Powiatowy Konkurs Plastyczny „Wiosenne inspiracje z Osikową Doliną”

Brak wolnych miejsc!

Powiatowy Konkurs Plastyczny „Wiosenne inspiracje z Osikową Doliną”Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie serdecznie zaprasza uczniów klas I – VIII szkół podstawowych do udziału w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Wiosenne inspiracje z Osikową Doliną”.
Organizatorem konkursu jest Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie i Osikowa Dolina Sp. z o.o. z siedzibą w Koziegłowach.

Honorowym Patronatem konkurs objęli: Pani Jadwiga Wiśniewska, poseł do Parlamentu Europejskiego oraz Pan Jacek Ślęczka, Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy.

Termin i miejsce Konkursu: 26 kwietnia 2019 r., godz. 10.00, RODN „WOM” w Częstochowie, Al. Jana Pawła II 126/130, sale: 231, 236, 237.

Regulamin Powiatowego Konkursu Plastycznego „Wiosenne inspiracje z Osikową Doliną”

Załącznik nr 1 – Karta zgłoszenia

Załącznik nr 2 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych ucznia

Załącznik nr 3 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych nauczyciela/opiekuna

Załącznik nr 4 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych ucznia w celach marketingowych przez Osikową Dolinę Sp. z o.o. z siedzibą w Koziegłowach

Załącznik nr 5 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych nauczyciela/opiekuna w celach marketingowych przez Osikową Dolinę Sp. z o.o. z siedzibą w Koziegłowach

Karty zgłoszenia (zał. 1), zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał. 2 , zał. 3, zał. 4 , zał. 5) należy:
– przesłać pocztą tradycyjną na adres organizatora: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie al. Jana Pawła II 126/130, 42-200 Częstochowa (z dopiskiem: Powiatowy Konkurs Plastyczny „Wiosenne inspiracje z Osikową Doliną”)
lub
– dostarczyć osobiście do Ośrodka, do pokoju 213 (Pani Grażyna Skrzypczak-Stefańczyk)
lub
– przesłać pocztą elektroniczną w formie skanu na adres kurcab@womczest.edu.pl, a oryginały załączników dostarczyć w dniu konkursu do Pani Sylwii Kurcab.
Termin zgłaszania uczestników: do 9 kwietnia 2019 r.

Szczegółowych informacji udziela: Sylwia Kurcab, koordynator  Konkursu, nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie, e-mail: kurcab@womczest.edu.pl, tel. 34 360 60 04 wew. 217.

Zapraszamy do udziału w konkursie.