Projekty


Projekty europejskie:

 1. WEBski Nauczyciel – szkolenie z wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji
 2. „e-Tutoring w wiejskiej szkole” – projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.
 3. eDeN – Elektroniczne Doskonalenie i Edukacja Informatyczna Nauczycieli
 4. Europejskie portfolio dla nauczycieli – interpersonalne, interkulturowe, społeczne i obywatelskie kompetencje nauczycieli europejskich
 5. CITIZEN E – nauka obywatelstwa europejskiego poprzez sieć ICT
 6. Valint – Poprawa jakości edukacji poprzez poprawę wewnętrznej ewaluacji w różnych kontekstach socjokulturowych
 7. Diagnoza potrzeb edukacji zawodowej w subregionie częstochowskim – realizacji projektu badawczego

Projekty ogólnopolskie:

 1. Ogólnopolski Kongres Nauczycieli Wychowania do Życia w Rodzinie
 2. Program „Przyjaciele Zippiego”
 3. Edukacyjna Wartość Dodana
 4. Twoje dane – twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych

Projekty wojewódzkie i regionalne:

 1. Akademia Wychowawcy
 2. Miejsca pamięci w Częstochowie i ich rola w wychowaniu patriotycznym młodzieży