Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji św. Jana Pawła II – V edycja

Szanowni Państwo
Nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych,

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, jako partner przedsięwzięcia organizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Częstochowie, serdecznie zaprasza uczniów szkół podstawowych i średnich do udziału w V edycji Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji św. Jana Pawła II.

Patronat honorowy nad konkursem objęli: Pani Jadwiga Wiśniewska – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Pani Urszula Bauer – Śląski Kurator Oświaty, Arcybiskup Wacław Depo – Metropolita Częstochowski, o. Samuel Pacholski – przeor Klasztoru oo. Paulinów na Jasnej Górze.

Konkurs umieszczony jest w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2020/2021.

Organizatorzy proszą szkoły o przesłanie kart zgłoszeń i oświadczeń
(zał.1 i 2 do regulaminu ) do 31.03.2021 r. na adres: agnieszka.orman.kazik@zst.czest.pl

W temacie maila zgłoszeniowego należy wpisać: Konkurs Recytatorski Poezji św. Jana Pawła II.

Nagrane recytacje należy przesłać do 12.04.2021 r. na adres: ewelina.twardowska.mucha@zst.czest.pl

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu (regulamin wraz z załącznikami) znajdą Państwo na stronie organizatora (Zespół Szkół Technicznych w Częstochowie) po kliknięciu w poniższy link: https://zst.czest.pl/35216-2/

Agnieszka Grudzińska
nauczyciel-konsultant
RODN „WOM” w Częstochowie