Logowanie do wideokonferencji


Na godzinę przed planowaną wideokonferencją przesyłamy do zgłoszonych uczestników, na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia, zaproszenie do udziału w spotkaniu. Po kliknięciu w link podany w zaproszeniu zostaną Państwo przeniesieni do formularza logowania. Prosimy o zalogowanie się do wirtualnego pokoju i oczekiwanie na rozpoczęcie szkolenia.
Ważne: Podczas logowania należy podać ten sam adres e-mail, jaki został wpisany w karcie zgłoszenia.

Pobierz: Instrukcja dla uczestnika wideokonferencji

UWAGA: Zaświadczenie o udziale w wideokonferencji może otrzymać jedynie uczestnik, który wypełnił kartę zgłoszenia online oraz aktywnie uczestniczył w szkoleniu. Warunkiem przesłania zaświadczenia jest podanie w zgłoszeniu prawidłowego adresu e-mail.

Wypełnij kartę zgłoszenia

WAŻNE: Kartę zgłoszenia należy wypełnić najpóźniej do godziny przed wybranym szkoleniem.

Dołącz do spotkania

Aby dołączyć do spotkania, należy wprowadzić ID spotkania otrzymany od organizatora

 

ZAŚWIADCZENIA ONLINE

są przesyłane bezpłatnie na adres e-mail wskazany w karcie zgłoszenia w terminie do 14 dni roboczych od daty szkolenia.
Duplikat zaświadczenia zgodnie z zarządzeniem Dyrektora RODN „WOM” w Częstochowie z dnia 24 lipca 2019 r. Nr D.021.9.2019.KW jest płatny w wysokości 26 zł.
UWAGA: Zaświadczenie o udziale w wideokonferencji może otrzymać jedynie uczestnik, który wypełnił kartę zgłoszenia online oraz aktywnie uczestniczył w szkoleniu. Warunkiem przesłania zaświadczenia jest podanie w zgłoszeniu prawidłowego adresu e-mail.
Prosimy przy logowaniu na szkolenia używać adresu e-mail podanego w karcie zgłoszenia.
Adres e-mail jest jedyną daną, na podstawie której automatyczny skrypt identyfikuje osobę z karty zgłoszeń na liście uczestników szkolenia.
Prosimy o systematyczne sprawdzanie wiadomości e-mail również w folderze SPAM.