X Ogólnopolski Kongres Nauczycieli Wychowania do Życia w Rodzinie

Serdecznie zapraszamy na jubileuszowy X Ogólnopolski Kongres Nauczycieli Wychowania do Życia w Rodzinie:
•  28 kwietnia 2019 r. w godz. 15.00 – 18.00 – nauczycieli-konsultantów i  doradców metodycznych (SEMINARIUM – forma nieodpłatna),
•  29 kwietnia 2019 r. w godz. 10.00 – 15.00 – nauczycieli uczących wychowania do życia w rodzinie w szkołach oraz nauczycieli-konsultantów i doradców metodycznych (KONFERERENCJA – forma odpłatna).

Dodatkowych informacji udziela Elżbieta Doroszuk, nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie.

Nauczycieli zainteresowanych udziałem w Kongresie prosimy o zapoznanie się z programem, wypełnienie karty zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty (50 zł/osoba) na konto RODN „WOM” w Częstochowie, nr  52 1050 1142 1000 0023 5336 6129 (podając w tytule przelewu: KONGRES WDŻ oraz imię i nazwisko) do 23 kwietnia 2019 r.
Na podstawie przesłanych danych przygotujemy Państwu fakturę, która będzie do odebrania w dniu Kongresu. W przypadku zgłoszenia i niewykorzystania miejsca, wpłata nie będzie zwracana.

Jak wypełnić kartę zgłoszenia: po przejściu na stronę karty zgłoszenia, prosimy wybrać formę doskonalenia: „Seminarium” lub/i „Konferencja”, następnie rozwinąć listę: „Nazwa kursu” i wybrać z niej docelową kartę zgłoszenia: „X Ogólnopolski Kongres…”. Kartę prosimy wypełnić online i kliknąć „wyślij”.

Osobom korzystającym ze środków na doskonalenie nauczycieli przypominamy, że w związku z procesem centralizacji podatku VAT od 1.01.2017 r. zostały zmienione zasady wystawiania faktur. Prosimy o sprawdzenie sposobu wystawienia faktury dla Państwa szkoły/placówki i podanie aktualnych danych.