Logowanie do wideokonferencji


Na godzinę przed planowaną wideokonferencją przesyłamy do zgłoszonych uczestników, na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia, zaproszenie do udziału w spotkaniu. Po kliknięciu w link podany w zaproszeniu zostaną Państwo przeniesieni do formularza logowania. Prosimy o zalogowanie się do wirtualnego pokoju i oczekiwanie na rozpoczęcie szkolenia.
Ważne: Podczas logowania należy podać ten sam adres e-mail, jaki został wpisany w karcie zgłoszenia.

Pobierz: Instrukcja dla uczestnika wideokonferencji

UWAGA: Zaświadczenie o udziale w wideokonferencji może otrzymać jedynie uczestnik, który wypełnił kartę zgłoszenia online oraz aktywnie uczestniczył w szkoleniu. Warunkiem przesłania zaświadczenia jest podanie w zgłoszeniu prawidłowego adresu e-mail.

Wypełnij kartę zgłoszenia

WAŻNE: Kartę zgłoszenia należy wypełnić najpóźniej do godziny przed wybranym szkoleniem.

Dołącz do spotkania

Aby dołączyć do spotkania, należy wprowadzić ID spotkania otrzymany od organizatora