Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Rodzinie – etap wojewódzki

W wojewódzkim etapie Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Rodzinie, który odbył się w RODN „WOM” w Częstochowie 3 marca 2021 r. w formie korespondencyjnej, uczestniczyło pięć dwuosobowych zespołów, które przesłały filmy i prezentacje.

W gronie uczestników II wojewódzkiego etapu znaleźli się przedstawiciele następujących szkół:

  • Weronika Bochenek i Sara Piątek z III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Katowicach, które zaprezentowały film pt. „Czy miłości można się nauczyć?”,
  • Jakub Siekański i Maciej Klimczak z III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Katowicach, którzy przedstawili prezentację pt. „Miłość – trwała postawa, czy zmienne uczucie?”,
  • Sandra Sater i Aleksandra Rösner z V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Struga, które zaprezentowały film pt. „«Mieć czy być», kochać, czy posiadać? Rozterki współczesnego człowieka”,
  • Karolina Wdowiak i Izabela Szulc z Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego SPSK im. Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie, które zaprezentowały film pt. „«Mieć czy być», kochać, czy posiadać? Rozterki współczesnego człowieka”,
  • Maria Kokot i Weronika Bareła z Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego SPSK im. Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie, które zaprezentowały film pt. „Czy trzeba być samotnym, gdy jest się samemu?”.

Zespoły, wykorzystując narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnych, przygotowały jedną prezentację oraz cztery filmy. Komisja oceniała prace według następujących kryteriów: oryginalności, pomysłowości, innowacyjności, zawartości merytorycznej, zgodności z tematem, poprawności językowej, staranności i estetyki wykonania.

Komitet Okręgowy w składzie: przewodniczący – Elżbieta Doroszuk, sekretarz – Ewelina Twardowska-Mucha, członek – dr Artur Dąbrowski opracował pytania przesłane do uczestników Olimpiady e-mailowo 3 marca 2021 r. Wszystkie zespoły udzieliły odpowiedzi na zadane pytania w wyznaczonym czasie.

Do III etapu Olimpiady Komitet Okręgowy rekomendował zespół w składzie: Sandra Sater i Aleksandra Rösner z V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Struga, z filmem pt. „«Mieć czy być», kochać, czy posiadać? Rozterki współczesnego człowieka”. Uczennice uzyskały łącznie najwyższą liczbę punktów.

Zwyciężczynie etapu wojewódzkiego – Sandra Sater i Aleksandra Rösner w zaprezentowanym materiale filmowym zwróciły uwagę na nadmierne eksponowanie w obszarze kultury wagi zdobywania dóbr materialnych. Wspomniały również, że w obecnej dobie problem konsumpcjonizmu wpływa zasadniczo na wiele istotnych aspektów życia, wśród których zaakcentowały: „relacje międzyludzkie, rodzinę, rozwój człowieka jako jednostki, a nawet „sprawy związane z tworzeniem prawa państwowego czy postępowanie osób rządzących”.

Zaprezentowany film wyróżnia się innowacyjną metodą oraz nowoczesnym sposobem komunikowania. Stanowi bardzo ważny głos młodego pokolenia, które znajduje się „u progu” dorosłości i stara się dostrzegać wagę podejmowanych decyzji w obszarach życia prywatnego i zawodowego. Autorki bardzo silnie zaakcentowały fakt, że każdy dokonywany wybór zawiera w sobie elementy werdyktu pośrodku „być czy mieć”. Tym samym przekaz jest zbieżny z maksymą wypracowaną przez św. Augustyna: „Raz wybrawszy, ciągle wybierać muszę”. Taki stan rzeczy sugeruje konieczność kierowania się prawdą w życiu codziennym.

Serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom za ufundowanie nagród i wsparcie organizacyjne, a szczególnie Pani Marszałek Beacie Białowąs – Członkowi Zarządu Województwa Śląskiego oraz Pani Danucie Maćkowskiej – Dyrektorowi Departamentu Edukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

W imieniu Komitetu Okręgowego Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Rodzinie
Elżbieta Doroszuk – Przewodnicząca
Dyrektor RODN „WOM” w Częstochowie