Oferta edukacyjna kwiecień 2020 r.

HARMONOGRAM SZKOLEŃ ONLINE prowadzonych w okresie 1.04.2020 r.-15.04.2020 r.

Wideokonferencje:

Kreatywne nauczanie języka obcego – praca z komiksem na lekcji języka niemieckiego

1.04.2020 r., 15.45-16.30, Dotota Liberda

Tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych do zdalnego nauczania języka niemieckiego

2.04.2020 r., 10.00-10.45, Dorota Liberda

Wspieranie autonomii ucznia – utrwalanie materiału przed egzaminem z języka angielskiego

7.04.2020 r., 15.00-15.45 i 9.04.2020 r., 9.30-10.15, M. Lipska

Kreatywne techniki rozwijania sprawności językowych – piosenki na lekcjach języka niemieckiego

14.04.2020 r., 15.15-16.00, Dorota Liberda

Webinarium:

Ressources pour enseigner le FLE en ligne

8.04.2020 r., 12.00-13.30, Barbara Kosta

Praca zdalna na platformie LearningApps

10.04.2020 r., 10.00-11.30, Ewelina Makowska

 

HARMONOGRAM SZKOLEŃ ONLINE prowadzonych w okresie 16.04.2020-30.04.2020

Wideokonferencje:

Nowoczesne techniki indywidualizacji pracy z uczniem na lekcji języka niemieckiego

20.04.2020 r., 15.45 -16.30, Dorota Liberda

Activités en ligne pour la classe de FLE

23.04.2020 r., 13.30-14.15, Barbara Kosta

Aplikacje na urządzenia mobilne do wykorzystania na lekcji języka obcego – przegląd i podsumowanie

28.04.2020 r., 15.00-15.45, Ewelina Makowska

Webinarium:

Tworzenie zestawów do nauki języka obcego za pomocą aplikacji Quizlet

17.04.2020 r., 10.00-10.45, Ewelina Makowska

Zdalne nauczanie języka angielskiego – testy i prace domowe

22.04.2020 r., 9.00-10.30, Marta Lipska

Tworzenie i przeprowadzanie testów online z aplikacją Quizizz

30.04.2020 r., 9.00-9.45, Ewelina Makowska

Tworzenie i przeprowadzanie testów online za pomocą Google Forms

30.04.2020 r., 10.30-11.15, Ewelina Makowska