Rok szkolny 2017/2018 – „Rokiem dla Niepodległej”

24 kwietnia 2018 r. w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odbyła się konferencja w ramach  obchodów 100-lecia Niepodległości Polski, adresowana do dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, zorganizowana przez Delegaturę w Częstochowie Kuratorium Oświaty w Katowicach, z aktywnym udziałem Pani Urszuli Bauer – Śląskiego Kuratora Oświaty, Pani Alicji Janowskiej – Dyrektora Delegatury w Częstochowie Kuratorium Oświaty w Katowicach wraz z wizytatorami, Pana Romualda Kubiciela – dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Bieruniu, członka Towarzystwa Heraldycznego i Towarzystwa Weksylologicznego, Pana mł. brygadiera Marka Grabałowskiego – naczelnika Wydziału Kompanii Szkolnych i Zabezpieczenia Obiektów CSPSP w Częstochowie, Pani Katarzyny Wilk – dyrektora Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie i Pana Zbigniewa Janusa – dyrektora Samorządowego Ośrodka Doskonalenia w Częstochowie.

Konferencja koncentrowała się wokół przedsięwzięć z zakresu wychowania patriotycznego, dotyczyła symboli narodowych i ceremoniału szkolnego, pocztów sztandarowych i postępowania ze sztandarem  podczas uroczystości.

Naradzie towarzyszyła wystawa „Patriotyzm bliżej ucznia – patriotyczna wizytówka przedszkola, szkoły, placówki”. Ekspozycja przygotowana przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie z inicjatywy i we współpracy z Delegaturą w Częstochowie Kuratorium Oświaty w Katowicach prezentowała blisko 200 zdjęć wykonanych w przedszkolach, szkołach i placówkach z terenu Częstochowy oraz powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego i myszkowskiego. Zdjęcia wykonane w placówkach przedstawiały miejsca eksponujące treści patriotyczne, podkreślające tożsamość narodową społeczności szkolnej, wizualizujące polskie symbole narodowe i treści wiążące się z Ojczyzną, często wykonane przez dzieci i uczniów. Podczas konferencji ideę powstania wystawy oraz jej efekty przedstawiła Pani Katarzyna Wilk, dyrektor RODN „WOM” w Częstochowie.  Wystawa wzbudziła duże zainteresowanie i stała się inspiracją do nowych pomysłów.

Ze zdjęciami możecie zapoznać się Państwo online – poprzez GALERIĘ lub obejrzeć je w siedzibie RODN „WOM” w Częstochowie, gdzie będą prezentowane cyklicznie, w wyborze. O terminach ekspozycji w Ośrodku będziemy Państwa informować na bieżąco.

Zdjęcia z wystawy zaprezentowanej 24 kwietnia 2018 r. w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie (fot. Paweł Włodarczyk).

Rok szkolny 2017/2018 - "Rokiem dla Niepodległej" Rok szkolny 2017/2018 - "Rokiem dla Niepodległej" Rok szkolny 2017/2018 - "Rokiem dla Niepodległej" Rok szkolny 2017/2018 - "Rokiem dla Niepodległej" Rok szkolny 2017/2018 - "Rokiem dla Niepodległej" Rok szkolny 2017/2018 - "Rokiem dla Niepodległej"  Rok szkolny 2017/2018 - "Rokiem dla Niepodległej"Rok szkolny 2017/2018 - "Rokiem dla Niepodległej"Rok szkolny 2017/2018 - "Rokiem dla Niepodległej"