Sieci współpracy i samokształcenia


Sieci współpracy i samokształceniaSIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA 2017/2018 – formy nieodpłatne

Sieci skupiają nauczycieli/dyrektorów z różnych szkół/placówek. Są to roczne lub dłuższe formy współpracy i samokształcenia, realizowane z wykorzystaniem Platformy MOODLE RODN „WOM” w Częstochowie oraz w trakcie 3-5 spotkań w Ośrodku. Dają one możliwość:

  • wymiany doświadczeń,
  • analizy dobrych praktyk,
  • tworzenia innowacyjnych rozwiązań,
  • poszerzania kompetencji w trakcie regularnych spotkaniach.

Sieci współpracy i samokształcenia koordynowane są przez  nauczycieli konsultantów RODN „WOM” solidnie przygotowanych do realizacji tych zadań.

 

TEMAT SIECI

GRUPA DOCELOWA

PROWADZĄCY

„Pomysły na zajęcia z wychowawcą”. Wspomaganie rozwoju ucznia w kontekście jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
karta zgłoszenia

wychowawcy klas szkół podstawowych

Urszula Mielczarek

Indywidualizacja procesu
nauczania
języka niemieckiego
karta zgłoszenia

nauczyciele języka niemieckiego wszystkich typów szkół

Dorota Liberda,
Marta Lipska

Indywidualizacja procesu
nauczania
języka angielskiego

karta zgłoszenia

nauczyciele języka angielskiego wszystkich typów szkół

Marta Lipska,
Dorota Liberda

Rola opiekuna w animowaniu
i wspieraniu działań
samorządu uczniowskiego

nauczyciele opiekunowie
samorządu uczniowskiego
w szkole podstawowej

Bożena Harasimowicz,
Katarzyna Michalak,
Elżbieta Straszak

 Wychowawcza i terapeutyczna
rola bajki w życiu dziecka
karta zgłoszenia
 nauczyciele bibliotekarze,
nauczyciele przedszkoli,
nauczyciele szkół
podstawowych, pedagodzy
 Katarzyna Kucharzewska,
Marta Małek
 Jak odpowiedzialne korzystać
z mediów społecznych?
karta zgłoszenia
 nauczyciele
wszystkich
typów szkół
 Agata Arkabus,
Anna Płusa
 Inicjacja czytelnicza dzieci
i młodzieży z elementami biblioterapii
karta zgłoszenia
 nauczyciele, nauczyciele bibliotekarze
z powiatu
lublinieckiego
 Małgorzata Goinda, Olimpia Zielińska,
Anna Bidzińska – Kristof
Dziecko, uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolu, szkole, placówce
karta zgłoszenia
nauczyciele przedszkoli, szkół, placówek pracujący z dzieckiem, uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Aneta Żurek,
Katarzyna Michalak
Aktywna tablica – gr. 1
karta zgłoszenia
nauczyciele biorący udział w programie „Aktywna tablica” Katarzyna Michalak
Aktywna tablica – gr. 2
karta zgłoszenia
nauczyciele biorący udział w programie „Aktywna tablica” Tomasz Karoń

Sieci współpracy i samokształcenia 2016/2017
Sieci współpracy i samokształcenia 2015/2016