Maj/czerwiec 2018 r.

Warsztaty:

“Aider les apprenants à réussir les examens écrits”
11.05.2018 r., godz. 16.00-17.30, s. 201, E. Makowska

“Dostosowanie wymagań edukacyjnych i ocenianie ucznia z dysleksją na lekcjach języka obcego”
18.05.2018 r., godz. 15.30-17.00, s. 231, E. Makowska, U. Mielczarek

“Multimédias, manuels numériques et plateforme « plateforme digital »- de vrais outils de travail en classe de FLE pour renforcer l’intégration des disciplines non lingustiques”
25.05.2018 r., godz. 16.00-18.15, s. 201, B. Kosta, E. Makowska, Barbara Klimek Hachette FLE

Sieci współpracy i samokształcenia:

“Nowoczesne technologie w indywidualizacji procesu nauczania języka francuskiego”
8.06.2018 r., godz. 16.00-17.30, s. 201, E. Makowska