Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz dwuletniej branżowej szkoły II stopnia – harmonogram konferencji w RODN „WOM” w Częstochowie


Szanowni Państwo
Dyrektorzy
szkół ponadpodstawowych,

w ramach przygotowania nauczycieli do realizacji nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz dwuletniej branżowej szkoły II stopnia – Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie i Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie przy wsparciu Delegatury w Częstochowie Kuratorium Oświaty w Katowicach przygotowały cykl konferencji informacyjno-szkoleniowych skierowany do nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

Tytuł konferencji: „Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz dwuletniej branżowej szkoły II stopnia”.

button3

Prowadzący: nauczyciele-doradcy metodyczni Samorządowego Ośrodka Doskonalenia w Częstochowie i nauczyciele-konsultanci Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie.

Termin: od 20 maja do 13 czerwca 2019 r.

Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, Al. Jana Pawła II 126/130; Aula „FORUM” lub sala 244.

button1

Karta zgłoszenia: każdy nauczyciel chcący wziąć udział w konferencji zobowiązany jest wypełnić kartę zgłoszenia online dostępną na stronie internetowej RODN „WOM” w Częstochowie pod adresem: https://kartazgloszenia.womczest.edu.pl/.

Jak wypełnić kartę szkolenia: po przejściu na stronę karty zgłoszenia należy wybrać formę doskonalenia: „Konferencja”, następnie rozwinąć listę: „Nazwa kursu” i wybrać z niej docelową kartę zgłoszenia: „Podstawa programowa –  nazwa przedmiotu”; kartę należy wypełnić i wysłać online.

Uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział w konferencji. 

Zwracam się do Państwa Dyrektorów z prośbą o przekazanie powyższych informacji nauczycielom i umożliwienie im udziału w konferencjach.