VII edycja Konkursu Plastyczno-Językowego „In der Märchenwelt der Brüder Grimm”

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w VII edycji Konkursu Plastyczno-Językowego „In der Märchenwelt der Brüder Grimm”. Konkurs jest organizowany we współpracy z Goethe-Institut w Krakowie.

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w konkursie? To bardzo proste! Należy napisać własną opowieść z udziałem dowolnie wybranych bohaterów z baśni braci Grimm, dziejącą się we współczesnych czasach i przedstawić ją w formie krótkiego komiksu (w języku niemieckim).

Termin nadsyłania prac: 6 lutego 2022 r.
Ogłoszenie wyników: marzec 2022 r.

Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe i dyplomy.

Zapraszamy do udziału w konkursie.

Bliższych informacji o organizacji konkursu udziela Dorota Liberda, nauczyciel-konsultant, tel.(34) 360 60 04 wew. 224, e-mail: liberda@womczest.edu.pl.

Regulamin Konkursu Plastyczno-Językowego
Karta zgłoszenia – informacje nt. uczestnika/uczestników konkursu (załącznik nr 1)
Oświadczenie autorskie do pracy zgłoszonej w ramach konkursu (załącznik nr 2)
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych ucznia (załącznik nr 3)
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych nauczyciela/opiekuna (załącznik nr 4)