Oferta maj 2020 r.

HARMONOGRAM SZKOLEŃ ONLINE

 Maj 2020 r.

Webinaria:

Praca zdalna na lekcji języka niemieckiego – tworzenie interaktywnych kart pracy, 6.05.2020 r., 8.30-10.00, Dorota Liberda

Prezentacja multimedialna sposobem wzbogacenia procesu dydaktycznego na lekcji języka obcego, 6.05.2020 r., 12.45-14.15, Barbara Kosta, Monika Sikora

Praca zdalna na dysku Google. Organizacja warsztatu nauczyciela,7.05.2020 r., 13.00-14.30, Ewelina Makowska

Testowanie online na lekcji języka niemieckiego,15.05.2020 r., 10.30-12.00, Dorota Liberda

Tworzenie wirtualnych testów za pomocą aplikacji Kahoot, 18.05.2020 r., 11.15-12.00, Ewelina Makowska

Zdalne nauczanie na lekcji języka niemieckiego. Wir feiern den Muttertag im DaF Unterricht!, 18.05.2020 r., 14.45-15.30, Dorota Liberda

Tworzenie wirtualnych ćwiczeń w aplikacji WordWall, 22.05.2020 r., 9.00-10.30, Ewelina Makowska

En drone au-dessus de la France ! Découvrons sa géographie, son histoire, ses monuments…, 27.05.2020 r., 13.30-15.00, Barbara Kosta

Tworzenie i przeprowadzanie testów online z aplikacją Quizizz, 28.05.2020 r., 15.30-16.15, Ewelina Makowska

Wideokonferencje:

Faire progresser ses élèves en grammaire, 19.05.2020 r., 9.00-9.45, Barbara Kosta

Warsztaty online:

Wdrażanie podstawy programowej języka obcego nowożytnego – testy i prace domowe online, 5.05.2020 r., 15.00-16.30, Marta Lipska

Wdrażanie podstawy programowej w zdalnym nauczaniu języka obcego nowożytnego – język angielski, 13.05.2020 r., 15.00-16.30, Marta Lipska