Relacja z XI Ogólnopolskiego Kongresu Nauczycieli Wychowania do Życia w Rodzinie pod Honorowym Patronatem Ministra Edukacji i Nauki

W dniach 18-19 kwietnia 2021 r. w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie odbył się XI Ogólnopolski Kongres Nauczycieli Wychowania do Życia w Rodzinie z udziałem dr hab. Przemysława Czarnka – Ministra Edukacji i Nauki, który objął Honorowy Patronat nad tym wydarzeniem. Współorganizatorem tegorocznej edycji Kongresu był Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. W tym roku ogólnopolskie spotkanie nauczycieli wychowania do życia w rodzinie ze względu na sytuację pandemiczną miało charakter hybrydowy.  W formie stacjonarnej wzięło w nim udział grono zaproszonych gości, natomiast w formie zdalnej ponad 500 uczestników z całej Polski.

Pierwszy dzień Kongresu rozpoczął się w niedzielę 18 kwietnia o godzinie 15.00. Elżbieta Doroszuk – dyrektor RODN „WOM” w Częstochowie powitała gości przybyłych do siedziby naszego Ośrodka: dr. hab. Przemysława Czarnka – Ministra Edukacji i Nauki, Urszulę Bauer – Śląskiego Kuratora Oświaty, Radosława Brzózkę – Szefa Gabinetu Politycznego Ministra Edukacji i Nauki, Wawrzyńca Kowalskiego – Zastępcę Dyrektora Departamentu Wychowania i Edukacji Włączającej w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Tomasza Pituchę – Doradcę w Gabinecie Politycznym Ministra Edukacji i Nauki, Alicję Janowską – Dyrektora Delegatury w Częstochowie Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz ks. Kazimierza Kurka – Krajowego Duszpasterza Rodzin w latach 1985–1996.

Jako pierwszy głos zabrał dr hab. Przemysław Czarnek – Minister Edukacji i Nauki, wyrażając wdzięczność wszystkim nauczycielom-konsultantom, którzy od ponad 20 lat zajmują się obszarem wychowania prorodzinnego w ośrodkach doskonalenia. Minister skierował również wyrazy uznania do Elżbiety Doroszuk – dyrektora RODN „WOM” w Częstochowie za zrealizowanie jedenastu edycji Kongresu i podtrzymywanie wieloletniej tradycji organizowania tych corocznych ogólnopolskich spotkań nauczycieli wychowania do życia w rodzinie.

Zaproszeni goście wraz z przedstawicielami środowiska nauczycielskiego wzięli udział w seminarium, podczas którego pochylono się nad zagadnieniem znaczenia przedmiotu wychowania do życia w rodzinie dla promowania wartości rodzinnych oraz przedstawiono propozycje rozwiązań wspierających rewitalizację nauczania tego przedmiotu w kontekście wyzwań stojących przed współczesną edukacją prorodzinną. Stacjonarnie jako prelegenci wystąpili: Wawrzyniec Kowalski – Zastępca Dyrektora Departamentu Wychowania i Edukacji Włączającej, ks. Kazimierz Kurek – Krajowy Duszpasterz Rodzin w latach 1985–1996, Renata Krupa – dyrektor programowy Centrum Edukacji Nauczycieli POTEST w Lublinie, Jolanta Radczyc – nauczyciel-konsultant Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze, Alina Rataj – nauczyciel-konsultant Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim, Agnieszka Grudzińska i Magdalena Sawicka – nauczyciele-konsultanci Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie.

Wysłuchano również wystąpień zaprezentowanych w formie zdalnej: Barbary Charczuk – emerytowanego nauczyciela -konsultanta Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu, Janiny Kościelny – emerytowanego nauczyciela-konsultanta Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Przemyślu, Jadwigi Krzewskiej – Gordzijewskiej – nauczyciela-konsultanta Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie, Doroty Kulik-Nowak – doktorantki Uniwersytetu Opolskiego, prof. dr hab. Elżbiety Osewskiej – Prezesa  Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego, Agnieszki Przybyszewskiej – przedstawiciela rodziców Społecznej Rady Edukacji i Wychowania „Rodzinny Poznań”, Aliny Strzałkowskiej – emerytowanego nauczyciela-konsultanta Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, Danuty Turek-Fijak – nauczyciela-konsultanta Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Krośnie.

Pierwszy dzień tej edycji Kongresu zakończyła Msza Święta w intencji uczestników tego wydarzenia odprawiona w Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze.

Kolejny dzień XI Kongresu (poniedziałek, 19 kwietnia 2021 r.) wypełniła konferencja, podczas której poruszono zagadnienia związane z realizacją zajęć wychowania do życia w rodzinie. Szczególnie mocno podkreślono wartość jego nauczania oraz znaczenie dla kształtowania wśród młodego pokolenia postaw prorodzinnych. Obecnych tego dnia gości, prelegentów i uczestników spotkania powitała Beata Białowąs – Członek Zarządu Województwa Śląskiego, natomiast uroczystego otwarcia Kongresu dokonali: dr hab. Przemysław Czarnek – Minister Edukacji i Nauki oraz Tomasz Madej – p.o. Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Podczas konferencji wysłuchano czterech niezwykle interesujących wystąpień:

  1. „Wychowanie do życia w rodzinie tak, ale jak?” – prof. nadzwyczajny dr hab. Urszula Dudziak, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.
  2. „Współpraca nauczyciela wychowania do życia w rodzinie z rodzicami, dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną warunkiem powodzenia zajęć” – Wawrzyniec Kowalski, Zastępca Dyrektora Departamentu Wychowania i Edukacji Włączającej, Ministerstwo Edukacji i Nauki.
  3. „Doskonalenie relacji interpersonalnych w rodzinie i w szkole” – Alam Beraik, mediator rodzinny z listy Sądu Okręgowego Warszawa-Praga.
  4. „Różnice między wychowaniem do życia w rodzinie a edukacją seksualną prowadzoną według standardów WHO” – dr Zbigniew Barciński, Stowarzyszenie Pedagogów NATAN w Lublinie.

Uczestnicy konferencji mogli odnosić się do bieżących treści wystąpień poprzez zamieszczanie własnych uwag na czacie profesjonalnie moderowanym przez Dawida Radomskiego.

Tego dnia odbyła się także konferencja prasowa Ministra Edukacji i Nauki, który wraz z Śląskim Kuratorem Oświaty oraz Dyrektorem RODN „WOM” w Częstochowie udzielali odpowiedzi  na pytania zaproszonych dziennikarzy.

Patronat medialny nad XI Ogólnopolskim Kongresem Nauczycieli Wychowania do Życia w Rodzinie pod Honorowym Patronatem Ministra Edukacji i Nauki objęły dwa czasopisma edukacyjne: „Częstochowski Biuletyn Oświatowy” i „Wychowawca. Miesięcznik Nauczycieli i Wychowawców Katolickich”.

Bieżące informacje i wzmianki o Kongresie ukazały się w mediach, m.in.:

  1. w Serwisie Rzeczypospolitej Polskiej – gov.pl, https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/xi-ogolnopolski-kongres-nauczycieli-wychowania-do-zycia-w-rodzinie-z-udzialem-ministra-przemyslawa-czarnka
  2. na stronie internetowej ORE w Warszawie, https://www.ore.edu.pl/2021/04/xi-ogolnopolski-kongres-nauczycieli-wychowania-do-zycia-w-rodzinie-2/
  3. w serwisie częstochowskie24.pl, https://czestochowskie24.pl/czestochowa/xi-ogolnopolski-kongres-nauczycieli-wdz/
  4. w wydaniu internetowym TygodnikaKatolickiego „Niedziela”, https://www.niedziela.pl/artykul/67184/Prawda-o-rodzinie
  5. na stronie internetowej Radia Fiat, https://fiat.fm/info/xi-ogolnopolski-kongres-nauczycieli-wdz/
  6. na stronie internetowej TVP Info, https://www.tvp.info/53376362/czarnek-wychowanie-do-zycia-w-rodzinie-bedzie-priorytetem-w-roku-szkolnym-20212022

 [dostęp do powyższych informacji: 20.04.2021]

Serdecznie dziękujemy wszystkim Gościom i Uczestnikom za udział w Kongresie. Zapraszamy na kolejną edycję w roku szkolnym 2021/2022.

Agnieszka Grudzińska
nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie