Oferta wspomagania nauczycieli-doradców metodycznych – styczeń/luty 2020 r.

 Oferta styczeń/luty 2020 r. – pobierz pdf

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRACY NAUCZYCIELI-DORADCÓW METODYCZNYCH
Od 12 listopada 2019 r. w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie pracuje 21 nauczycieli-doradców metodycznych powołanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, na podstawie powierzenia wydanego przez Urszulę Bauer, Śląskiego Kuratora Oświaty. Objęli oni wsparciem nauczycieli przedszkoli i szkół z terenu Częstochowy oraz powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego zgodnie z powierzeniem.
Do zadań nauczyciela-doradcy metodycznego należy wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w: rozwijaniu umiejętności metodycznych; planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego (z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów); opracowywaniu, doborze i adaptacji programów nauczania; podejmowaniu działań innowacyjnych.
Wspomaganie realizowane przez nauczycieli-doradców metodycznych jest nieodpłatne.

ZASADY UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH
Informujemy, że warunkiem koniecznym uczestnictwa nauczycieli w formach szkoleniowych organizowanych przez RODN „WOM” w Częstochowie, prowadzonych przez nauczycieli doradców metodycznych jest uzupełnienie i przesłanie w wyznaczonym terminie rekrutacji karty zgłoszenia online na wybrane szkolenie, dostępnej pod adresem: kartazgloszenia.womczest.edu.pl oraz otrzymanie informacji zwrotnej potwierdzającej uczestnictwo.
W razie ewentualnej rezygnacji prosimy o pilne poinformowanie o tym nauczyciela-doradcę metodycznego prowadzącego szkolenie (telefonicznie lub pocztą elektroniczną). Taka informacja umożliwi udział w szkoleniach innym nauczycielom, znajdującym się na liście rezerwowej. Uczestnicy szkoleń otrzymają zaświadczenia online w terminie do 3 tygodni od dnia szkolenia.

KONSULTACJE INDYWIDUALNE
Zapraszamy do korzystania ze wsparcia nauczycieli-doradców metodycznych w ramach konsultacji indywidualnych po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
Harmonogram dyżurów nauczycieli-doradców metodycznych znajduje się na stronie internetowej RODN „WOM” w Częstochowie (https://www.womczest.edu.pl/new/wp-content/uploads/2019/12/doradcy-wykaz-dane-wg-przedmiot%C3%B3w-na-strone-nowee.pdf).

FORMY SZKOLENIOWE – LINK DO KARTY ZGŁOSZEŃ


WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE


LINK DO KARTY ZGŁOSZEŃ


Lp. Forma Termin Temat Grupa docelowa Prowadzący Miejsce
warsztaty 8.01.2020 r. 15.00-17.00 Planowanie i dokumentowanie pracy edukacyjno-
-wychowawczej w przedszkolu
nauczyciele wychowania przedszkolnego
(MP miasta Częstochowy
nr: 1-10)
Barbara Buczkowska-
-Staniec
Miejskie Przedszkole nr 7 w Częstochowie, s. 3
zajęcia otwarte 13.01.2020 r. 9.30-10.15 W krainie śniegowego płatka nauczyciele wychowania przedszkolnego
(MP miasta Częstochowy
nr: 1-39)
Barbara Buczkowska-
-Staniec
Miejskie Przedszkole nr 7 w Częstochowie, s. 3
warsztaty 14.01.2020 r. 14.00-17.00 Na pewno to wiecie, że babcia i dziadek są najlepsi na świecie – propozycje zajęć w przedszkolu nauczyciele wychowania przedszkolnego
(MP miasta Częstochowy nr: 1-39)
Barbara Buczkowska-
-Staniec
RODN „WOM”
w Częstochowie,
Al. Jana Pawła II 126/130,
s. 236
warsztaty 15.01.2020 r. 10.00-12.30 Na pewno to wiecie, że babcia i dziadek są najlepsi na świecie – propozycje zajęć w przedszkolu nauczyciele wychowania przedszkolnego
(MP miasta Częstochowy nr: 1-39)
Barbara Buczkowska-
-Staniec
RODN „WOM”
w Częstochowie,
Al. Jana Pawła II 126/130,
s. 253
warsztaty 15.01.2020 r. 15.00-17.00 Planowanie i dokumentowanie pracy edukacyjno-
-wychowawczej w przedszkolu
nauczyciele wychowania przedszkolnego
(MP miasta Częstochowy
nr: 11-20)
Barbara Buczkowska-
-Staniec
Miejskie Przedszkole nr 7 w Częstochowie, s. 3
warsztaty 22.01.2020 r. 15.00-17.00 Planowanie i dokumentowanie pracy edukacyjno-
-wychowawczej w przedszkolu
nauczyciele wychowania przedszkolnego
(MP miasta Częstochowy
nr: 21-30)
Barbara Buczkowska-
-Staniec
Miejskie Przedszkole nr 7 w Częstochowie, s. 3
zajęcia otwarte 28.01.2020 r. 15.00-16.30 Tańce świąteczne
– rozwijanie zainteresowań i uzdolnień tanecznych
nauczyciele wychowania przedszkolnego
(MP miasta Częstochowy
nr: 1-39)
Barbara Buczkowska-
-Staniec
Miejskie Przedszkole nr 7 w Częstochowie, s. 3
warsztaty 29.01.2020 r. 15.00-17.00 Planowanie i dokumentowanie pracy edukacyjno-
-wychowawczej w przedszkolu
nauczyciele wychowania przedszkolnego (MP miasta Częstochowy
nr: 31-39)
Barbara Buczkowska-
-Staniec
Miejskie Przedszkole nr 7 w Częstochowie, s. 3
sieć współpracy i samokształcenia
(I spotkanie)
31.01.2020 r. 15.00-16.00 W kręgu przedszkola nauczyciele wychowania przedszkolnego (MP miasta Częstochowy
nr: 31-39)
Barbara Buczkowska-
-Staniec
Miejskie Przedszkole nr 7 w Częstochowie, s. 3
warsztaty 3.02.2020 r. 14.00-18.30 Cele zrównoważonego rozwoju w praktyce wychowawczo-edukacyjnej małego dziecka nauczyciele wychowania przedszkolnego(MP miasta Częstochowy nr: 1-39) Barbara Buczkowska-
-Staniec
RODN „WOM” w Częstochowie, Al. Jana Pawła II 126/130, s. 236
konferencja 5.02.2020 r. 15.00-17.00 Prawa dziecka w przedszkolu nauczyciele wychowania przedszkolnego (MP miasta Częstochowy nr: 1-20) Barbara Buczkowska-
-Staniec
Miejskie Przedszkole nr 7 w Częstochowie, s. 3
konferencja 10.02.2020 r. 15.30-18.00 Prawa dziecka w przedszkolu nauczyciele wychowania przedszkolnego (MP miasta Częstochowy nr: 1-39) Barbara Buczkowska-
-Staniec
RODN „WOM” w Częstochowie, Al. Jana Pawła II 126/130, s. 236
konferencja 12.02.2020 r. 15.00-17.00 Prawa dziecka w przedszkolu nauczyciele wychowania przedszkolnego
(MP miasta Częstochowy nr: 21-39)
Barbara Buczkowska-
-Staniec
Miejskie Przedszkole nr 7 w Częstochowie, s. 3
warsztaty 18.02.2020 r. 15.00-18.00 Matematyka od przedszkola nauczyciele wychowania przedszkolnego (MP miasta Częstochowy nr: 1-39) Barbara Buczkowska-
-Staniec
RODN „WOM” w Częstochowie, Al. Jana Pawła II 126/130, s. 231
warsztaty 19.02.2020 r. 15.00-17.00 Matematyka od przedszkola nauczyciele wychowania przedszkolnego (MP miasta Częstochowy nr: 1-20) Barbara Buczkowska-
-Staniec
Miejskie Przedszkole nr 7 w Częstochowie, s. 3
zajęcia otwarte 21.02.2020 r. 12.30-14.00 Śniegowe bałwanki nauczyciele wychowania przedszkolnego (MP miasta Częstochowy nr: 1-39) Barbara Buczkowska-
-Staniec
Miejskie Przedszkole nr 7 w Częstochowie, s. 3
warsztaty 26.02.2020 r. 15.00-17.00 Matematyka od przedszkola nauczyciele wychowania przedszkolnego (MP miasta Częstochowy nr: 21-39) Barbara Buczkowska-
-Staniec
Miejskie Przedszkole nr 7 w Częstochowie, s. 3

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA


LINK DO KARTY ZGŁOSZEŃ


Lp. Forma Termin Temat Grupa docelowa Prowadzący Miejsce
konferencja 2.01.2020 r. 15.00-16.30 Umiejętności kluczowe w edukacji wczesnoszkolnej nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
(SP miasta Częstochowy oraz powiatu częstochowskiego)
Iwona Kiełczykowska, Katarzyna Trelińska RODN „WOM” w Częstochowie, Al. Jana Pawła II 126/130, Aula „Forum”
warsztaty 27.01.2020 r. 15.00-17.15 Rozwijanie kompetencji matematycznych – zabawy matematyczne nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej (SP miasta Częstochowy nr: 1, 2, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, szkoły niepubliczne) Iwona Kiełczykowska Szkoła Podstawowa nr 11 w Częstochowie, ul. Festynowa 24,
s. 9
warsztaty 28.01.2020 r. 15.00-17.15 Rozwijanie kompetencji matematycznych – zabawy matematyczne nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej (SP miasta Częstochowy nr: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, szkoły niepubliczne) Iwona Kiełczykowska Szkoła Podstawowa nr 11 w Częstochowie, ul. Festynowa 24,
s. 9
warsztaty 05.02.2020 r. 15.00-17.15 Rozwijanie kompetencji matematycznych – bajki i gry matematyczne nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej (SP miasta Częstochowy nr: 1, 2, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, szkoły niepubliczne) Iwona Kiełczykowska Szkoła Podstawowa nr 11 w Częstochowie, ul. Festynowa 24,
s. 9
warsztaty 12.02.2020 r. 15.00-17.15 Rozwijanie kompetencji matematycznych – bajki i gry matematyczne nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej (SP miasta Częstochowy nr: 16, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, szkoły niepubliczne) Iwona Kiełczykowska Szkoła Podstawowa nr 11 w Częstochowie, ul. Festynowa 24,
s. 9
warsztaty 19.02.2020 r. 15.00-17.15 Rozwijanie kompetencji matematycznych – bajki i gry matematyczne nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej (SP miasta Częstochowy nr: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, szkoły niepubliczne) Iwona Kiełczykowska Szkoła Podstawowa nr 11 w Częstochowie, ul. Festynowa 24,
s. 9
warsztaty 26.02.2020 r. 15.00-17.15 Rozwijanie kompetencji matematycznych – bajki i gry matematyczne nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej (SP miasta Częstochowy nr: 41, 42, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, szkoły niepubliczne) Iwona Kiełczykowska Szkoła Podstawowa nr 11 w Częstochowie, ul. Festynowa 24,
s. 9
warsztaty 27.01.2020 r. 14.30-16.45 Rozwijanie kompetencji matematycznych – zabawy matematyczne nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
(gminy: Blachownia, Dąbrowa Zielona, Janów, Kamienica Polska)
Katarzyna Trelińska Szkoła Podstawowa w Kruszynie, ul. Pocztowa 2,
s. 12
warsztaty 28.01.2020 r. 14.30-16.45 Rozwijanie kompetencji matematycznych – zabawy matematyczne nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
(gminy: Kłomnice, Koniecpol, Konopiska, Kruszyna)
Katarzyna Trelińska Szkoła Podstawowa w Kruszynie, ul. Pocztowa 2, s. 12
warsztaty 29.01.2020 r. 14.30-16.45 Rozwijanie kompetencji matematycznych – zabawy matematyczne nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
(gminy: Lelów, Mstów, Mykanów, Olsztyn)
Katarzyna Trelińska Szkoła Podstawowa w Kruszynie, ul. Pocztowa 2, s. 12
warsztaty 30.01.2020 r. 14.30-16.45 Rozwijanie kompetencji matematycznych – zabawy matematyczne nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
(gminy: Poczesna, Przyrów, Rędziny, Starcza)
Katarzyna Trelińska Szkoła Podstawowa w Kruszynie, ul. Pocztowa 2, s. 12
warsztaty 4.02.2020 r. 14.30-16.45 Rozwijanie kompetencji matematycznych – bajki i gry matematyczne nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
(gminy: Blachownia, Dąbrowa Zielona, Janów, Kamienica Polska)
Katarzyna Trelińska Szkoła Podstawowa w Kruszynie, ul. Pocztowa 2, s. 12
warsztaty 11.02.2020 r. 14.30-16.45 Rozwijanie kompetencji matematycznych – bajki i gry matematyczne nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
(gminy: Kłomnice, Koniecpol, Konopiska, Kruszyna)
Katarzyna Trelińska Szkoła Podstawowa w Kruszynie, ul. Pocztowa 2, s. 12
warsztaty 18.02.2020 r. 14.30-16.45 Rozwijanie kompetencji matematycznych – bajki i gry matematyczne nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
(gminy: Lelów, Mstów, Mykanów, Olsztyn)
Katarzyna Trelińska Szkoła Podstawowa w Kruszynie, ul. Pocztowa 2, s. 12
warsztaty 25.02.2020 r. 14.30-16.45 Rozwijanie kompetencji matematycznych – bajki i gry matematyczne nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
(gminy: Poczesna, Przyrów, Rędziny, Starcza)
Katarzyna Trelińska Szkoła Podstawowa w Kruszynie, ul. Pocztowa 2, s. 12

BIOLOGIA


LINK DO KARTY ZGŁOSZEŃ


Lp. Forma Termin Temat Grupa docelowa Prowadzący Miejsce
warsztaty terenowe 28.01.2020 r. 14.30-16.45 Oznaczanie drzew i krzewów w stanie bezlistnym nauczyciele biologii (SP powiaty: kłobucki, częstochowski) Izabela Śledziona Park Miejski w Kłobucku
warsztaty 5.02.2020 r. 14.30-17.30 Jak dbać o jakość powietrza?
Propozycje rozwiązań metodycznych
nauczyciele chemii i biologii (SP powiaty: kłobucki, częstochowski) Olga Pląskowska-
-Grondys, Izabela Śledziona
Szkoła Podstawowa nr 3
w Kłobucku, ul. Boh. Bitwy pod Mokrą 4,
s. 33
warsztaty 10.02.2020 r. 14.30-16.45 Wykorzystanie aplikacji Kahoot.it
na lekcjach biologii
nauczyciele biologii (SP powiaty: kłobucki, częstochowski) Izabela Śledziona Szkoła Podstawowa nr 3 w Kłobucku, ul. Boh. Bitwy pod Mokrą 4,
s. 33
konferencja 12.02.2020 r. 14.30-16.45 Temat pszczoły miodnej w edukacji i jej znaczenie dla środowiska człowieka nauczyciele przedmiotów przyrodniczych (SP powiaty: kłobucki, częstochowski, lubliniecki, myszkowski) Izabela Śledziona, Olga Pląskowska-
-Grondys, Aleksandra Krawczyk, Producent „Miodów Polskich” w Mokrej III
Szkoła Podstawowa nr 3 w Kłobucku, ul. Boh. Bitwy pod Mokrą 4, sala gimnastyczna
warsztaty 19.02.2020 r. 15.00-17.15 Biologiczny i chemiczny aspekt substancji uzależniających. Zagrożenie dla ucznia, wyzwanie dla nauczyciela nauczyciele biologii (SP powiat częstochowski), nauczyciele chemii (SP powiaty: częstochowski, myszkowski) Izabela Śledziona, Olga  Pląskowska-
-Grondys,
Aleksandra Krawczyk
RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244
warsztaty terenowe 26.02.2020 r. 14.30-16.00 Oznaczanie drzew i krzewów w stanie bezlistnym nauczyciele biologii (SP powiaty: kłobucki, częstochowski) Izabela Śledziona Park im. S. Staszica
w Częstochowie

CHEMIA


LINK DO KARTY ZGŁOSZEŃ


Lp. Forma Termin Temat Grupa docelowa Prowadzący Miejsce
wykład 9.01.2020 r. 15.30-17.00 Doświadczenia chemiczne w aktywizacji uczniów podczas procesu lekcyjnego nauczyciele chemii (SP miasta Częstochowy) Adam Makówka VI LO w Częstochowie,
ul. Łukasińskiego 40,
s. 14
zajęcia otwarte 10.01.2020 r. 11.10-11.55 Atom bez tajemnic – lekcja powtórzeniowa nauczyciele chemii (SP miasta Częstochowy) Adam Makówka VI LO w Częstochowie, ul. Łukasińskiego 40,
s. 14
seminarium 30.01.2020 r. 16.30-18.00 Empatia nauczyciela a efektywność nauczania chemii nauczyciele chemii (SP miasta Częstochowy) Adam Makówka VI LO w Częstochowie, ul. Łukasińskiego 40, s.14
seminarium 13.02.2020 r. 9.00-10.30 Realizacja podstawy programowej chemii nauczyciele chemii (SP miasta Częstochowy) Adam Makówka RODN „WOM” w Częstochowie, s.238
seminarium 13.02.2020 r. 15.30-17.00 Empatia nauczyciela a efektywność nauczania chemii nauczyciele chemii (SP miasta Częstochowy) Adam Makówka VI LO w Częstochowie, ul. Łukasińskiego 40, s. 14
wykład 20.02.2020 r. 16.30-18.00 Doświadczenia chemiczne w aktywizacji uczniów podczas procesu lekcyjnego nauczyciele chemii (SP miasta Częstochowy) Adam Makówka VI LO w Częstochowie, ul. Łukasińskiego 40,
s.14
seminarium 27.02.2020 r. 9.00-10.30 Realizacja podstawy programowej chemii nauczyciele chemii (SP miasta Częstochowy) Adam Makówka RODN „WOM” w Częstochowie, s.238
warsztaty 8.01.2020 r. 15.00-17.15 Jak dbać o jakość powietrza? Propozycje rozwiązań metodycznych nauczyciele chemii
(SP powiaty: lubliniecki, myszkowski)
Olga Pląskowska-
-Grondys
RODN „WOM” w Częstochowie,
s. 231
warsztaty 29.01.2020 r. 15.00-17.15 Jak dbać o jakość powietrza?
Propozycje rozwiązań metodycznych
nauczyciele chemii
(SP powiaty: kłobucki, częstochowski)
Olga Pląskowska-
-Grondys
RODN „WOM” w Częstochowie,
s. 244
warsztaty 5.02.2020 r. 14.30-17.30 Jak dbać o jakość powietrza?
Propozycje rozwiązań metodycznych
nauczyciele chemii i biologii (SP powiaty: kłobucki, częstochowski) Olga Pląskowska-
-Grondys, Izabela Śledziona
Szkoła Podstawowa nr 3 w Kłobucku, ul. Boh. Bitwy pod Mokrą 4,
s. 33
konferencja 12.02.2020 r. 14.30-16.45 Temat pszczoły miodnej w edukacji i jej znaczenie dla środowiska człowieka nauczyciele przedmiotów przyrodniczych
(SP powiaty: kłobucki, częstochowski, lubliniecki, myszkowski)
Olga Pląskowska-
-Grondys, Izabela Śledziona, Aleksandra Krawczyk, Producent „Miodów Polskich” w Mokrej III
Szkoła Podstawowa nr 3 w Kłobucku, ul. Boh. Bitwy pod Mokrą 4,
sala gimnastyczna
warsztaty 19.02.2020 r. 15.00-17.15 Biologiczny i chemiczny aspekt substancji uzależniających. Zagrożenie dla ucznia, wyzwanie dla nauczyciela nauczyciele biologii
(SP powiat częstochowski), nauczyciele chemii
(SP powiaty: częstochowski, myszkowski)
Olga Pląskowska-
-Grondys, Izabela Śledziona
RODN „WOM” w Częstochowie,
s. 244
warsztaty 26.02.2020 r. 15.00-17.15 Biologiczny i chemiczny aspekt substancji uzależniających. Zagrożenie dla ucznia, wyzwanie dla nauczyciela nauczyciele biologii
(SP powiat kłobucki),
nauczyciele chemii
(SP powiaty: kłobucki, lubliniecki)
Olga Pląskowska-
-Grondys, Izabela Śledziona
Szkoła Podstawowa nr 3 w Kłobucku, ul. Boh. Bitwy pod Mokrą 4,
s. 33

GEOGRAFIA


LINK DO KARTY ZGŁOSZEŃ


Lp. Forma Termin Temat Grupa docelowa Prowadzący Miejsce
zajęcia otwarte 7.01.2020 r. 14.10-15.40 Źródła skutecznej edukacji globalnej nauczyciele geografii (SP powiaty: kłobucki, lubliniecki) Justyna Klimczak Szkoła Podstawowa w Mstowie, ul. Partyzantów 2,
s. 38
warsztaty 28.01.2020 r. 15.00-17.15 Tablica interaktywna i aplikacja Learning Apps na lekcjach geografii nauczyciele geografii (SP powiaty: kłobucki, lubliniecki) Justyna Klimczak Szkoła Podstawowa w Mstowie, ul. Partyzantów 2,
s. 30
zajęcia otwarte 4.02.2020 r. 13.20-14.50 Energetyka nauczyciele geografii (SP powiaty: kłobucki, lubliniecki) Justyna Klimczak Szkoła Podstawowa w Mstowie, ul. Partyzantów 2,
s. 30
warsztaty 11.02.2020 r. 15.00-17.15 Escape room w nauczaniu geografii nauczyciele geografii (SP powiaty: kłobucki, lubliniecki) Justyna Klimczak Szkoła Podstawowa w Mstowie, ul. Partyzantów 2,
s. 30
warsztaty 18.02.2020 r. 15.00-17.15 Wykorzystanie kodów QR na lekcji geografii nauczyciele geografii (SP powiaty: kłobucki, lubliniecki) Justyna Klimczak RODN „WOM” w Częstochowie,
s. 238
sieć współpracy i samokształcenia (I spotkanie) 10.01.2020 r. 15.15-16.45 Nowoczesne metody w nauczaniu geografii nauczyciele geografii szkół ponadpodstawowych z terenu powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego Damian Włodarczyk Zespół Szkół nr 1 w Lublińcu,
ul. Sobieskiego 22,
s. 42
warsztaty 12.02.2020 r. 15.15-16.45 Praca z mapą topograficzną nauczyciele geografii szkół ponadpodstawowych z terenu powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego Damian Włodarczyk RODN „WOM” w Częstochowie,
s.236
warsztaty 21.02.2020 r. 15.15-16.45 Praca z mapą topograficzną nauczyciele geografii szkół ponadpodstawowych z terenu powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego Damian Włodarczyk Zespół Szkół nr 1 w Lublińcu,
ul. Sobieskiego 22,
s.42

HISTORIA


LINK DO KARTY ZGŁOSZEŃ


Lp. Forma Termin Temat Grupa docelowa Prowadzący Miejsce
warsztaty 28.01.2020 r. 15.00-18.00 Jasna Góra w PRL. Historia sanktuarium w edukacji nauczyciele historii (SP powiaty: myszkowski, lubliniecki) dr Jarosław Durka Szkoła Podstawowa nr 1 w Myszkowie,
ul. Leśna 1, s. 37
seminarium 3.02.2020 r. 15.00-17.15 Organizacja przestrzeni lekcyjnej nauczyciele historii (SP powiaty: myszkowski, lubliniecki) dr Jarosław Durka Szkoła Podstawowa nr 1 w Myszkowie,
ul. Leśna 1, s. 37
warsztaty 10.02.2020 r. 15.00-17.15 Przeciw komunizmowi – sylwetki Żołnierzy Wyklętych z regionu częstochowskiego w edukacji nauczyciele historii (SP powiaty: myszkowski, lubliniecki) dr Jarosław Durka Szkoła Podstawowa nr 1 w Myszkowie,
ul. Leśna 1, s. 37
sieć współpracy i samokształcenia (I spotkanie) 18.02.2020 r. 15.00-15.45 Nowoczesne metody w nauczaniu historii nauczyciele historii (SP powiaty: myszkowski, lubliniecki) dr Jarosław Durka Szkoła Podstawowa nr 1 w Myszkowie,
ul. Leśna 1, s. 37
warsztaty 9.01.2020 r. 15.00-17.15 Jak zainteresować uczniów historią? Wybrane metody aktywizujące na lekcjach historii nauczyciele historii (SP miasta Częstochowy) Dorota Kawka Zespół Szkół Samochodowo-
-Budowlanych w Częstochowie, ul. św. Augustyna 3/7,
s. 18
warsztaty 29.01.2020 r. 15.00-17.15 Jak zainteresować uczniów historią? Wybrane metody aktywizujące na lekcjach historii nauczyciele historii (szkoły ponadpodstawowe miasta Częstochowy) Dorota Kawka Zespół Szkół Samochodowo-
-Budowlanych w Częstochowie, ul. św. Augustyna 3/7,
s. 18
warsztaty 5.02.2020 r. 15.00-17.15 Rola źródeł ikonograficznych w nauczaniu-uczeniu się historii nauczyciele historii (SP miasta Częstochowy) Dorota Kawka Zespół Szkół Samochodowo-
-Budowlanych w Częstochowie, ul. św. Augustyna 3/7,
s. 18
warsztaty 12.02.2020 r. 15.00-17.15 Rola źródeł ikonograficznych w nauczaniu-uczeniu się historii nauczyciele historii
(SP miasta Częstochowy)
Dorota Kawka Zespół Szkół Samochodowo-
-Budowlanych w Częstochowie, ul. św. Augustyna 3/7,
s. 18
warsztaty 19.02.2020 r. 15.00-17.15 Rola źródeł ikonograficznych w nauczaniu-uczeniu się historii nauczyciele historii (SP miasta Częstochowy) Dorota Kawka Zespół Szkół Samochodowo-
-Budowlanych w Częstochowie, ul. św. Augustyna 3/7,
s. 18
warsztaty 26.02.2020 r. 15.00-17.15 Rola źródeł ikonograficznych w nauczaniu-uczeniu się historii nauczyciele historii
(SP miasta Częstochowy)
Dorota Kawka Zespół Szkół Samochodowo-
-Budowlanych w Częstochowie, ul. św. Augustyna 3/7,
s. 18
zajęcia otwarte 27.02.2020 r. 10.50-11.35 Lekcja historii w klasie I technikum nauczyciele historii (SP i szkoły ponadpodstawowe miasta Częstochowy) Dorota Kawka Zespół Szkół Samochodowo-
-Budowlanych w Częstochowie, ul. św. Augustyna 3/7,
s. 18
warsztaty 9.01.2020 r. 15.30-17.45 Wykorzystanie metod aktywizujących na lekcji historii nauczyciele historii (SP i szkoły ponadpodstawowe powiat częstochowski) Magdalena Lankamer-Bubacz Szkoła Podstawowa nr 47 w Częstochowie, ul. Przestrzenna 68/70,
s. 13
warsztaty 29.01.2020 r. 15.15-17.30 Wykorzystanie metod aktywizujących na lekcji historii nauczyciele historii (SP i szkoły ponadpodstawowe powiat kłobucki) Magdalena Lankamer-Bubacz Szkoła Podstawowa nr 47 w Częstochowie, ul. Przestrzenna 68/70,
s. 13
warsztaty 07.02.2020 r. 15.15-17.30 Wykorzystanie metod aktywizujących na lekcji historii nauczyciele historii (SP i szkoły ponadpodstawowe powiat częstochowski) Magdalena Lankamer-Bubacz Szkoła Podstawowa nr 47 w Częstochowie, ul. Przestrzenna 68/70,
s. 13
warsztaty 11.02.2020 r. 15.00-17.15 Wykorzystanie metod aktywizujących na lekcji historii nauczyciele historii (SP i szkoły ponadpodstawowe powiat kłobucki) Magdalena Lankamer-Bubacz Szkoła Podstawowa nr 47 w Częstochowie, ul. Przestrzenna 68/70,
s. 13
warsztaty 19.02.2020 r. 15.00-17.15 Interaktywne gry i ćwiczenia dla uczniów na lekcji historii nauczyciele historii (SP i szkoły ponadpodstawowe powiat częstochowski) Magdalena Lankamer-Bubacz Szkoła Podstawowa nr 47 w Częstochowie, ul. Przestrzenna 68/70,
s. 14
warsztaty 26.02.2020 r. 15.00-17.15 Interaktywne gry i ćwiczenia dla uczniów na lekcji historii nauczyciele historii (SP i szkoły ponadpodstawowe powiat kłobucki) Magdalena Lankamer-Bubacz Szkoła Podstawowa nr 47 w Częstochowie, ul. Przestrzenna 68/70,
s. 14

JĘZYK NIEMIECKI


LINK DO KARTY ZGŁOSZEŃ


Lp. Forma Termin Temat Grupa docelowa Prowadzący Miejsce
zajęcia otwarte 28.01.2020 r. 13.25-14.55 „Wie spät ist es?” Pytanie o godzinę i podawanie czasu nauczyciele języka niemieckiego (SP powiaty: częstochowski, kłobucki) Katarzyna Pochwat Szkoła Podstawowa w Widzowie,
ul. Żwirki i Wigury 16,
s. 1
warsztaty 31.01.2020 r. 15.00-16.30 Technologie informacyjno-komunikacyjne na lekcji języka niemieckiego – Kahoot i Quizizz nauczyciele języka niemieckiego (SP powiaty: częstochowski, kłobucki) Katarzyna Pochwat Szkoła Podstawowa w Widzowie,
ul. Żwirki i Wigury 16,
s. 1
zajęcia otwarte 4.02.2020 r. 13.25-14.55 „Wie spät ist es?” Pytanie o godzinę i podawanie czasu nauczyciele języka niemieckiego (SP powiaty: częstochowski, kłobucki) Katarzyna Pochwat Szkoła Podstawowa w Widzowie,
ul. Żwirki i Wigury 16,
s. 1
warsztaty 7.02.2020 r. 15.00-16.30 Technologie informacyjno-komunikacyjne na lekcji języka niemieckiego – Kahoot i Quizizz nauczyciele języka niemieckiego (SP powiaty: częstochowski, kłobucki) Katarzyna Pochwat Szkoła Podstawowa w Widzowie,
ul. Żwirki i Wigury 16,
s. 1
zajęcia otwarte 11.02.2020 r. 13.25-14.55 „Wie sieht dein Alltag aus? Czasowniki rozdzielnie złożone nauczyciele języka niemieckiego (SP powiaty: częstochowski, kłobucki) Katarzyna Pochwat Szkoła Podstawowa w Widzowie,
ul. Żwirki i Wigury 16,
s. 1
zajęcia otwarte 18.02.2020 r. 13.25-14.55 „Wie sieht dein Alltag aus? Czasowniki rozdzielnie złożone nauczyciele języka niemieckiego (SP powiaty: częstochowski, kłobucki) Katarzyna Pochwat Szkoła Podstawowa w Widzowie,
ul. Żwirki i Wigury 16,
s. 1
zajęcia otwarte 25.02.2020 r. 13.25-14.55 Lekcja okolicznościowa „Rosenmontag” nauczyciele języka niemieckiego (SP powiaty: częstochowski, kłobucki) Katarzyna Pochwat Szkoła Podstawowa w Widzowie,
ul. Żwirki i Wigury 16,
s. 1

JĘZYK POLSKI


LINK DO KARTY ZGŁOSZEŃ


Lp. Forma Termin Temat Grupa docelowa Prowadzący Miejsce
warsztaty 23.01.2020 r. 13.00-15.15 Lekcja w muzeum – praca z eksponatem, storytelling w nauczaniu języka polskiego nauczyciele języka polskiego (szkoły ponadpodstawowe
powiat częstochowski)
Beata Gendek-
-Barhoumi
Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie, ul. Jagiellońska 67/71
warsztaty 10.01.2020 r. 13.00-15.15 Lekcja w muzeum – praca z eksponatem, storytelling w nauczaniu języka polskiego nauczyciele języka polskiego (szkoły ponadpodstawowe
powiat myszkowski)
Beata Gendek-
-Barhoumi
Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie, ul. Jagiellońska 67/71
warsztaty 16.01.2020 r. 13.00-15.15 Lekcja w muzeum – praca z eksponatem, storytelling w nauczaniu języka polskiego nauczyciele języka polskiego (szkoły ponadpodstawowe
powiat kłobucki)
Beata Gendek-
-Barhoumi
Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie, ul. Jagiellońska 67/71
warsztaty 24.01.2020 r. 13.00-15.15 Lekcja w muzeum – praca z eksponatem, storytelling w nauczaniu języka polskiego nauczyciele języka polskiego (szkoły ponadpodstawowe
powiat lubliniecki)
Beata Gendek-
-Barhoumi
Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie, ul. Jagiellońska 67/71
warsztaty 27.01.2020 r. 15.00-17.15 Scena wciąga. Rozwijanie ekspresji artystycznej poprzez występy sceniczne nauczyciele języka polskiego (szkoły ponadpodstawowe powiat częstochowski) Beata Gendek-
-Barhoumi
VII LO
w Częstochowie,
ul. Nowowiejskiego 18,
s. 11
warsztaty 3.02.2020 r. 15.00-17.15 Scena wciąga. Rozwijanie ekspresji artystycznej poprzez występy sceniczne nauczyciele języka polskiego (szkoły ponadpodstawowe
powiat myszkowski)
Beata Gendek-
-Barhoumi
VII LO
w Częstochowie,
ul. Nowowiejskiego 18,
s. 11
warsztaty 10.02.2020 r. 15.00-17.15 Scena wciąga. Rozwijanie ekspresji artystycznej poprzez występy sceniczne nauczyciele języka polskiego (szkoły ponadpodstawowe
powiat kłobucki)
Beata Gendek-
-Barhoumi
VII LO
w Częstochowie,
ul. Nowowiejskiego 18,
s. 11
warsztaty 17.02.2020 r. 15.00-17.15 Scena wciąga. Rozwijanie ekspresji artystycznej poprzez występy sceniczne nauczyciele języka polskiego (szkoły ponadpodstawowe
powiat lubliniecki)
Beata Gendek-
-Barhoumi
VII LO
w Częstochowie,
ul. Nowowiejskiego 18,
s. 11
warsztaty 28.02.2020 r. 15.00-17.15 Strategie uczenia się w procesie edukacyjnym nauczyciela-polonisty nauczyciele języka polskiego (szkoły ponadpodstawowe
powiat częstochowski)
Beata Gendek-
-Barhoumi
Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie, ul. Jagiellońska 67/71
warsztaty 29.01.2020 r. 16.00-18.15 Opowiadanie twórcze w szkolnej dydaktyce i na egzaminie ósmoklasisty nauczyciele języka polskiego (SP miasta Częstochowy nr: 1-10) Agnieszka Frejlich Szkoła Podstawowa nr 12 w Częstochowie,
ul. Warszawska 31,
s. 38
warsztaty 30.01.2020 r. 15.00-17.15 Opowiadanie twórcze w szkolnej dydaktyce i na egzaminie ósmoklasisty nauczyciele języka polskiego (SP miasta Częstochowy nr: 11-20) Agnieszka Frejlich Szkoła Podstawowa nr 12 w Częstochowie,
ul. Warszawska 31,
s. 38
warsztaty 3.02.2020 r. 16.00-18.15 Opowiadanie twórcze w szkolnej dydaktyce i na egzaminie ósmoklasisty nauczyciele języka polskiego (SP miasta Częstochowy nr 12-30) Agnieszka Frejlich Szkoła Podstawowa nr 12 w Częstochowie,
ul. Warszawska 31,
s. 38
warsztaty 4.02.2020 r. 15.00-17.15 Opowiadanie twórcze w szkolnej dydaktyce i na egzaminie ósmoklasisty nauczyciele języka polskiego (SP miasta Częstochowy
nr: 31-39)
Agnieszka Frejlich Szkoła Podstawowa nr 12 w Częstochowie,
ul. Warszawska 31,
s. 38
zajęcia otwarte 9.01.2020 r. 11.40-12.25 Polska – mój kraj nauczyciele języka polskiego (SP powiat częstochowski) Justyna Milejska-Cień Szkoła Podstawowa w Kruszynie,
ul. Pocztowa 2,
s.9
warsztaty 30.01.2020 r. 15.00-17.15 Technologie informacyjno-
-komunikacyjne w nauczaniu języka polskiego
nauczyciele języka polskiego (SP powiat częstochowski) Justyna Milejska-Cień Szkoła Podstawowa w Kruszynie,
ul. Pocztowa 2,
s.4
warsztaty 6.02.2020 r. 15.00-17.15 Jak przygotować uczniów do egzaminu ósmoklasisty? nauczyciele języka polskiego (SP powiat częstochowski) Justyna Milejska-Cień Szkoła Podstawowa w Kruszynie,
ul. Pocztowa 2,
s.4
zajęcia otwarte 14.02.2020 r. 12.20-13.05 Grzybobranie jako ważny obyczaj szlachecki nauczyciele języka polskiego (SP powiat częstochowski) Justyna Milejska-Cień Szkoła Podstawowa w Kruszynie,
ul. Pocztowa 2,
s.4
zajęcia otwarte 20.02.2020 r. 11.40-12.25 Przygotowujemy inscenizację „Legendy o warszawskim Bazyliszku” nauczyciele języka polskiego (SP powiat częstochowski) Justyna Milejska-Cień Szkoła Podstawowa w Kruszynie,
ul. Pocztowa 2,
s.4
zajęcia otwarte 28.02.2020 r. 12.20-13.05 Ortograficzne przygody z „rz” i „ż” nauczyciele języka polskiego (SP powiat częstochowski) Justyna Milejska-Cień Szkoła Podstawowa w Kruszynie,
ul. Pocztowa 2,
s.4
warsztaty 8.01.2020 r. 15.00-17.15 Lapbook – sposób na lekturę i nie tylko nauczyciele języka polskiego (SP powiat kłobucki) Joanna Wójcik Szkoła Podstawowa w Garnku,
ul. Szkolna 18,
s. 7
warsztaty 9.01.2020 r. 15.00-17.15 Lapbook – sposób na lekturę i nie tylko nauczyciele języka polskiego (SP powiat myszkowski) Joanna Wójcik Szkoła Podstawowa w Garnku,
ul. Szkolna 18,
s. 7
warsztaty 29.01.2020 r. 15.00-17.15 Trimino i inne gry na lekcjach języka polskiego nauczyciele języka polskiego (SP powiat kłobucki) Joanna Wójcik Szkoła Podstawowa w Garnku,
ul. Szkolna 18,
s. 7
warsztaty 30.01.2020 r. 15.00-17.15 Trimino i inne gry na lekcjach języka polskiego nauczyciele języka polskiego (SP powiat myszkowski) Joanna Wójcik Szkoła Podstawowa w Garnku,
ul. Szkolna 18,
s. 7
warsztaty 10.02.2020 r. 15.00-17.15 Opowiadanie twórcze w szkolnej dydaktyce i na egzaminie ósmoklasisty nauczyciele języka polskiego (SP powiat kłobucki) Joanna Wójcik Szkoła Podstawowa w Garnku,
ul. Szkolna 18,
s. 7
warsztaty 12.02.2020 r. 15.00-17.15 Opowiadanie twórcze w szkolnej dydaktyce i na egzaminie ósmoklasisty nauczyciele języka polskiego (SP powiat myszkowski) Joanna Wójcik Szkoła Podstawowa w Garnku,
ul. Szkolna 18,
s. 7
warsztaty 19.02.2020 r. 15.00-17.15 Lapbook – sposób na lekturę i nie tylko nauczyciele języka polskiego (SP powiat kłobucki) Joanna Wójcik Szkoła Podstawowa w Garnku,
ul. Szkolna 18,
s. 7
warsztaty 20.02.2020 r. 15.00-17.15 Lapbook – sposób na lekturę i nie tylko nauczyciele języka polskiego (SP powiat myszkowski) Joanna Wójcik Szkoła Podstawowa w Garnku,
ul. Szkolna 18,
s. 7
warsztaty 8.01.2020 r. 15.00-16.30 Opowiadanie twórcze w szkolnej dydaktyce i na egzaminie ósmoklasisty nauczyciele języka polskiego (SP miasta Częstochowy nr: 40-54) Józef Żmudziński Szkoła Podstawowa nr 50
w Częstochowie, ul. Starzyńskiego 10,
s. 50
warsztaty 9.01.2020 r. 15.00-16.30 Opowiadanie twórcze w szkolnej dydaktyce i na egzaminie ósmoklasisty nauczyciele języka polskiego (miasta Częstochowy: niepubliczne SP; Publiczna SP SPSK im. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Publiczna SP im. Matki Zofii Szulc Sióstr Zmartwychwstanek, SP Specjalna przy SOS-W nr 1, SP dla Dorosłych) Józef Żmudziński Szkoła Podstawowa nr 50
w Częstochowie, ul. Starzyńskiego 10,
s. 50
warsztaty 29.01.2020 r. 15.00-16.30 Opowiadanie twórcze w szkolnej dydaktyce i na egzaminie ósmoklasisty nauczyciele języka polskiego (SP miasta Częstochowy
nr: 40-54)
Józef Żmudziński Szkoła Podstawowa nr 50
w Częstochowie, ul. Starzyńskiego 10,
s. 50
warsztaty 30.01.2020 r. 15.00-16.30 Opowiadanie twórcze w szkolnej dydaktyce i na egzaminie ósmoklasisty nauczyciele języka polskiego (miasta Częstochowy: niepubliczne SP; Publiczna SP SPSK im. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Publiczna SP im. Matki Zofii Szulc Sióstr Zmartwychwstanek, SP Specjalna przy SOS-W nr 1, SP dla Dorosłych) Józef Żmudziński Szkoła Podstawowa nr 50
w Częstochowie, ul. Starzyńskiego 10,
s. 50
warsztaty 17.02.2020 r. 15.00-16.30 Opowiadanie twórcze w szkolnej dydaktyce i na egzaminie ósmoklasisty nauczyciele języka polskiego (SP miasta Częstochowy nr: 40-54) Józef Żmudziński Szkoła Podstawowa nr 50
w Częstochowie, ul. Starzyńskiego 10,
s. 50
warsztaty 20.02.2020 r. 15.00-16.30 Opowiadanie twórcze w szkolnej dydaktyce i na egzaminie ósmoklasisty nauczyciele języka polskiego (miasta Częstochowy: niepubliczne SP; Publiczna SP SPSK im. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Publiczna SP im. Matki Zofii Szulc Sióstr Zmartwychwstanek, SP Specjalna przy SOS-W nr 1, SP dla Dorosłych) Józef Żmudziński Szkoła Podstawowa nr 50
w Częstochowie, ul. Starzyńskiego 10,
s. 50

MUZYKA


LINK DO KARTY ZGŁOSZEŃ


Lp. Forma Termin Temat Grupa docelowa Prowadzący Miejsce
warsztaty 8.01.2019 r. 15.00-17.15 Muzyczne energizery, czyli jak podnieść energię w grupie nauczyciele muzyki
(SP powiaty: częstochowski, lubliniecki)
Izabela Witek Katolicka Szkoła Podstawowa w Częstochowie,
ul. Górna 12,
s.7
warsztaty 29.01.2019 r. 15.00-17.15 „Klasyka w klasie”, czyli najlepsza lekcja o operze polskiej nauczyciele muzyki
(SP powiaty: częstochowski, lubliniecki)
Izabela Witek Katolicka Szkoła Podstawowa w Częstochowie,
ul. Górna 12,
s.10
warsztaty 05.02.2019 r. 15.00-17.15 Wykorzystanie gier planszowych na lekcjach muzyki nauczyciele muzyki
(SP powiaty: częstochowski, lubliniecki)
Izabela Witek Katolicka Szkoła Podstawowa w Częstochowie,
ul. Górna 12,
s.7
warsztaty 12.02.2019 r. 15.00-17.15 Muzyczne energizery, czyli jak podnieść energię w grupie nauczyciele muzyki
(SP powiaty: częstochowski, lubliniecki)
Izabela Witek Katolicka Szkoła Podstawowa w Częstochowie,
ul. Górna 12,
s.7
warsztaty 19.02.2019 r. 15.00-17.15 Wykorzystanie gier planszowych na lekcjach muzyki nauczyciele muzyki
(SP powiaty: częstochowski, lubliniecki)
Izabela Witek Katolicka Szkoła Podstawowa w Częstochowie,
ul. Górna 12,
s.7
warsztaty 26.02.2019 r.
15.00-17.15
„Klasyka w klasie”, czyli najlepsza lekcja o operze polskiej nauczyciele muzyki
(SP powiaty: częstochowski, lubliniecki)
Izabela Witek Katolicka Szkoła Podstawowa w Częstochowie,
ul. Górna 12,
s.10

PRZEDMIOTY EKONOMICZNE


LINK DO KARTY ZGŁOSZEŃ


Lp. Forma Termin Temat Grupa docelowa Prowadzący Miejsce
warsztaty 28.01.2020 r. 16.00-18.15 Aplikacje biznesowe
w edukacji ekonomicznej
nauczyciele przedmiotów ekonomicznych
(powiat lubliniecki)
Renata Pruska Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu, ul. Klonowa 10,
s. 26
warsztaty 3.02.2020 r. 16.00-18.15 Aplikacje biznesowe
w edukacji ekonomicznej
nauczyciele przedmiotów ekonomicznych
(powiaty: kłobucki, myszkowski)
Renata Pruska Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu, ul. Klonowa 10,
s. 26
zajęcia otwarte 4.02.2020 r. 13.20-14.05 Korzyści pracy w grupie nauczyciele przedmiotów ekonomicznych
(powiaty: lubliniecki, myszkowski, kłobucki)
Renata Pruska Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu, ul. Klonowa 10,
s. 17
warsztaty 11.02.2020 r. 16.00-18.15 Aplikacje biznesowe
w edukacji ekonomicznej
nauczyciele przedmiotów ekonomicznych
(powiat myszkowski)
Renata Pruska Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu, ul. Klonowa 10,
s. 26
warsztaty 18.02.2020 r. 16.00-18.15 Aplikacje biznesowe
w edukacji ekonomicznej
nauczyciele przedmiotów ekonomicznych
(powiat częstochowski)
Renata Pruska Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu, ul. Klonowa 10,
s. 26
warsztaty 25.02.2020 r. 16.00-18.15 Aplikacje biznesowe
w edukacji ekonomicznej
nauczyciele przedmiotów ekonomicznych
(miasto Częstochowa)
Renata Pruska Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu, ul. Klonowa 10,
s. 26

PRZEDMIOTY ZAWODOWE BRANŻY GASTRONOMICZNEJ


LINK DO KARTY ZGŁOSZEŃ


Lp. Forma Termin Temat Grupa docelowa Prowadzący Miejsce
zajęcia otwarte 28.01.2020 r. 8.00-12.30 Sporządzanie potraw z owoców nauczyciele przedmiotów zawodowych branży gastronomicznej
(miasto Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Anna Wiśnik Zespół Szkół nr 1 w Kłobucku,
ul. Zamkowa 6,
s. 22
warsztaty 10.02.2020 r. 15.00-16.30 Praca z uczniem zdolnym oraz z uczniem z trudnościami w pracowni żywienia nauczyciele przedmiotów zawodowych branży gastronomicznej
(miasto Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Anna Wiśnik Zespół Szkół nr 1 w Kłobucku,
ul. Zamkowa 6,
s. 22
zajęcia otwarte 25.02.2020 r. 8.00-11.45 Sporządzanie potraw z wykorzystaniem serów twarogowych i podpuszczkowych nauczyciele przedmiotów zawodowych branży gastronomicznej
(miasto Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Anna Wiśnik Zespół Szkół nr 1 w Kłobucku,
ul. Zamkowa 6,
s. 22

WYCHOWANIE FIZYCZNE


LINK DO KARTY ZGŁOSZEŃ


Lp. Forma Termin Temat Grupa docelowa Prowadzący Miejsce
zajęcia otwarte 10.01.2020 r. 10.00-12.15 Gry i zabawy ruchowe. Sentymentalny powrót do gier i zabaw naszych rodziców i dziadków (klasa V) nauczyciele wychowania fizycznego (SP – powiat częstochowski) Aleksandra Przygódzka Szkoła Podstawowa
we Wrzosowej,
ul. Szkolna 4, sala gimnastyczna
warsztaty 29.01.2020 r. 15.30-17.45 Warsztat pracy nauczyciela wychowania fizycznego z uwzględnieniem dokumentowania pracy nauczyciele wychowania fizycznego (SP – powiat częstochowski) Aleksandra Przygódzka Szkoła Podstawowa
we Wrzosowej,
ul. Szkolna 4, sala gimnastyczna
zajęcia otwarte 30.01.2020 r. 15.25-17.40 Gry i zabawy ruchowe. Sentymentalny powrót do gier i zabaw naszych rodziców i dziadków (klasa VI) nauczyciele wychowania fizycznego (SP powiat częstochowski) Aleksandra Przygódzka Szkoła Podstawowa
we Wrzosowej,
ul. Szkolna 4, sala gimnastyczna
zajęcia otwarte 7.02.2020 r. 10.00-12.15 Wyczuwanie własnego ciała w ćwiczeniach i zabawach ruchowych. Założenia Programu „Ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne”
(klasa V)
nauczyciele wychowania fizycznego (SP powiat częstochowski) Aleksandra Przygódzka Szkoła Podstawowa
we Wrzosowej,
ul. Szkolna 4, sala gimnastyczna
zajęcia otwarte 13.02.2020 r. 15.25-17.40 Wyczuwanie własnego ciała w ćwiczeniach i zabawach ruchowych.
Założenia Programu
„Ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne” (klasa VI)
nauczyciele wychowania fizycznego (SP powiat częstochowski) Aleksandra Przygódzka Szkoła Podstawowa
we Wrzosowej,
ul. Szkolna 4, sala gimnastyczna
warsztaty 20.02.2020 r. 15.30-17.45 Doskonalenie umiejętności metodycznych w zakresie prowadzenia zajęć z piłki siatkowej nauczyciele wychowania fizycznego (SP powiat częstochowski) Aleksandra Przygódzka Szkoła Podstawowa
we Wrzosowej,
ul. Szkolna 4, sala gimnastyczna
zajęcia otwarte 28.02.2020 r. 10.00-12.15 Wspięcia na palce, obroty oraz zeskoki z ławeczki – gimnastyka (klasa V) nauczyciele wychowania fizycznego (SP powiat częstochowski) Aleksandra Przygódzka Szkoła Podstawowa
we Wrzosowej,
ul. Szkolna 4, sala gimnastyczna