Kursy doskonalące

Kursy doskonaląceW roku szkolnym 2020/2021 proponujemy poniższe tematy kursów doskonalących.

Kursy doskonalące są odpłatne.

Nasze szkolenia do odwołania realizujemy w formie online. W razie pytań prosimy o kontakt z prowadzącym.

Osoby, chcące zapisać się na wybrany kurs, prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia (zakładka „Kursy doskonalące”).

W wypadku większości kursów istnieje możliwość przeprowadzenia ich dla rady pedagogicznej. Wstępne zgłoszenia prosimy przysyłać na adres info@womczest.edu.pl.

WAŻNE:
Prosimy o dokonywanie wpłat na kursy doskonalące dopiero po uzyskaniu informacji zwrotnej od prowadzącego.

 

Nowoczesny warsztat pracy nauczyciela polonisty (z uwzględnieniem specyfiki edukacji zdalnej)


Autor programu/prowadzący: Agnieszka Grudzińska
Liczba godzin: 15 godz. dydaktycznych (w tym 6 godz. dydaktycznych online)
Cena kursu: 80 zł
Karta zgłoszenia: „Kursy doskonalące”


Vademecum prawa autorskiego w edukacji stacjonarnej i zdalnej


Autor programu/prowadzący: Agnieszka Grudzińska, Aleksandra Krawczyk
Liczba godzin: 15 godz. dydaktycznych (w tym 6 godz. dydaktycznych online)
Cena kursu: 80 zł
Karta zgłoszenia: „Kursy doskonalące”


Lider samorządu uczniowskiego


Autor programu/prowadzący: Bożena Harasimowicz, Elżbieta Straszak
Liczba godzin: 20 godz. dydaktycznych prowadzonych online
Cena kursu: 100 zł
Karta zgłoszenia: „Kursy doskonalące”


Metoda projektu edukacyjnego w teorii i praktyce


Autor programu/prowadzący: Bożena Harasimowicz
Liczba godzin: 20 godz. dydaktycznych prowadzonych online
Cena kursu: 100 zł
Karta zgłoszenia: „Kursy doskonalące”


Podstawy komunikacji w języku francuskim


Autor programu/prowadzący: Barbara Kosta, Ewelina Makowska
Liczba godzin: 15 godz. dydaktycznych (w tym 6 godz. dydaktycznych online)
Cena kursu: 150 zł
Karta zgłoszenia: „Kursy doskonalące”


Kurs uprawniający do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy


Autor programu/prowadzący: Aleksandra Krawczyk, Ochotniczy Sztab Ratownictwa i Łączności w Częstochowie
Liczba godzin: 30 godz. dydaktycznych prowadzonych stacjonarnie
Cena kursu: 420 zł
Karta zgłoszenia: „Kursy doskonalące”


Pierwsza pomoc przedmedyczna


Autor programu/prowadzący: Aleksandra Krawczyk, Ochotniczy Sztab Ratownictwa i Łączności w Częstochowie
Liczba godzin: 15 godz. dydaktycznych (w tym 5 godz. dydaktycznych online)
Cena kursu: 80 zł
Karta zgłoszenia: „Kursy doskonalące”


Wykorzystanie aplikacji multimedialnych w pracy nauczyciela realizującego podstawę programową w formie stacjonarnej lub zdalnej


Autor programu/prowadzący: Aleksandra Krawczyk, Elżbieta Straszak
Liczba godzin: 15 godz. dydaktycznych (w tym 10 godz. dydaktycznych online)
Cena kursu: 150 zł
Karta zgłoszenia: „Kursy doskonalące”


Ćwiczenia plastyczne z elementami arteterapii


Autor programu/prowadzący: Sylwia Kurcab
Liczba godzin: 15 godz. dydaktycznych prowadzonych stacjonarnie
Cena kursu: 95 zł
Karta zgłoszenia: „Kursy doskonalące”


Gry i zabawy na każdy dzień


Autor programu/prowadzący: Sylwia Kurcab, Izabela Witek
Liczba godzin: 15 godz. dydaktycznych prowadzonych stacjonarnie
Cena kursu: 80 zł
Karta zgłoszenia: „Kursy doskonalące”


Projekt edukacyjny oparty o dziedzictwo kulturowe w regionie


Autor programu/prowadzący: Sylwia Kurcab
Liczba godzin: 15 godz. dydaktycznych prowadzonych online
Cena kursu: 80 zł
Karta zgłoszenia: „Kursy doskonalące”


Sztuka Ciebie szuka – projekt Multi Art. Wykorzystanie zasobów internetowych w pracy nauczyciela


Autor programu/prowadzący: Sylwia Kurcab
Liczba godzin: 15 godz. dydaktycznych prowadzonych online
Cena kursu: 80 zł
Karta zgłoszenia: „Kursy doskonalące”


Jak realizować projekty edukacyjne w nowej rzeczywistości zdalnego nauczania?


Autor programu/prowadzący: Dorota Liberda
Liczba godzin: 15 godz. dydaktycznych prowadzonych online
Cena kursu: 150 zł
Karta zgłoszenia: „Kursy doskonalące”


Kreatywne wykorzystanie technologii mobilnych na lekcji języka niemieckiego


Autor programu/prowadzący: Dorota Liberda
Liczba godzin: 15 godz. dydaktycznych (w tym 5 godz. dydaktycznych online)
Cena kursu: 150 zł
Karta zgłoszenia: „Kursy doskonalące”


Wykorzystanie platformy Google Classroom w prowadzeniu zajęć języka niemieckiego na odległość


Autor programu/prowadzący: Dorota Liberda, Ewelina Makowska
Liczba godzin: 15 godz. dydaktycznych (w tym 5 godz. dydaktycznych online)
Cena kursu: 150 zł
Karta zgłoszenia: „Kursy doskonalące”


Gamifikacja w nauczaniu. Jak zaprojektować proces edukacyjny, aby przypominał grę?


Autor programu/prowadzący: Marta Lipska
Liczba godzin: 15 godz. dydaktycznych (w tym 9 godz. dydaktycznych online)
Cena kursu: 150 zł
Karta zgłoszenia: „Kursy doskonalące”


Podstawy komunikacji w języku angielskim


Autor programu/prowadzący: Marta Lipska
Liczba godzin: 60 godz. dydaktycznych (w tym 10 godz. dydaktycznych online)
Cena kursu: 600 zł
Karta zgłoszenia: „Kursy doskonalące”


Aplikacje internetowe w pracy nauczyciela


Autor programu/prowadzący: Ewelina Makowska
Liczba godzin: 15 godz. dydaktycznych (w tym 5 godz. dydaktycznych online)
Cena kursu: 100 zł
Karta zgłoszenia: „Kursy doskonalące”


Grafika w pracy nauczyciela. Wykorzystanie aplikacji Canva


Autor programu/prowadzący: Ewelina Makowska, Dorota Liberda
Liczba godzin: 15 godz. dydaktycznych prowadzonych stacjonarnie
Cena kursu: 100 zł
Karta zgłoszenia: „Kursy doskonalące”


Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu języka obcego


Autor programu/prowadzący: Ewelina Makowska
Liczba godzin: 15 godz. dydaktycznych (w tym 5 godz. dydaktycznych online)
Cena kursu: 100 zł
Karta zgłoszenia: „Kursy doskonalące”


Diagnoza i kształtowanie kompetencji kluczowych dziecka w wieku przedszkolnym


Autor programu/prowadzący: Jadwiga Mielczarek
Liczba godzin: 15 godz. dydaktycznych prowadzonych online
Cena kursu: 100 zł
Karta zgłoszenia: „Kursy doskonalące”


„Przyjaciele Zippiego” – program promocji zdrowia psychicznego dziecka


Autor programu/prowadzący: Jadwiga Mielczarek, Centrum Pozytywnej Edukacji w Warszawie
Liczba godzin: 12 godz. dydaktycznych prowadzonych stacjonarnie
Cena kursu: 500 zł
Karta zgłoszenia: „Kursy doskonalące”


Gimnastyka paluszkowa, rysowane szlaczki i wierszyki w rozwoju umiejętności motorycznych


Autor programu/prowadzący: Urszula Mielczarek
Liczba godzin: 15 godz. dydaktycznych prowadzonych stacjonarnie
Cena kursu: 80 zł
Karta zgłoszenia: „Kursy doskonalące”


Kurs dla wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży


Autor programu/prowadzący: Urszula Mielczarek
Liczba godzin: 15 godz. dydaktycznych (w tym 5 godz. dydaktycznych online)
Cena kursu: 80 zł
Karta zgłoszenia: „Kursy doskonalące”


Kurs kierowników wycieczek szkolnych


Autor programu/prowadzący: Urszula Mielczarek
Liczba godzin: 12 godz. dydaktycznych prowadzonych stacjonarnie
Cena kursu: 100 zł
Karta zgłoszenia: „Kursy doskonalące”


Nowoczesny warsztat pracy nauczyciela matematyki


Autor programu/prowadzący: Agnieszka Perczak
Liczba godzin: 15 godz. dydaktycznych (w tym 10 godz. dydaktycznych online)
Cena kursu: 80 zł
Karta zgłoszenia: „Kursy doskonalące”


Podstawy programu GeoGebra


Autor programu/prowadzący: Agnieszka Perczak
Liczba godzin: 15 godz. dydaktycznych (w tym 10 godz. dydaktycznych online)
Cena kursu: 80 zł
Karta zgłoszenia: „Kursy doskonalące”


Zasady oceniania prac uczniów na egzaminach zewnętrznych z matematyki


Autor programu/prowadzący: Agnieszka Perczak
Liczba godzin: 15 godz. dydaktycznych (w tym 10 godz. dydaktycznych online)
Cena kursu: 100 zł
Karta zgłoszenia: „Kursy doskonalące”


Podstawowy kurs pomiaru dydaktycznego


Autor programu/prowadzący: Eugeniusz Romański
Liczba godzin: 15 godz. dydaktycznych (w tym 5 godz. dydaktycznych online)
Cena kursu: 80 zł
Karta zgłoszenia: „Kursy doskonalące”


Zaawansowany pomiar dydaktyczny z użyciem narzędzi ICT


Autor programu/prowadzący: Eugeniusz Romański
Liczba godzin: 15 godz. dydaktycznych (w tym 5 godz. dydaktycznych online)
Cena kursu: 80 zł
Karta zgłoszenia: „Kursy doskonalące”


Profilaktyka uzależnień w szkole


Autor programu/prowadzący: Magdalena Sawicka, Aleksandra Krawczyk, Katarzyna Wąsowicz
Liczba godzin: 15 godz. dydaktycznych (w tym 6 godz. dydaktycznych online)
Cena kursu: 100 zł
Karta zgłoszenia: „Kursy doskonalące”


Rozwiązywanie problemów wychowawczych w szkole


Autor programu/prowadzący: Magdalena Sawicka
Liczba godzin: 15 godz. dydaktycznych (w tym 6 godz. dydaktycznych online)
Cena kursu: 100 zł
Karta zgłoszenia: „Kursy doskonalące”


Trening Umiejętności Społecznych


Autor programu/prowadzący: Magdalena Sawicka
Liczba godzin: 15 godz. dydaktycznych (w tym 3 godz. dydaktycznych online)
Cena kursu: 100 zł
Karta zgłoszenia: „Kursy doskonalące”


Grafika komputerowa w pracy nauczyciela


Autor programu/prowadzący: Monika Sikora
Liczba godzin: 15 godz. dydaktycznych prowadzonych stacjonarnie
Cena kursu: 230 zł
Karta zgłoszenia: „Kursy doskonalące”


Redagowanie dokumentów, arkusz kalkulacyjny, tworzenie prezentacji


Autor programu/prowadzący: Monika Sikora
Liczba godzin: 15 godz. dydaktycznych (w tym 5 godz. dydaktycznych online)
Cena kursu: 230 zł
Karta zgłoszenia: „Kursy doskonalące”


Wykorzystanie platformy Moodle w procesie nauczania-uczenia się


Autor programu/prowadzący: Monika Sikora
Liczba godzin: 15 godz. dydaktycznych (w tym 10 godz. dydaktycznych online)
Cena kursu: 150 zł
Karta zgłoszenia: „Kursy doskonalące”


Escape room w praktyce szkolnej


Autor programu/prowadzący: Elżbieta Straszak, Aleksandra Krawczyk
Liczba godzin: 15 godz. dydaktycznych prowadzonych online
Cena kursu: 100 zł
Karta zgłoszenia: „Kursy doskonalące”


Tożsamość kulturowa i historyczna miasta w procesie dydaktyczno-wychowawczym (zajęcia warsztatowe realizowane w kościołach częstochowskich)


Autor programu/prowadzący: Elżbieta Straszak, Artur Dąbrowski
Liczba godzin: 20 godz. dydaktycznych (w tym15 godz. dydaktycznych w terenie)
Cena kursu: 100 zł
Karta zgłoszenia: „Kursy doskonalące”


Edukacja zdrowotna w szkole – korelacja przedmiotowa w realizacji zadań z podstawy programowej


Autor programu/prowadzący: Katarzyna Wąsowicz
Liczba godzin: 15 godz. dydaktycznych (w tym 6 godz. dydaktycznych online)
Cena kursu: 80 zł
Karta zgłoszenia: „Kursy doskonalące”


Promocja aktywności fizycznej i prawidłowego odżywiania w środowisku szkolnym/przedszkolnym


Autor programu/prowadzący: Katarzyna Wąsowicz, Jadwiga Mielczarek
Liczba godzin: 15 godz. dydaktycznych (w tym 6 godz. dydaktycznych online)
Cena kursu: 80 zł
Karta zgłoszenia: „Kursy doskonalące”


Praca z dzieckiem, uczniem ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera


Autor programu/prowadzący: Aneta Żurek
Liczba godzin: 15 godz. dydaktycznych prowadzonych stacjonarnie
Cena kursu: 80 zł
Karta zgłoszenia: „Kursy doskonalące”


Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu


Autor programu/prowadzący: Aneta Żurek
Liczba godzin: 15 godz. dydaktycznych prowadzonych stacjonarnie
Cena kursu: 80 zł
Karta zgłoszenia: „Kursy doskonalące”


Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole


Autor programu/prowadzący: Aneta Żurek
Liczba godzin: 15 godz. dydaktycznych prowadzonych stacjonarnie
Cena kursu: 80 zł
Karta zgłoszenia: „Kursy doskonalące”