Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Rodzinie

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele
szkół ponadpodstawowych,

informujemy, że Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (Kierunek kształcenia – Nauki o Rodzinie) po raz drugi wygrał konkurs ogłoszony przez Ministra Edukacji Narodowej na organizację i przeprowadzenie Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Rodzinie w latach 2019-2022.

W roku szkolnym 2019/2020 hasło Olimpiady brzmi: „W rodzinie siła ”.
Olimpiada jest współfinansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Adresowana jest do uczniów liceów ogólnokształcących i techników.
Tematyka Olimpiady ogniskuje się wokół wartości rodziny i małżeństwa oraz funkcjonowania ucznia jako członka rodziny, a w przyszłości osoby pełniącej rolę małżonka i rodzica.

W założeniu Olimpiada ma charakter drużynowy, co znacznie podnosi jej walor wychowawczy. Składa się z 3 etapów:
• eliminacji szkolnych, które polegają na rozwiązaniu przez 2-osobowe zespoły testu wielokrotnego wyboru,
• eliminacji okręgowych; na tym etapie 2-osobowe zespoły przygotowują prezentację lub film na wybrany temat,
• eliminacji centralnych, które są 2-stopniowe:
– najpierw zespoły rozwiązują test wielokrotnego wyboru,
– w 2. części 5 najwyżej sklasyfikowanych zespołów uczestniczy w debacie pod hasłem „Jakiej polityki rodzinnej potrzebuje Polska?”.

Termin zawodów:
• szkolnych: 28 XI 2019 r.,
• okręgowych: 27 II 2020 r.,
• centralnych: 2 IV 2020 r.

Szczegółowe informacje i druki do pobrania na stronie http://www.uwm.edu.pl/owor/

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Państwa dyrektorów szkół o powołanie Komisji Szkolnej (do 20 XI 2019 r.), której obowiązki są opisane w regulaminie Olimpiady,  a obejmują m.in.:
• zgłoszenie właściwemu Komitetowi Okręgowemu uczestnictwa szkoły w I etapie (do 22 XI 2019 r.); w woj. śląskim na adres: doroszuk@womczest.edu.pl
• przeprowadzenie etapu szkolnego Olimpiady,
• sprawdzenie testów uczestników wg dostarczonego klucza odpowiedzi,
• ustalenie listy laureatów do etapu okręgowego.

Liczymy na to, iż zaangażowanie Państwa – dyrektorów i nauczycieli zwiększy zainteresowanie Olimpiadą wśród młodzieży, a szkoła zgłosi w niej swoje uczestnictwo.
Z góry serdecznie dziękujemy za pomoc w przeprowadzeniu Olimpiady.

W razie potrzeby jesteśmy do Państwa dyspozycji (Elżbieta Doroszuk – Przewodnicząca Komitetu Okręgowego, dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM”, Al. Jana Pawła II 126/130, 42-200 Częstochowa, e-mail: doroszuk@womczest.edu.pl , tel. 34 360 60 04 w. 206).

Organizator (w miarę pozyskanych środków) przewiduje atrakcyjne nagrody: dla finalistów – nagrody książkowe lub rzeczowe; dla laureatów: I miejsce – wyjazd do Chorwacji; II, III miejsce – nagrody rzeczowe; dla nauczyciela (opiekuna) zwycięskiego zespołu – nagroda rzeczowa.  Szkoły najliczniej reprezentowane otrzymają wyróżnienia.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Olimpiadzie.