Język angielski


Aktualna oferta szkoleniowa wrzesień/październik 2019 r.

Warsztaty:

Faire ses premiers pas vers la classe inversée
6.09.2019 r., 16.00-18.15, Barbara Kosta, Ewelina Makowska, Ewa Majchrzak SOD w Częstochowie
Karty zgłoszenia

Quizizz i Kahoot – aplikacje do tworzenia wirtualnych testów
20.09.2019 r., 16.00-18.15, Ewelina Makowska
Karty zgłoszenia

Wykorzystanie kodów QR i generatorów krzyżówek na lekcjach języka angielskiego
26.09.2019 r., 15.30-17.00, Marta Lipska
Karty zgłoszenia

„Wie gut kennst du Deutschland?” – aplikacje do tworzenia quizów językowych na lekcji języka niemieckiego
4.10.2019 r., 15.45-17.15, Dorota Liberda
Karty zgłoszenia

Tablica interaktywna i aplikacja LearningApps na lekcji języka obcego
4.10.2019 r., 16.00-18.15, Ewelina Makowska
Karty zgłoszenia

Techniki ułatwiające opanowanie czytania i pisania na lekcji języka obcego
17.10.2019 r., 15.00-17.15, Barbara Kosta, Urszula Mielczarek
Karty zgłoszenia

Nauka języka obcego z aplikacją Quizlet
25.10.2019 r., 16.00-17.30, Ewelina Makowska
Karty zgłoszenia

Wideokonferencje:

Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół ponadpodstawowych – język angielski
13.09.2019 r., 14.00-14.45, Marta Lipska, Aleksandra Raźniak (Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie)
Karty zgłoszenia

Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół ponadpodstawowych – język francuski
13.09.2019 r., 16.00-16.45, Barbara Kosta, Ewa Majchrzak (Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie)
Karty zgłoszenia

Pomysły na świętowanie Europejskiego Dnia Języków
17.09.2019 r., 15.30-16.15, Ewelina Makowska
Karty zgłoszenia

Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół ponadpodstawowych – język niemiecki
20.09.2019 r., 15.00-15.45, Dorota Liberda, Ewa Kozłowska (Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie)
Karty zgłoszenia

„Berlin ist eine Reise wert” – metoda projektu jako sposób na rozwijanie kompetencji kulturowej na lekcji języka niemieckiego
24.09.2019 r., 15.15-16.00, Dorota Liberda
Karty zgłoszenia

La classe inversée à l’ère du numérique
27.09.2019 r., 16.00-16.45, Barbara Kosta
Karty zgłoszenia

Young learners in English classes
8.10.2019 r., 15.15-16.00, Marta Lipska
Karty zgłoszenia


Archiwum ofert szkoleniowych


Kursy doskonalące z języka angielskiego w roku szkolnym 2017/2018

Kurs doskonalący języka angielskiego dla początkujących (poziom A1) – adresowany do osób nieznających języka. Kurs rozpocznie się po utworzeniu 15-osobowej grupy. Zajęcia prowadzone będą w soboty. Całkowity koszt kursu wynosi 1600 zł (z możliwością płatności w ratach). Kurs obejmuje 240 godzin dydaktycznych.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursie prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia. W razie pytań zachęcamy do kontaktu e-mailowego lub telefonicznego z p. Eweliną Makowską, nauczycielem-konsultantem RODN „WOM” w Częstochowie, kierownikiem kursu; e-mail: makowska@womczest.edu.pl; tel. 34 360 60 04 wew. 224.

Kurs doskonalący języka angielskiego dla średnio zaawansowanych (poziom B1) – skierowany do osób, które już opanowały język na poziomie A2 i pragną kontynuować naukę. Kurs rozpocznie się po utworzeniu 15-osobowej grupy. Zajęcia prowadzone będą w soboty. Całkowity koszt kursu wynosi 2000 zł (z możliwością płatności w ratach). Kurs obejmuje 240 godzin dydaktycznych.

Warunkiem przyjęcia jest zdanie testu wstępnego przeprowadzonego w RODN „WOM” w Częstochowie. Z testu zwolnieni są absolwenci kursu języka angielskiego na poziomie A2.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursie prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia. W razie pytań zachęcamy do kontaktu e-mailowego lub telefonicznego z p. Eweliną Makowską, nauczycielem-konsultantem RODN „WOM” w Częstochowie, kierownikiem kursu; e-mail: makowska@womczest.edu.pl; tel. 34 360 60 04 wew. 224.

Kurs doskonalący b-learningowy: Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu języka obcego. Kurs adresowany jest do nauczycieli języków obcych, którzy chcą poznać nowoczesne aplikacje do nauki słownictwa oraz testowania wiedzy uczniów, korzystać z tablicy interaktywnej i tworzyć autorskie materiały dydaktyczne. W programie znajdują się następujące aplikacje: Quizlet, Quizizz, LearningApps, Pixton, Pinterest oraz Padlet. Koszt kursu wynosi 100 zł. Kurs obejmuje 15 godzin dydaktycznych (10 godzin stacjonarnie i 5 online). Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursie prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia. W razie pytań zachęcamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego z p. Eweliną Makowską, nauczycielem-konsultantem RODN „WOM” w Częstochowie, kierownikiem kursu; e-mail: makowska@womczest.edu.pl; tel. 34 360 60 04 wew. 224.


Materiały dydaktyczne


Przedszkole

 1. Człowiek

Get Dressed for the Day Song  https://www.youtube.com/watch?v=KDE6i_ZZkFU

Jobs by Agnieszka Kachel https://quizlet.com/189864478/praca-flash-cards/

Jobs by Kalina Marcisz https://quizlet.com/190317046/jobs-flash-cards/

Human by Elżbieta Adamik-Przybyła https://quizlet.com/_356zqh

Positive/negative http://learningapps.org/display?v=pbwb51gik16

Emotions 1 http://learningapps.org/display?v=pz12jynz216

Emotions 2 http://learningapps.org/display?v=p7j5c4ih216

Clothes 1 http://learningapps.org/display?v=pau1aqnd516

Clothes 2 https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/clothes-2

Clothes 3 http://learningapps.org/display?v=pfei752jj16

Clothes 4 http://learningapps.org/display?v=pvr8bevd216

Feelings http://learningapps.org/1289075

 1. Pogoda

How’s The Weather? | Super Simple Songs https://www.youtube.com/watch?v=rD6FRDd9Hew

Weather 1 http://learningapps.org/display?v=p3556rz5516

Weather 2 http://learningapps.org/display?v=pxy1m553301

 1. Dom

Home by Kinga Fakhari https://quizlet.com/_352zbv

House Song by Peter Weatherall https://www.youtube.com/watch?v=lUkTW0pBg2U&feature=youtu.be

Rooms http://learningapps.org/display?v=pm8k7gaba16

House 1 http://learningapps.org/2501510

House 2 http://learningapps.org/display?v=pdyydcywk16

Places at home http://learningapps.org/1154091

 1. Jedzenie

Food And Dishes by Paulina Rudnicka-Łosik https://quizlet.com/189824915/food-and-dishes-flash-cards/

Fruit and vegetables by Kinga Fakhari https://quizlet.com/_3530bp

Fruit and vegetables by Monika Wewiór-Mendrela https://quizlet.com/189923176/fruit-and-vegetables-flash-cards/?new

Do You Like Broccoli Ice Cream? | Super Simple Songs https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk

„Island Fruits Groove” – Fruit Ninja Song, Learn Fruit Names, Super Simple Baby Learning https://www.youtube.com/watch?v=aiIAR-piSKY

Fruits Song | Learn Fruits | Nursery Rhymes | Kids Songs | Baby Videos https://www.youtube.com/watch?v=GvxwyR88FoA

Fruit http://learningapps.org/display?v=pdam4kwu216

Fruit and vegetables http://learningapps.org/display?v=p41h9pkgj16

 1. Święta

The Dancing Christmas Tree Song https://www.youtube.com/watch?v=rlr4uXAz-JM

Christmas http://learningapps.org/display?v=pnnggm4k516

Christmas and Easter http://learningapps.org/display?v=pw6hyuwcj16

Christmas – Easter http://learningapps.org/display?v=pz8nq4o2k16

 1. Praca

People work  http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/songs/people-work

Work http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/worksheets/work

Jobs 1 http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/jobs-1

Job song – nursery rhymes for kids  https://www.youtube.com/watch?v=DsjJLikCTbk

Job http://learningapps.org/display?v=p7en7xcnj16

Zawody http://learningapps.org/display?v=pfkjctffj16

Professions http://learningapps.org/display?v=p7qcnmr3j16

 1. Sport

Action Songs for kids https://www.youtube.com/watch?v=dUXk8Nc5qQ8

Sports by Agnieszka Kachel https://quizlet.com/quizlette6558553

Sports by Kalina Marcisz https://quizlet.com/190317661/sports-flash-cards/

Sport 1 http://learningapps.org/display?v=pfjs0dxr516

Sport 2 http://learningapps.org/display?v=p7z5vmj5a16

Swimming – Mother Goose Club Rhymes for Kids https://www.youtube.com/watch?v=qrZgSl1Ifwk

Walking Walking | Nursery Rhymes | Super Simple Songs https://www.youtube.com/watch?v=fPMjnlTEZwU

Sports mixer game http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/games/sports-mixer

Match the kit game http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/games/match-the-kit

Sport/free time http://LearningApps.org/display?v=p0bju0w7t16

 1. Zwierzęta

Animals by Aneta Prokop https://quizlet.com/_35f0xo

Animals http://learningapps.org/display?v=pp1dk1y4c16

Where is my home? http://learningapps.org/display?v=p8z7h795j16

Old McDonald Had A Farm | Super Simple Songs https://www.youtube.com/watch?v=5oYKonYBujg

 1. Szkoła

School subjects by Aneta Prokop https://quizlet.com/_35ejla

School supplies 1 http://learningapps.org/display?v=pjpiah6qc16

School supplies 2 http://learningapps.org/display?v=p33ietsht16

School Subjects | What Do You Learn At School?  https://www.youtube.com/watch?v=7K_wn_58gh4

What is this? Classroom objects song  https://www.youtube.com/watch?v=pZWBLOVariE

 1. Transport

Transport by Anna Golis https://quizlet.com/_34yy9l

Transportation Song by Peter Weatherall https://www.youtube.com/watch?v=2c68qD_NExQ

Transportation Song | Cars, Planes, and Trains | The Singing Walrus https://www.youtube.com/watch?v=Ut-HbauKzDw

Means of transport – exercises  http://www.agendaweb.org/vocabulary/travel_transports-exercises.html

Vehicle http://learningapps.org/display?v=pp59nbs6n16

Means of transport http://learningapps.org/display?v=pkfi1bwbn16

Vehicle – match the pairs http://learningapps.org/display?v=p6nfsg6ik16

 1. Zakupy

Shopping by Anna Golis https://quizlet.com/_34z3d6

Shopping http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/songs/shopping

Shopping 1 http://learningapps.org/display?v=pyeqyk5i516

Words connected with shopping http://learningapps.org/display?v=p04y4twbc16

 1. Zdrowie

Health by Monika Wewiór-Mendrela  https://quizlet.com/189923912/health-flash-cards/?new

Health by Paulina Rudnicka-Łosik https://quizlet.com/_350l09

Bad/good http://learningapps.org/display?v=p08h1d1oj16

How are you? | Emotions song for children | English Through Music  https://www.youtube.com/watch?v=fMR8Hr9Xby4

Morning routines song  https://www.youtube.com/watch?v=ajg1ebnm3lo

 1. Codzienna rutyna

Morning routines song | Daily routines song for children  https://www.youtube.com/watch?v=ajg1ebnm3lo

Order the activities http://learningapps.org/display?v=pi836ar7n16

Daily routine http://LearningApps.org/display?v=p4qeo2jaa16

Daily routines vocabulary http://learningapps.org/2240931

Domino 1  https://en.islcollective.com/resources/printables/worksheets_doc_docx/domino_daily_routine_-_kids/present-simple-/296

Domino 2 https://pl.pinterest.com/pin/478014947931693642/

 1. Kultura

Culture by Elżbieta Adamik-Przybyła https://quizlet.com/_356vtr


Szkoła podstawowa

Przeciwieństwa by Patrycja Wojtasik – Przykładowe ćwiczenie z języka angielskiego dla klasy IV szkoły podstawowej specjalnej z podziałem na stopień upośledzenia

Eddie’s short visit to Betty-reading comprehension by Elżbieta Adamik-Przybyła

Polecamy poniższe ćwiczenia i piosenki online na różne tematy.

 1. Człowiek

Human – adjectives (21 terms) by Dorota Pietruszewska https://quizlet.com/322316422/czlowiek-flash-cards/

Physical appearance (16 terms) by Dorota Pietruszewska https://quizlet.com/324553996/physical-appearance-flash-cards/

Describing people (30 terms) by Beata Czarnecka https://quizlet.com/321390923/opis-postaci-flash-cards/

Human by Elżbieta Adamik-Przybyła https://quizlet.com/_356zqh

Positive/negative http://learningapps.org/display?v=pbwb51gik16

Emotions 1 http://learningapps.org/display?v=pz12jynz216

Emotions 2 http://learningapps.org/display?v=p7j5c4ih216

Clothes 1 http://learningapps.org/display?v=pau1aqnd516

Clothes 2 https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/clothes-2

Clothes 3 http://learningapps.org/display?v=pfei752jj16

Clothes 4 http://learningapps.org/display?v=pvr8bevd216

Feelings http://learningapps.org/1289075

 1. Pogoda

How’s The Weather? | Super Simple Songs https://www.youtube.com/watch?v=rD6FRDd9Hew

Weather 1 http://learningapps.org/display?v=p3556rz5516

Weather 2 http://learningapps.org/display?v=pxy1m553301

 1. Dom

The garden tools https://learningapps.org/display?v=pme141udt18 (autor Anna Fijołek)

Home by Kinga Fakhari https://quizlet.com/_352zbv

House Song by Peter Weatherall https://www.youtube.com/watch?v=lUkTW0pBg2U&feature=youtu.be

Rooms http://learningapps.org/display?v=pm8k7gaba16

House 1 http://learningapps.org/2501510

House 2 http://learningapps.org/display?v=pdyydcywk16

Places at home http://learningapps.org/1154091

 1. Jedzenie

Food And Dishes by Paulina Rudnicka-Łosik https://quizlet.com/189824915/food-and-dishes-flash-cards/

Fruit and vegetables by Kinga Fakhari https://quizlet.com/_3530bp

Fruit and vegetables by Monika Wewiór-Mendrela https://quizlet.com/189923176/fruit-and-vegetables-flash-cards/?new

Do You Like Broccoli Ice Cream? | Super Simple Songs https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk

„Island Fruits Groove” – Fruit Ninja Song, Learn Fruit Names, Super Simple Baby Learning https://www.youtube.com/watch?v=aiIAR-piSKY

Fruits Song | Learn Fruits | Nursery Rhymes | Kids Songs | Baby Videos https://www.youtube.com/watch?v=GvxwyR88FoA

Fruit http://learningapps.org/display?v=pdam4kwu216

Fruit and vegetables http://learningapps.org/display?v=p41h9pkgj16

 1. Święta

Easter Sudoku

The Dancing Christmas Tree Song https://www.youtube.com/watch?v=rlr4uXAz-JM

Christmas http://learningapps.org/display?v=pnnggm4k516

Christmas and Easter http://learningapps.org/display?v=pw6hyuwcj16

Christmas – Easter http://learningapps.org/display?v=pz8nq4o2k16

 1. Praca

Jobs by Agnieszka Kachel https://quizlet.com/189864478/praca-flash-cards/

Jobs by Kalina Marcisz https://quizlet.com/190317046/jobs-flash-cards/

People work  http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/songs/people-work

Work http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/worksheets/work

Jobs 1 http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/jobs-1

Job song – nursery rhymes for kids  https://www.youtube.com/watch?v=DsjJLikCTbk

Job http://learningapps.org/display?v=p7en7xcnj16

Zawody http://learningapps.org/display?v=pfkjctffj16

Professions http://learningapps.org/display?v=p7qcnmr3j16

 1. Sport

Sports by Agnieszka Kachel https://quizlet.com/quizlette6558553

Sports by Kalina Marcisz https://quizlet.com/190317661/sports-flash-cards/

Sport 1 http://learningapps.org/display?v=pfjs0dxr516

Sport 2 http://learningapps.org/display?v=p7z5vmj5a16

Swimming – Mother Goose Club Rhymes for Kids https://www.youtube.com/watch?v=qrZgSl1Ifwk

Walking Walking | Nursery Rhymes | Super Simple Songs https://www.youtube.com/watch?v=fPMjnlTEZwU

Sports mixer game http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/games/sports-mixer

Match the kit game http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/games/match-the-kit

Sport/free time http://LearningApps.org/display?v=p0bju0w7t16

 1. Zwierzęta

Animals by Aneta Prokop https://quizlet.com/_35f0xo

Animals http://learningapps.org/display?v=pp1dk1y4c16

Where is my home? http://learningapps.org/display?v=p8z7h795j16

Old McDonald Had A Farm | Super Simple Songs https://www.youtube.com/watch?v=5oYKonYBujg

 1. Szkoła

School subjects by Aneta Prokop https://quizlet.com/_35ejla

School supplies 1 http://learningapps.org/display?v=pjpiah6qc16

School supplies 2 http://learningapps.org/display?v=p33ietsht16

School Subjects | What Do You Learn At School?  https://www.youtube.com/watch?v=7K_wn_58gh4

What is this? Classroom objects song  https://www.youtube.com/watch?v=pZWBLOVariE

 1. Transport

Transport by Anna Golis https://quizlet.com/_34yy9l

Transportation Song by Peter Weatherall https://www.youtube.com/watch?v=2c68qD_NExQ

Transportation Song | Cars, Planes, and Trains | The Singing Walrus https://www.youtube.com/watch?v=Ut-HbauKzDw

Means of transport – exercises  http://www.agendaweb.org/vocabulary/travel_transports-exercises.html

Vehicle http://learningapps.org/display?v=pp59nbs6n16

Means of transport http://learningapps.org/display?v=pkfi1bwbn16

Vehicle – match the pairs http://learningapps.org/display?v=p6nfsg6ik16

 1. Zakupy

Shopping by Anna Golis https://quizlet.com/_34z3d6

Shopping http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/songs/shopping

Shopping 1 http://learningapps.org/display?v=pyeqyk5i516

Words connected with shopping http://learningapps.org/display?v=p04y4twbc16

 1. Zdrowie

Health by Monika Wewiór-Mendrela  https://quizlet.com/189923912/health-flash-cards/?new

Health by Paulina Rudnicka-Łosik https://quizlet.com/_350l09

Bad/good http://learningapps.org/display?v=p08h1d1oj16

How are you? | Emotions song for children | English Through Music  https://www.youtube.com/watch?v=fMR8Hr9Xby4

Morning routines song  https://www.youtube.com/watch?v=ajg1ebnm3lo

 1. Codzienna rutyna

Morning routines song | Daily routines song for children  https://www.youtube.com/watch?v=ajg1ebnm3lo

Order the activities http://learningapps.org/display?v=pi836ar7n16

Daily routine http://LearningApps.org/display?v=p4qeo2jaa16

Daily routines vocabulary http://learningapps.org/2240931

Domino 1  https://en.islcollective.com/resources/printables/worksheets_doc_docx/domino_daily_routine_-_kids/present-simple-/296

Domino 2 https://pl.pinterest.com/pin/478014947931693642/

 1. Kultura

Culture by Elżbieta Adamik-Przybyła https://quizlet.com/_356vtr

 1. Nowoczesne technologie

Sudoku – computer
pobierz_dc


Romeo and Juliet (for teenagers)
pobierz_dc

Idioms (25 terms) by Marta Leśniak https://quizlet.com/325218302/idioms-connected-with-work-flash-cards/

Hair (26 terms) by Katarzyna Nawrocka https://quizlet.com/321392100/hair-extras-flash-cards/

Environment (113 terms) by Marta Leśniak (perfect revision for grade 8) https://quizlet.com/325748813/environment-flash-cards/

Phrasal verbs (27 terms) by Katarzyna Nawrocka (Zestaw do unitu 4 Oxford Solutions Pre-Intermediate) https://quizlet.com/311580703/phrasal-verbs-flash-cards/

Things to do in an emergency situation
pobierz_dc

Warm-ups and short breaks with English commercials and jokes
pobierz_dc

Easter Sudoku
pobierz_dc

The European Union by Marta Lipska
pobierz_dc

Procrastinators-listening comprehension by Izabella Lasota
pobierz_dc

Rise of robotics-reading comprehension by Katarzyna Stefańczyk
pobierz_dc

Listening 2 by Anna Golis
pobierz_dc

Reading 2 by Anna Golis
pobierz_dc

Listening 1 by Anna Adrjanowicz-Noga
pobierz_dc

Reading 1 by Anna Adrjanowicz-Noga
pobierz_dc

Listening 4 by Marzanna Gromotowicz
pobierz_dc    posluchaj_bold

Reading 5 Urszula Rajczyk
pobierz_dc

Listening 3 by Beata Małoszyc
pobierz_dc

Listening and reading 5 by Urszula Rajczyk
pobierz_dc

Reading 3 by Beata Małoszyc
pobierz_dc

Reading 4 by Marzanna Gromotowicz
pobierz_dc

Avatar
pobierz_dc

Chocolate Fudge Cake
pobierz_dc

DRAGONS – a fantasy made real
pobierz_dc

Katie Melua – If you were a sailboat
pobierz_dc

Mobile phones
pobierz_dc

Respect yourself
pobierz_dc

The presidential plane catastrophy
pobierz_dc

Henry VIII


Part 1 students
pobierz_dc

Part 2 students
pobierz_dc

Part 3 students
pobierz_dc

Part 4 students
pobierz_dc

Teacher’s for all parts
pobierz_dc


Indywidualizacja nauczania języka angielskiego – otwarte zasoby edukacyjne

Materiały do pobrania - ćwiczenia o zróżnicowanym poziomie trudności

Przeciwieństwa by Patrycja Wojtasik – Przykładowe ćwiczenie z języka angielskiego dla klasy IV szkoły podstawowej specjalnej z podziałem na stopień upośledzenia

Eddie’s short visit to Betty-reading comprehension by Elżbieta Adamik-Przybyła

Things to do in an emergency situation
pobierz_dc

The European Union by Marta Lipska
pobierz_dc

Procrastinators-listening comprehension by Izabella Lasota
pobierz_dc

Rise of robotics-reading comprehension by Katarzyna Stefańczyk
pobierz_dc

Przydatne linki

 1. Dyslexia Games (Non-digital)

https://www.dyslexia-international.org/wp-content/uploads/2015/07/Dyslexia-Games_Non-digital.pdf

 1. Online spelling game (easy)

http://pbskids.org/superwhy/#/game/spellingbee

 1. Alphabetic Code Chart

http://www.alphabeticcodecharts.com/One_side_ACC_with_IPA_symbols.pdf

 1. How to teach blending sounds into words

https://www.youtube.com/watch?v=F1fNkfK-DSE

https://www.youtube.com/watch?v=WEOB7uXODE4

 1. Guidance for Creating Reading Lessons for Dyslexic Students

http://www.beatingdyslexia.com/reading-lessons.html

 1. Guidance for Creating Writing Lessons for Dyslexic Students

http://www.beatingdyslexia.com/writing-lessons.html

 1. Guidance for Creating Phonics Lessons for Dyslexic Students

http://www.beatingdyslexia.com/phonics-lessons.html

 1. Spelling Games for Dyslexic People

http://www.beatingdyslexia.com/spelling-games.html

 1. Classroom Stress. A Huge Burdon on Dyslexic Students

http://www.beatingdyslexia.com/classroom-stress.html

 1. Concentration Help for Dyslexic Students

http://www.beatingdyslexia.com/concentration-help.html

 1. Simple eye exercises to make reading easier

http://www.beatingdyslexia.com/convergence-insufficiency.html

 1. A free resource for people who want to beat dyslexia. People who are dyslexic themselves share all the information and techniques that have helped them to overcome their literacy difficulties.

http://www.beatingdyslexia.com/

 1. Dyslexia International Sharing Expertise, (common mistakes)

https://www.dyslexia-international.org/ONL/EN/Course/S2-3-2.htm

 1. Correcting dyslexic spelling

https://oupeltglobalblog.com/2011/03/22/correcting-dyslexic-spelling/

 1. Dyslexia in the ESL Classroom (signs and teaching tips)

http://elt-connect.com/dyslexia-esl-classroom/

 1. Techniques facilitating vocabulary acquisition for dyslexic students

http://esely.elte.hu/PDF/publ/sarkadi_iatefl2007.pdf

 1. Testing and evaluation (dyslexia)

https://dyslexiaida.org/testing-and-evaluation/

 1. Reading games

https://www.starfall.com/h/


Wychowawczo-profilaktyczna rola szkoły

How to be assertive (for teenagers)

 1. Materiały po wideokonferencji (26 września 2017):

Fostering moral development of students in English lessons
wtorek, 26 września 2017
pobierz_dc

 1. Materiały po wideokonferencji (30 października 2018):

Fostering moral development of students in English classes
wtorek, 30 października 2018
pobierz_dc

Things to do in an emergency situation
pobierz_dc

Respect yourself
pobierz_dc

Strengthening the upbringing role of school in English lessons – artykuł w CBO, strona 31.

Numer 3(105)2017

 1. Lesson for Learners – Being tactful (reading aloud for kids)

https://www.linguahouse.com/learning-english/general-english/being-tactful

 1. A series of books dealing with emotions (read aloud and talked about by the STEAM Teacher)
 • The Way I Feel by Janan Cain

https://www.youtube.com/watch?v=b8kvVSqZkbo

 • When I Feel Jealous

https://www.youtube.com/watch?v=rqB8Y3W53OU

 • When I Feel Angry

https://www.youtube.com/watch?v=RVSb3OYH6eQ

 • When I Feel Worried

https://www.youtube.com/watch?v=Pnbn58eYwVk

 • When I Care About Others

https://www.youtube.com/watch?v=hX2wM6AOYek&t=61s

 • Lucy and the Bully

https://www.youtube.com/watch?v=jATLjNflLHo

 • Nobody Knew What To Do (A story about bullying)

https://www.youtube.com/watch?v=n7FcdTGuhjo

 • When I Feel Sad

https://www.youtube.com/watch?v=R-HwRWmgwVs

 • When I Feel Scared

https://www.youtube.com/watch?v=1fArr0uWoOE

 • When I Miss You

https://www.youtube.com/watch?v=SqcsBnbJ0rA


Materiały z wideokonferencji

Young learners in English classes
10 października 2019
pobierz_dc

Lekcje języka obcego z kodami QR
piątek, 31 maja 2019
pobierz_dc

Kształtowanie świadomości i ekspresji kulturalnej na przykładzie języka kaszubskiego
wtorek, 22 stycznia 2019
pobierz_dc

Fostering moral development of students in English classes
wtorek, 30 października 2018
pobierz_dc

Addressing different needs and abilities of students in English classes
wtorek, 23 października,
czwartek, 25 października 2018
pobierz_dc

Wielojęzyczne Święta Wielkanocne – pomysły na zajęcia językowe
środa, 13 marca 2018
pobierz_dc

Wielojęzyczne Święta Wielkanocne – pomysły na zajęcia językowe
środa, 13 marca 2018
pobierz_dc

Teaching English with authentic online resources
poniedziałek, 6 listopada 2017
pobierz_dc

Fostering moral development of students in English lessons
wtorek, 26 września 2017
pobierz_dc

Archiwum – Materiały z wideokonferencji 2014/2017


Scenariusze zajęć


Przedszkole

Tytuł: How old are you? – Ile masz lat?
Autor: Monika Wewiór-Mendrela
środa, 25 lutego 2015
pobierz_dc


Tytuł: Zwierzęta domowe.
Autor: Monika Wewiór-Mendrela
środa, 25 lutego 2015
pobierz_dc


Tytuł: Zabawki.
Autor: Monika Wewiór-Mendrela
środa, 25 lutego 2015
pobierz_dc


Tytuł: Kolory i liczby.
Autor: Monika Wewiór-Mendrela
środa, 11 lutego 2015
pobierz_dc


Tytuł: Części ciała.
Autor: Monika Wewiór-Mendrela
środa, 11 lutego 2015
pobierz_dc


Szkoła podstawowa

Tytuł: Znane miejsca i atrakcje w Londynie, utrwalenie przyimków miejsc.
Autor: Katarzyna Woźniak
środa, 19 maja 2015
pobierz_dc


Gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna

Tytuł: Lekcja angielskiego o bezpieczeństwie w sieci.
Autor: Mirosława Dyka-Płonka
środa, 12 lutego 2015
Link – SPRAWDŹ


Egzaminy

Informacje o egzaminach Cambridge English

 1. Egzaminy dla dzieci

YLE – Young Learners English Tests – to propozycja Cambridge English Language Assessment dla dzieci w wieku 7–12 lat. Oferowany na trzech poziomach: Starters, Movers, Flyers, wprowadza dziecko w świat egzaminów, motywując je do dalszej nauki języka.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem: www.britishcouncil.pl/egzaminy/cambridge-english/ktory-wybrac/egzaminy-dla-dzieci

 1. Egzaminy dla młodzieży

KET for Schools, PET for Schools i FCE for Schools to międzynarodowe egzaminy Cambridge English Language Assessment polecane dla młodzieży w wieku 11–17 lat. Zagadnienia i ujęcia tematów są dopasowane do zainteresowań i doświadczeń tej grupy wiekowej. Certyfikat jest ważny bezterminowo, nie różni się od tego w wersji standardowej (na certyfikacie widnieje informacja, że kandydat przystąpił do egzaminu KET, PET lub FCE) i jest uznawany przez te same instytucje rządowe, szkoły i przyszłych pracodawców.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem: www.britishcouncil.pl/egzaminy/cambridge-english/ktory-wybrac/angielski-ogolny

 1. Egzaminy dla dorosłych
 • którzy zamierzają studiować lub pracować w języku angielskim – International English Language Testing System (IELTS)

IELTS honorowany jest przez ponad 9 tys. instytucji na całym świecie, w tym prawie wszystkie uczelnie wyższe w Wielkiej Brytanii i ponad 3 tys. w Stanach Zjednoczonych, a wśród nich prestiżowe uczelnie Ivy League. Ponadto wykorzystywany jest także w procesach rekrutacyjnych przez firmy, takie jak: Coca Cola Inc, Emmerson Direct Communication, Shell International. Oferowany w dwóch modułach (w zależności od potrzeb kandydata): Academic i General Training, z częścią ustną w formacie 1 zdający: 1 egzaminator. Wyniki IELTS, dostępne już trzynastego dnia od daty testu, opisane są na dziewięciostopniowej skali, dokładnie określającej poziom znajomości języka angielskiego osoby do niego przystępującej.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem: www.britishcouncil.pl/egzaminy/ielts

 • z języka angielskiego ogólnego

Najpopularniejszymi w Polsce i na świecie egzaminami językowymi są egzaminy Cambridge English, dostępne zarówno w formie papierowej, jak i komputerowej (poza CPE):

 • KET – Cambridge English: Key (poziom podstawowy)
 • PET – Cambridge English: Preliminary (poziom ponadpodstawowy)
 • FCE – Cambridge English: First (poziom średniozaawansowany)
 • CAE – Cambridge English: Advanced (poziom zaawansowany)
 • CPE – Cambridge English: Proficiency (poziom biegłości)

Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem: www.britishcouncil.pl/egzaminy/cambridge-english/ktory-wybrac/angielski-ogolny

 • z języka angielskiego biznesowego
 • Egzaminy BEC – Business English Certificates – przygotowane przez specjalistów z Cambridge English Language Assessment, cieszą się międzynarodową uznawalnością wśród firm i instytucji. Dostępne są na trzech poziomach: Preliminary, Vantage i Higher.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem: www.britishcouncil.pl/egzaminy/cambridge-english/ktory-wybrac/angielski-biznesowy

 • z języka angielskiego prawniczego
 • TOLES – Test of Legal English Skills – egzamin przygotowany przez Global Legal English z myślą o prawnikach oraz studentach prawa, ocenia znajomość języka angielskiego prawniczego, używanego w świecie handlu, prawa i negocjacji. Oferowany na trzech poziomach: Foundation, Higher i Advanced.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem: www.britishcouncil.pl/egzaminy/zawodowe-uniwersyteckie/toles

Ponadto, w ofercie egzaminacyjnej British Council znajdują się egzaminy uniwersyteckie i zawodowe, których organizacją zajmuje się bezpośrednio biuro w Warszawie:
email: exams@britishcouncil.pl, strona: http://www.britishcouncil.pl/kontakt

 • egzaminy wstępne na uczelnie brytyjskie
 • Bio-Medical Admission Test (BMAT)

To test przygotowany przez Cambridge English Language Assessment, wymagany od kandydatów na studia medyczne, weterynaryjne i pokrewne.

 • The English Literature Admissions Test (ELAT)

To egzamin przedmiotowy sprawdzający wiedzę kandydatów starających się o przyjęcie na studia o profilu literaturoznawczym i językoznawczym na Uniwersytecie Oksfordzkim.

 • The Thinking Skills Assessment Oxford (TSA)

To egzamin przedmiotowy sprawdzający wiedzę kandydatów starających się o przyjęcie na filozofię, politologię, ekonomię oraz kierunki pokrewne na Uniwersytecie Oksfordzkim.

 • History Aptitude Test (HAT)

To test dla kandydatów starających się o przyjęcie na studia historyczne i pokrewne, sprawdzający ich predyspozycje, a nie wiedzę historyczną.

 • PHYSICS APTITUDE TEST (PAT)

To dwugodzinny test fizyczno-matematyczny. Egzamin wymaga podstawowej wiedzy z dziedziny matematyki, algebry, rachunkowości, fizyki, mechaniki, optyki, elektryki itp.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem: www.britishcouncil.pl/egzaminy/zawodowe-uniwersyteckie/egzaminy-wstepne

 • egzaminy zawodowe

m.in.: Chartered Institute of Marketing (CIM), Association of Certified Chartered Accountants (ACCA), Prince2 i wiele innych.

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie British Council pod adresem: http://www.britishcouncil.pl

Informacja o egzaminach PTE General

Informacja o egzaminach PTE General (The Pearson Test of English General)
http://www.examenglish.com/PTE/PTE_General.htm


Przydatne linki

Ćwiczenia polecane dla ósmoklasistów https://engly.pl/

Polecane grupy na Facebooku:
Erasmus+ Polska Giełda Informacji https://www.facebook.com/groups/pl.erasmus/
Nauczyciele angielskiego https://www.facebook.com/groups/nauczycieleangielskiego/?fref=ts

Polecane brytyjskie stacje radiowe:
http://www.listenlive.eu/uk.html a w szczególności Radio One http://www.bbc.co.uk/radio1