Wymiana doświadczeń


Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie zaprasza dyrektorów szkół/placówek oraz nauczycieli do wymiany doświadczeń zawodowych.

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami publikacji własnych doświadczeń zawodowych:

Praktyczną formą dzielenia się doświadczeniami są sieci współpracy i samokształcenia. RODN „WOM” w Częstochowie w roku szkolnym 2015/2016 realizuje 7 sieci. Informacje o zasadach ich funkcjonowania, podejmowanej tematyce oraz możliwości uczestnictwa w ich pracy znajdują się również na naszej stronie internetowej. https://www.womczest.edu.pl/new/oferta-edukacyjna/sieci-wspolpracy-i-samoksztalcenia/

Zachęcamy do zapoznania się ze zgromadzonymi na stronie internetowej naszego Ośrodka obszernymi zasobami edukacyjnymi:

http://cbo.womczest.edu.pl/httpcbo-womczest-edu-plnumer-3972015-numery-cbo-z-roku-2014/