Oferta szkoleniowa marzec/kwiecień 2019 r.

Wideokonferencje

Wielojęzyczność w różnych krajach europejskich
02.04.2019 r.,  15.00-15.45, Ewelina Makowska

Favoriser la créativité des apprenants en classe de FLE
26.04.2019 r., 16.00-16.45, Barbara Kosta

Warsztaty

Quizowanie z Osterhase. Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lekcjach języka niemieckiego
15.03.2019 r.,  15.30-17.00, Dorota Liberda

Wspieranie uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu na lekcjach języka angielskiego
22.03.2019 r.,  15.30-17.00, Marta Lipska

Les compétences clés – les piliers de la performance dans l’enseignement moderne du franҫais
22.03.2019 r., 16.30-18.00, Barbara Kosta, Barbara Klimek Hachette FLE

Wykorzystanie aplikacji Quizlet i tablicy interaktywnej na lekcji języka obcego
29.03.2019 r.,  16.00-17.30, Ewelina Makowska

Spiele im Deutschunterricht
05.04.2019 r.,  15.30-18.30, Dorota Liberda, Goethe-Institut w Krakowie

Seminarium

Wielokulturowość wokół nas. Wykorzystanie otwartych zasobów edukacyjnych w pracy z uczniami
22.03.2019 r.,  15.30-17.00, Dorota Liberda, Elżbieta Straszak