RODN „WOM” KATOWICE – Festiwal Edukacyjny „NOWE INSPIRACJE” WOM 2021

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach organizuje Festiwal Edukacyjny „Nowe Inspiracje” pod patronatem Uniwersytetu Śląskiego, którego to pracownicy w trakcie spotkania będą prowadzić zajęcia.

To jedno z największych wydarzeń w województwie śląskim.

Festiwal Edukacyjny odbędzie się 16-17 kwietnia 2021 r.

 W trakcie wydarzenia proponujemy nauczycielom ponad 60 bezpłatnych warsztatów metodycznych i wykładów na temat m.in.:

  • nowoczesnego podejścia do edukacji przyrodniczej i matematycznej, z uwzględnieniem narzędzi interaktywnych i aplikacji, myślenia wizualnego, robotyki i szyfrowania,
  • wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, w tym na temat: roboinformatyki, metody projektu, narzędzi informatycznych, gier matematycznych,
  • przedmiotów humanistycznych we wszystkich przejawach, w tym na temat: lekcji odwróconych, przekazów wizualnych, tutoringu, awangardy, lektur szkolnych w kontekście ekologicznym, Instagrama,
  • zajęcia artystyczne i kreatywne.
    Oprócz tego:
  • zajęcia służące rozwojowi zawodowemu i osobistemu, o myśleniu krytycznym, kształtowaniu umiejętności społecznych, teatrze, architekturze, manipulacji w przestrzeni publicznej, jodze, kosmetyce,
  • spotkania z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej.

W tym roku wydarzenie będzie przeprowadzone on-line, z zachowaniem wszystkich elementów programu wpływających na jego wyjątkowość.

Nowość: w czasie Festiwalu, na stronie wydarzenia będą dostępne materiały dydaktyczne przygotowane przez różne instytucje kultury, filmy z pokazami dobrych praktyk, linki do wartościowych wykładów zewnętrznych.

Liczba miejsc na poszczególnych zajęciach ograniczona.

Uczestnicy, których obecność na zajęciach zostanie potwierdzona w systemie, otrzymają zaświadczenia.

Szczegóły na stronie: https://www.womkat.edu.pl/pl

Serdecznie zapraszamy!

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach
ul. kard. S. Wyszyńskiego 7 40-132 Katowice
tel.32 258 22 09 fax. 32 258 18 53
e-mail: sekr@womkat.edu.pl  www.womkat.edu.pl