Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia ogólnego dla szkół ponadpodstawowych i kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego – harmonogram szkoleń

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele  
szkół ponadpodstawowych,

w ramach przygotowania nauczycieli do realizacji nowych podstaw programowych kształcenia ogólnego dla szkół ponadpodstawowych i kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie przy wsparciu Samorządowego Ośrodka Doskonalenia w Częstochowie realizuje szkolenia (wideokonferencje, konferencje, warsztaty, seminaria) kierowane do nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

Poniższy harmonogram stanowi wyciąg z oferty szkoleniowej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM”  w Częstochowie na wrzesień – październik 2019 r.

button3

Karta zgłoszenia: każdy nauczyciel chcący wziąć udział w szkoleniach zobowiązany jest wypełnić kartę zgłoszenia online dostępną na stronie internetowej RODN „WOM” w Częstochowie pod adresem: https://kartazgloszenia.womczest.edu.pl/.

Jak wypełnić kartę zgłoszenia: po przejściu na stronę karty zgłoszenia należy wybrać formę doskonalenia (wideokonferencje, konferencje, warsztaty, seminaria), następnie rozwinąć listę: „Nazwa kursu” i wybrać z niej docelową kartę zgłoszenia; kartę należy wypełnić i wysłać online.

Uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu. 

Grażyna Bochenkiewicz
wicedyrektor ds. doskonalenia nauczycieli
RODN „WOM” w Częstochowie