VI Powiatowy Konkurs Języka Francuskiego „Vive la France” dla uczniów oddziałów gimnazjalnych i szkół podstawowych

I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta STO w Częstochowie oraz Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie serdecznie zapraszają do udziału w VI Powiatowym Konkursie Języka Francuskiego „Vive la France”, który odbędzie się 31 maja 2019 r. o godz. 10:00 w I Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Zbigniewa Herberta STO w Częstochowie.

Nasza inicjatywa kierowana jest do uczniów szkół podstawowych oraz oddziałów gimnazjalnych z Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego i myszkowskiego i ma na celu popularyzowanie języka francuskiego, odkrywanie kultury Francji oraz sprawdzenie umiejętności językowych uczniów.

Szczegółowych informacji udziela Pani Barbara Kosta, nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie, tel. (34) 360 60 04 wew. 228; e-mail: kosta@womczest.edu.pl

Załączniki:

1. Karta zgłoszenia

2. Regulamin konkursu

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych ucznia

4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych nauczyciela/opiekuna