Sieci współpracy i samokształcenia


Sieci współpracy i samokształceniaSIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA 2020/2021 – formy nieodpłatne

Sieci skupiają nauczycieli/dyrektorów z różnych szkół/placówek. Są to roczne lub dłuższe formy współpracy i samokształcenia, realizowane z wykorzystaniem Platformy MOODLE RODN „WOM” w Częstochowie oraz w trakcie 3-5 spotkań w Ośrodku. Dają one możliwość:

  • wymiany doświadczeń,
  • analizy dobrych praktyk,
  • tworzenia innowacyjnych rozwiązań,
  • poszerzania kompetencji w trakcie regularnych spotkaniach.

Sieci współpracy i samokształcenia koordynowane są przez  nauczycieli konsultantów RODN „WOM” solidnie przygotowanych do realizacji tych zadań.

TEMAT SIECI GRUPA DOCELOWA PROWADZĄCY TERMIN ROZPOCZĘCIA
Rozwijanie kompetencji wychowawczych nauczycieli do pracy stacjonarnej i zdalnej z uczniami nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych, placówek Magdalena Sawicka listopad 2020
Jak efektywnie wykorzystać technologie informacyjno-komunikacyjne w realizacji podstawy programowej języka polskiego? nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych Agnieszka Grudzińska styczeń 2021
Wspieranie rozwoju ucznia na zajęciach specjalistycznych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych Urszula Mielczarek luty 2021

Archiwum