Zapraszamy na warsztaty o realizacji programów Erasmus+

Serdecznie zapraszamy do RODN „WOM” w Częstochowie 10 października br. (czwartek, godz. 13.00-14.30) na warsztaty pt. „#ErasmusDaysPoland – prezentacja projektów Erasmus+ i POWER”, podczas których nauczyciele SP nr 31 podzielą się swoimi doświadczeniami związanymi z przygotowaniem wniosku, realizacją zadań w trakcie roku szkolnego, mobilnością i upowszechnianiem rezultatów.

Uczestnicy dowiedzą się także o sposobach wsparcia nauczycieli w prowadzeniu projektów Erasmus przez RODN „WOM” w Częstochowie oraz podejmą próbę wypracowywania własnej koncepcji projektu.
Przypominamy o konieczności wypełnienia karty zgłoszenia na warsztaty: https://kartazgloszenia.womczest.edu.pl/
Link do informacji na stronie SP 31 :
http://sp31.edu.czestochowa.pl/art,695,erasmusdayspoland