Sieci współpracy i samokształcenia


Sieci współpracy i samokształceniaSIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA 2019/2020 – formy nieodpłatne

Sieci skupiają nauczycieli/dyrektorów z różnych szkół/placówek. Są to roczne lub dłuższe formy współpracy i samokształcenia, realizowane z wykorzystaniem Platformy MOODLE RODN „WOM” w Częstochowie oraz w trakcie 3-5 spotkań w Ośrodku. Dają one możliwość:

  • wymiany doświadczeń,
  • analizy dobrych praktyk,
  • tworzenia innowacyjnych rozwiązań,
  • poszerzania kompetencji w trakcie regularnych spotkaniach.

Sieci współpracy i samokształcenia koordynowane są przez  nauczycieli konsultantów RODN „WOM” solidnie przygotowanych do realizacji tych zadań.

TEMAT SIECI GRUPA DOCELOWA PROWADZĄCY TERMIN ROZPOCZĘCIA
„Zastosowanie grywalizacji w procesie wzmacniania postaw patriotycznychi obywatelskich
uczniów”
nauczyciele przedmiotów humanistycznych
i wychowawcy szkół/placówek
Elżbieta Straszak II połowa listopada 2019 r.
„Matematyka jako intelektualna przygoda – rozwijanie warsztatu pracy nauczyciela” nauczyciele matematyki wszystkich typów szkół Agnieszka Perczak II połowa listopada 2019 r.
„Profilaktyka uzależnień – rozwijanie kompetencji wychowawcy w obszarze zapobiegania ryzykownym  zachowaniom uczniów” wychowawcy klas  wszystkich typów szkół Katarzyna Wąsowicz listopad 2019 r.
– marzec 2020 r.
„Szkolnictwo branżowe – uczymy po nowemu” dyrektorzy szkół kształcących w zawodach, nauczyciele przedmiotów zawodowych Marek Żyłka semestr II
– od lutego 2020 r.

Archiwum