XI Ogólnopolski Kongres Nauczycieli Wychowania do Życia w Rodzinie

Komunikat

Przepraszamy, ale XI Ogólnopolski Kongres Nauczycieli Wychowania do Życia w Rodzinie
w tym roku nie odbędzie się.

 

Serdecznie zapraszamy na  XI Ogólnopolski Kongres Nauczycieli Wychowania do Życia w Rodzinie:

  • 26 kwietnia 2020 r. (niedziela) 15.00–18.00 – nauczycieli-konsultantów i  doradców metodycznych (SEMINARIUM – forma nieodpłatna),
  • 27 kwietnia 2020 r. (poniedziałek) w godz. 10.00 – 15.00 – nauczycieli uczących wychowania do życia w rodzinie w szkołach oraz nauczycieli-konsultantów i doradców metodycznych (KONFERERENCJA – forma odpłatna)

Nauczycieli zainteresowanych udziałem w Kongresie prosimy o zapoznanie się z programem, wypełnienie karty zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty (50 zł/osoba) na konto RODN „WOM” w Częstochowie, nr  52 1050 1142 1000 0023 5336 6129 (podając w tytule przelewu: KONGRES WDŻ oraz imię i nazwisko) do 22 kwietnia 2020 r. (środa).

Na podstawie przesłanych danych przygotujemy Państwu fakturę, która będzie do odebrania w dniu Kongresu. W przypadku zgłoszenia i niewykorzystania miejsca, wpłata nie będzie zwracana.

W celu uzyskania faktury wystawionej inaczej niż na osobę fizyczną (uczestnika Kongresu), przed podaniem danych, konieczne jest uzgodnienie ze szkołą/placówką danych do faktury.

Z uwagi na obowiązek rejestracji faktur w JPK po wystawieniu faktury nie będzie możliwości dokonania zmiany danych nabywcy/odbiorcy.

Jak wypełnić kartę zgłoszenia: po przejściu na stronę karty zgłoszenia, prosimy wybrać formę doskonalenia: „Seminarium” lub/i „Konferencja”, następnie rozwinąć listę: „Nazwa kursu” i wybrać z niej docelową kartę zgłoszenia: „XI Ogólnopolski Kongres…”. Kartę prosimy wypełnić online i kliknąć „wyślij”.

Dodatkowych informacji o Kongresie udziela Elżbieta Doroszuk, dyrektor RODN „WOM” w Częstochowie.

Serdecznie zapraszamy.