Zaproszenie do udziału w IX Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Płynąć pod prąd”

W imieniu organizatorów, Szkoły Podstawowej nr 66 im. Zbigniewa Herberta we Wrocławiu oraz Stowarzyszenia Ojczyzny Polszczyzny, zapraszamy do udziału w IX Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Płynąć pod prąd”. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, którzy ukończyli 13 lat. Finał jest organizowany w ramach Ogólnopolskiego Zjazdu Szkół Herbertowskich, a uroczyste wręczenie nagród nastąpi w Słupsku w październiku 2019 roku.

Celem konkursu jest ocalić od zapomnienia historie ludzi nieznanych, zapomnianych bohaterów. Dzięki temu konkursowi uczniowie mają możliwość i motywację do udokumentowania życia przodków, a także przyjrzenia się swoim wartościom.

Zadaniem uczestników konkursu będzie przedstawienie w dowolnej formie wypowiedzi pisemnej lub wiersza historię bohatera nieznanego szerokiemu gremium, osadzonego w konkretnej rzeczywistości historycznej, społecznej, który był wierny, podobnie jak Zbigniew Herbert, wartościom takim jak Honor, Ojczyzna, Prawda – nawet za cenę utraty życia.

Informacje na temat konkursu, regulamin oraz kryteria oceniania prac znajdują się na stronie internetowej: javatech.zsi.pwr.wroc.pl/konkurs [kliknij].

Termin zgłoszenia i nadesłania pracy konkursowej mija 15 kwietnia 2019 roku. Zgłoszenie udziału i przesyłanie prac dokonywane jest wyłącznie za pomocą strony konkursowej. Po zarejestrowaniu się uczestnik otrzyma na podany adres poczty elektronicznej instrukcję, jak należy przesłać pracę.

Honorowy patronat nad konkursem objął siostrzeniec poety dr hab. Rafał Żebrowski. Honorowym przewodniczącym jury jest prof. Jan Miodek. Honorowy patronat instytucjonalny nad konkursem objęli: Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Wojewoda Dolnośląski i Dolnośląski Kurator Oświaty.