Relacja z obchodów 30. rocznicy powstania RODN „WOM” w Częstochowie

5 listopada 2020 roku odbyły się uroczyste obchody 30. rocznicy powstania Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie. Jubileuszowa uroczystość miała miejsce w auli „Forum”, w siedzibie placówki przy al. Jana Pawła II 126/130 w Częstochowie.

W obchodach jubileuszu uczestniczyli zaproszeni goście: Pani Beata Białowąs – Członek Zarządu Województwa Śląskiego, Pani Dorota Kaczmarek – przewodnicząca Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu Częstochowskiego NSZZ „Solidarność” oraz Pani Elżbieta Doroszuk – dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, Pani Grażyna Bochenkiewicz – wicedyrektor ds. doskonalenia nauczycieli, Pani Renata Lipniewska – wicedyrektor ds. bibliotek pedagogicznych, a także nauczyciele-konsultanci, nauczyciele bibliotekarze oraz pracownicy administracji i obsługi placówki.

Uroczystość otworzyła Pani dyrektor Elżbieta Doroszuk. Następnie głos zabrali zaproszeni goście. W swoich wystąpieniach podkreślali znaczenie i rolę ośrodka w kształtowaniu regionalnej polityki oświatowej, gratulowali licznych osiągnieć w obszarze doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz życzyli dalszych sukcesów. W części oficjalnej spotkania odczytano również listy z życzeniami jubileuszowymi od Pani Danuty Maćkowskiej – Dyrektor Departamentu Edukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz od Pani Urszuli Bauer – Śląskiego Kuratora Oświaty. Odtworzono także film z życzeniami jubileuszowymi od Pani Jadwigi Wiśniewskiej – posła do Parlamentu Europejskiego z województwa śląskiego.

Jubileusz 30-lecia skłonił zebranych do spojrzenia na wszechstronne działania placówki doskonalenia z perspektywy minionego czasu. Podczas uroczystości zaprezentowano jej historię oraz sylwetki dyrektorów. Pan dr Artur Dąbrowski w okolicznościowej prezentacji multimedialnej przedstawił osiągnięcia i sukcesy pracowników ośrodka. Uzupełnieniem wystąpienia było odtworzenie filmów, prezentujących codzienną pracę placówki.

W części artystycznej spotkania zaprezentowano film z wystąpieniem Pani Elżbiety Jatulewicz – byłego nauczyciela-konsultanta ośrodka, która wykonała utwór G. Tomczaka „Ja to mam szczęście”. Następnie zaprezentowała się Olga Arkabus, uczennica Zespołu Szkół Artystycznych i Akademickich „ALA” w Częstochowie, która wykonała utwory skrzypcowe: „Humoresque” A. Dworzaka, „Tsavkisi” zespołu „Vołosi” oraz temat z filmu „Jurassic Park” J. Williamsa. Na zakończenie spotkania zespół muzyczny złożony z pracowników ośrodka wykonał dwa własne utwory muzyczne: „30 lat minęło…” i „Piosenka jest dobra na wszystko”. Piosenki zostały przygotowane i wykonane pod kierunkiem i przy akompaniamencie Pani Izabeli Witek, nauczyciela-doradcy metodycznego.

W intencji pracowników i przyjaciół RODN „WOM” w Częstochowie w Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze odprawiona została Msza Święta. Nabożeństwo było transmitowane na żywo przez TV Trwam.

Anna Płusa,
nauczyciel bibliotekarz PBP RODN „WOM” w Częstochowie