Język angielski

Autorskie materiały dydaktyczne stworzone przez Nauczycieli są oznaczone licencją CC-BY-NC-ND.


Oferta szkoleniowa wrzesień 2020 r.

WARSZTATY ONLINE

Tworzenie i przeprowadzanie testów online z aplikacją Quizizz,
7.09.2020 r., 15.30-16.15, Ewelina Makowska

Jak tworzyć materiały graficzne na zajęcia językowe. Praca z aplikacją Canva,
11.09.2020 r., 15.30-17.00, Ewelina Makowska

Tworzenie wirtualnych testów za pomocą aplikacji Kahoot,
14.09.2020 r., 15.30-16.15, Ewelina Makowska

Wykorzystanie kodów QR na lekcjach języka obcego,
15.09.2020 r.,  15.00-15.45, Ewelina Makowska

Nowoczesne narzędzia w nauce języka niemieckiego – aplikacje do tworzenia krótkich filmów i animacji wideo, 15.09.2020 r., 15.30-17.00, Dorota Liberda

Praca zdalna na platformie LearningApps,
22.09.2020 r., 15.00-16.30, Ewelina Makowska

Jak zaprojektować proces edukacyjny, aby przypominał grę?,
25.09.2020 r., 15.30-17.00, Marta Lipska

Gry i zagadki logiczne na lekcjach języka obcego,
29.09.2020 r., 15.00-16.30, Ewelina Makowska

WIDEOKONFERENCJE

Wielojęzyczność na co dzień – porównanie rozwiązań systemów edukacyjnych w różnych krajach,
24.09.2020 r., 15.30-16.15, Ewelina Makowska

WEBINARIUM

Spacer śladami kultury polskiej po lewobrzeżnym Paryżu,
4.09.2020 r., 15.00-16.30, Barbara Kosta, Agnieszka Grudzińska

30 Jahre Wiedervereinigung Deutschlands – projekt kulturoznawczy na lekcji języka niemieckiego,
8.09.2020 r., 15.00-15.45, Dorota Liberda

Kreatywne metody nauczania języka angielskiego – jak skutecznie zaktywizować uczniów do nauki,
10.09.2020 r., 15.30-17.00 oraz 14.09.2020 r. 15.00-16.30, Marta Lipska

Travailler le lexique en cours de FLE,
18.09.2020 r., 15.30-17.00,  Barbara Kosta

Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu gramatyki na lekcji języka niemieckiego, 24.09.2020 r., 15.30-16.15, Dorota Liberda

Spacer śladami kultury polskiej po lewobrzeżnym Paryżu,
25.09.2020 r., 14.00-15.30, Barbara Kosta, Agnieszka Grudzińska


Oferta szkoleniowa sierpień 2020 r.

Wideokonferencje

Wielojęzyczność – tłumaczenia na lekcji języka obcego,
25.08.2020 r., 15.00-15.45, Ewelina Makowska

Wspieranie autonomii ucznia – utrwalanie materiału przed egzaminem z języka angielskiego,
27.08.2020 r., 15.00-15.45, Marta Lipska

Intégrer la carte heuristique en cours de FLE,
28.08.2020 r., 14.00-14.45, Barbara Kosta

 

Webinaria

Tworzenie animacji online na lekcji języka niemieckiego,
24.08.2020 r., 15.30-16.15, Dorota Liberda

Technologie informacyjno-komunikacyjne na lekcji języka niemieckiego. Inspiracje metodyczne,
26.08.2020 r., 10.00-11.30, Dorota Liberda

 

Warsztaty online

Tworzenie wirtualnych ćwiczeń w aplikacji WordWall,
18.08.2020 r., 15.00-15.45, Ewelina Makowska

Praca zdalna na dysku Google. Organizacja warsztatu nauczyciela,
21.08.2020 r., 15.45-17.15, Ewelina Makowska

Wykorzystanie obrazu na lekcji języka obcego,
28.08.2020 r., 15.15-16.45, Ewelina Makowska

Odwrócona klasa online,
31.08.2020 r., 15.15-16.45, Marta Lipska

 


Oferta szkoleniowa czerwiec 2020 r.

Wideokonferencje:

Aplikacje na urządzenia mobilne do wykorzystania na lekcji języka obcego,
4.06.2020 r., 17.00-17.45, Ewelina Makowska

Webinaria:

Tworzenie i przeprowadzanie testów online z aplikacją Quizizz,
3.06.2020 r., 8.15-9.00, Ewelina Makowska

Tworzenie wirtualnych testów za pomocą aplikacji Kahoot,
3.06.2020 r., 9.30-10.15, Ewelina Makowska

Zdalne świętowanie na lekcji języka niemieckiego. Vatertag im DaF Unterricht,
9.06.2020 r., 8.15-9.00, Dorota Liberda

Aplikacja Canva w pracy nauczyciela języka niemieckiego,
9.06.2020 r., 9.30-10.15, Dorota Liberda

En classe de FLE, sensibiliser les apprenants à la culture de la langue française,
12.06.2020 r., 11.00-12.30, Barbara Kosta

Praca z plakatem edukacyjnym na lekcji języka niemieckiego,
15.06.2020 r., 15.30-16.15, Dorota Liberda

Tworzenie animacji online na lekcji języka niemieckiego,
15.06.2020 r., 16.45-17.30, Dorota Liberda

Praca zdalna na dysku Google. Organizacja warsztatu nauczyciela,
15.06.2020 r., 8.30-10.00, Ewelina Makowska

Praca zdalna na platformie LearningApps,
15.06.2020 r., 10.30-12.00, Ewelina Makowska

Tworzenie zestawów do nauki języka obcego za pomocą aplikacji Quizlet,
17.06.2020 r., 10.00-10.45, Ewelina Makowska

Spacer po Paryżu śladami polskiej kultury,
24.06.2020 r., 14.00-15.30, Barbara Kosta, Agnieszka Grudzińska

DaF-Unterricht kurz vor den Ferien – Wybrane aplikacje interaktywne jako wsparcie nauczania zdalnego,
25.06.2020 r., 14.45-15.30, Dorota Liberda

Interaktywne obrazy, mapy, prezentacje w dydaktyce języka francuskiego,
25.06.2020 r., 12.45-15.15, Barbara Kosta, Monika Sikora

Tworzenie i przeprowadzanie testów online za pomocą Google Forms,
29.06.2020 r., 10.45-11.30, Ewelina Makowska

Spacer po Paryżu śladami polskiej kultury,
30.06.2020 r., 10.00-11.30, Barbara Kosta, Agnieszka Grudzińska

Tworzenie zestawów do nauki słownictwa i gramatyki języka angielskiego. Aplikacja Quizlet w nauczaniu dzieci i młodzieży,
4.06.2020 r., 8.30-10.00, Marta Lipska

Zdalne nauczanie języka angielskiego – testy i prace domowe,
22.06.2020 r., 12.30-14.00, Marta Lipska

Young learners in English Classes. Using the Story Jumper application in teaching English,
24.06.2020 r., 9.30-11.00, Marta Lipska

Odwrócona klasa online,
24.06.2020 r., 11.45-13.15, Marta Lipska

Oferta szkoleniowa (pobierz plik z całą ofertą)

Karty zgłoszenia


Archiwum ofert szkoleniowych


Kursy doskonalące z języka angielskiego w roku szkolnym 2017/2018

Kurs doskonalący języka angielskiego dla początkujących (poziom A1) – adresowany do osób nieznających języka. Kurs rozpocznie się po utworzeniu 15-osobowej grupy. Zajęcia prowadzone będą w soboty. Całkowity koszt kursu wynosi 1600 zł (z możliwością płatności w ratach). Kurs obejmuje 240 godzin dydaktycznych.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursie prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia. W razie pytań zachęcamy do kontaktu e-mailowego lub telefonicznego z p. Eweliną Makowską, nauczycielem-konsultantem RODN „WOM” w Częstochowie, kierownikiem kursu; e-mail: makowska@womczest.edu.pl; tel. 34 360 60 04 wew. 224.

Kurs doskonalący języka angielskiego dla średnio zaawansowanych (poziom B1) – skierowany do osób, które już opanowały język na poziomie A2 i pragną kontynuować naukę. Kurs rozpocznie się po utworzeniu 15-osobowej grupy. Zajęcia prowadzone będą w soboty. Całkowity koszt kursu wynosi 2000 zł (z możliwością płatności w ratach). Kurs obejmuje 240 godzin dydaktycznych.

Warunkiem przyjęcia jest zdanie testu wstępnego przeprowadzonego w RODN „WOM” w Częstochowie. Z testu zwolnieni są absolwenci kursu języka angielskiego na poziomie A2.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursie prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia. W razie pytań zachęcamy do kontaktu e-mailowego lub telefonicznego z p. Eweliną Makowską, nauczycielem-konsultantem RODN „WOM” w Częstochowie, kierownikiem kursu; e-mail: makowska@womczest.edu.pl; tel. 34 360 60 04 wew. 224.

Kurs doskonalący b-learningowy: Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu języka obcego. Kurs adresowany jest do nauczycieli języków obcych, którzy chcą poznać nowoczesne aplikacje do nauki słownictwa oraz testowania wiedzy uczniów, korzystać z tablicy interaktywnej i tworzyć autorskie materiały dydaktyczne. W programie znajdują się następujące aplikacje: Quizlet, Quizizz, LearningApps, Pixton, Pinterest oraz Padlet. Koszt kursu wynosi 100 zł. Kurs obejmuje 15 godzin dydaktycznych (10 godzin stacjonarnie i 5 online). Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursie prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia. W razie pytań zachęcamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego z p. Eweliną Makowską, nauczycielem-konsultantem RODN „WOM” w Częstochowie, kierownikiem kursu; e-mail: makowska@womczest.edu.pl; tel. 34 360 60 04 wew. 224.


Oferta szkoleniowa marzec/kwiecień 2020 r.

Konferencja:
Dwujęzyczność zamierzona w żłobku i przedszkolu, czyli jak efektywnie realizować podstawę programową poprzez wychowanie w dwujęzyczności z językiem angielskim
25.03.2020 r., 10.00-13.00, RODN „WOM”, Aula „Forum”, Jadwiga Mielczarek

Wideokonferencje:

Kreatywne techniki rozwijania sprawności językowych – piosenki na lekcjach języka niemieckiego
2.03.2020 r., 15.45-16.30, Dorota Liberda

Wielojęzyczność – świętowanie pierwszego dnia wiosny w różnych krajach
3.03.2020 r., 15.15-16.00, Ewelina Makowska, Marta Lipska

La classe inversée à l’ère du numérique
5.03.2020 r., 16.00-16.45, Barbara Kosta

Wykorzystanie wyników egzaminu maturalnego w pracy nauczyciela języka francuskiego
19.03.2020 r., 15.00-15.45, Ewelina Makowska

Wielojęzyczność – prima aprilis w różnych krajach
24.03.2020 r., 15.00-15.45, Ewelina Makowska

Grammaire et lexique en action
26.03.2020 r., 16.00-16.45, Barbara Kosta

Kreatywne nauczanie języka obcego – praca z komiksem na lekcji języka niemieckiego
1.04.2020 r., 15.45-16.30, Dorota Liberda

Wspieranie autonomii ucznia – utrwalanie materiału przed egzaminem z języka angielskiego
7.04.2020 r., 15.00-15.45, Marta Lipska

Wspieranie autonomii ucznia – utrwalanie materiału przed egzaminem z języka angielskiego
9.04.2020 r., 9.30-10.15, Marta Lipska

Kreatywne techniki rozwijania sprawności językowych – piosenki na lekcjach języka niemieckiego
14.04.2020 r., 15.15-16.00, Dorota Liberda

Nowoczesne techniki indywidualizacji pracy z uczniem na lekcji języka niemieckiego
20.04.2020 r., 15.45-16.30, Dorota Liberda

Aplikacje na urządzenia mobilne do wykorzystania na lekcji języka obcego – przegląd i podsumowanie
28.04.2020 r., 15.00-15.45, Ewelina Makowska

Seminarium:

„In der Märchenwelt der Brüder Grimm“ – zastosowanie komiksów na lekcji języka niemieckiego (podsumowanie wyników V edycji Konkursu Plastyczno-Językowego)
7.04.2020 r., 10.30-12.00, RODN „WOM”, s. 244, Dorota Liberda

Warsztaty:

Wykorzystanie LearningApps w edukacji wczesnoszkolnej. Doskonalenie umiejętności tworzenia ćwiczeń interaktywnych
6.03.2020 r., 14.00-17.00, RODN „WOM”, s. 201, dr Agnieszka Leszcz-Krysiak, Marta Lipska

Drilling im DaF-Unterricht – techniki skutecznego powtarzania z wykorzystaniem narzędzi online
6.03.2020 r., 15.45-18.00, RODN „WOM”, s. 238, Dorota Liberda

Praca na dysku Google. Organizacja warsztatu nauczyciela języków obcych
12.03.2020 r., 15.30-18.30, RODN „WOM”, s. 201, Ewelina Makowska

Projekte im DaF-Unterricht – praca na lekcji języka niemieckiego z generatorami online dotworzenia grafiki i darmowymi aplikacjami mobilnymi
13.03.2020 r., 15.45-18.00, RODN „WOM”, s. 201, Dorota Liberda

Quizizz i Kahoot – aplikacje do tworzenia wirtualnych testów
16.03.2020 r., 15.30-18.30, RODN „WOM”, s. 201, Ewelina Makowska

Nauka języka obcego z aplikacją Quizlet
17.03.2020 r., 15.30-18.30, RODN „WOM”, s. 201, Ewelina Makowska

Prezentacja multimedialna sposobem wzbogacenia procesu dydaktycznego na lekcji języka obcego
19.03.2020 r., 15.00-18.00, RODN „WOM”, s. 238, Barbara Kosta, Monika Sikora

Wykorzystanie aplikacji LearningApps na zajęciach językowych
20.03.2020 r., 15.00-18.00, RODN „WOM”, s. 238, Marta Lipska, dr Agnieszka Leszcz-Krysiak

Landeskunde interaktiv
20.03.2020 r., 15.30-18.30, RODN „WOM”, s. 201, Dorota Liberda

Tablica interaktywna i aplikacja LearningApps na lekcji języka obcego
27.03.2020 r., 15.30-18.30, RODN „WOM”, s. 201, Ewelina Makowska, Marta Lipska

Quizy, gry i testy online na lekcji języka niemieckiego
27.03.2020 r., 15.45-18.00, RODN „WOM”, s. 238, Dorota Liberda

Kody QR na lekcji języka obcego
31.03.2020 r., 15.30-18.30, RODN „WOM”, s. 201, Ewelina Makowska

Kodowanie na lekcji języka obcego
2.04.2020 r., 15.30-18.30, RODN „WOM”, s. 231, Ewelina Makowska

Aplikacja Flippity na lekcjach języka obcego
3.04.2020 r., 15.30-18.30, RODN „WOM”, s. 201, Ewelina Makowska

Gry i zabawy rozwijające sprawność mówienia na lekcjach języka obcego
6.04.2020 r., 15.30-18.30, RODN „WOM”, s. 231, Ewelina Makowska

Aplikacja Mentimeter na lekcjach języka obcego
7.04.2020 r., 15.30-18.30, RODN „WOM”, s. 201, Ewelina Makowska

Rozwijanie umiejętności językowych na lekcji języka obcego za pomocą narzędzi do tworzenia gier planszowych w edytorze grafiki
17.04.2020 r., 15.00-18.00, RODN „WOM”, s. 238, Barbara Kosta, Monika Sikora

Nowoczesne technologie na lekcji języka niemieckiego – wykorzystanie i tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych
17.04.2020 r., 15.45-18.00, RODN „WOM”, s. 201, Dorota Liberda

Wykorzystanie kodów QR w edukacji wczesnoszkolnej
24.04.2020 r., 14.00-16.15, RODN „WOM”, s. 238, dr Agnieszka Leszcz-Krysiak, Marta Lipska

Favoriser la communication en classe de FLE
24.04.2020 r., 16.00-18.15, RODN „WOM”, s. 201, Barbara Kosta

Oferta szkoleniowa (pobierz plik z całą ofertą)

Karty zgłoszenia


Archiwum ofert szkoleniowych


Kursy doskonalące z języka angielskiego w roku szkolnym 2017/2018

Kurs doskonalący języka angielskiego dla początkujących (poziom A1) – adresowany do osób nieznających języka. Kurs rozpocznie się po utworzeniu 15-osobowej grupy. Zajęcia prowadzone będą w soboty. Całkowity koszt kursu wynosi 1600 zł (z możliwością płatności w ratach). Kurs obejmuje 240 godzin dydaktycznych.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursie prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia. W razie pytań zachęcamy do kontaktu e-mailowego lub telefonicznego z p. Eweliną Makowską, nauczycielem-konsultantem RODN „WOM” w Częstochowie, kierownikiem kursu; e-mail: makowska@womczest.edu.pl; tel. 34 360 60 04 wew. 224.

Kurs doskonalący języka angielskiego dla średnio zaawansowanych (poziom B1) – skierowany do osób, które już opanowały język na poziomie A2 i pragną kontynuować naukę. Kurs rozpocznie się po utworzeniu 15-osobowej grupy. Zajęcia prowadzone będą w soboty. Całkowity koszt kursu wynosi 2000 zł (z możliwością płatności w ratach). Kurs obejmuje 240 godzin dydaktycznych.

Warunkiem przyjęcia jest zdanie testu wstępnego przeprowadzonego w RODN „WOM” w Częstochowie. Z testu zwolnieni są absolwenci kursu języka angielskiego na poziomie A2.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursie prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia. W razie pytań zachęcamy do kontaktu e-mailowego lub telefonicznego z p. Eweliną Makowską, nauczycielem-konsultantem RODN „WOM” w Częstochowie, kierownikiem kursu; e-mail: makowska@womczest.edu.pl; tel. 34 360 60 04 wew. 224.

Kurs doskonalący b-learningowy: Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu języka obcego. Kurs adresowany jest do nauczycieli języków obcych, którzy chcą poznać nowoczesne aplikacje do nauki słownictwa oraz testowania wiedzy uczniów, korzystać z tablicy interaktywnej i tworzyć autorskie materiały dydaktyczne. W programie znajdują się następujące aplikacje: Quizlet, Quizizz, LearningApps, Pixton, Pinterest oraz Padlet. Koszt kursu wynosi 100 zł. Kurs obejmuje 15 godzin dydaktycznych (10 godzin stacjonarnie i 5 online). Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursie prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia. W razie pytań zachęcamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego z p. Eweliną Makowską, nauczycielem-konsultantem RODN „WOM” w Częstochowie, kierownikiem kursu; e-mail: makowska@womczest.edu.pl; tel. 34 360 60 04 wew. 224.


Materiały dydaktyczne


Przedszkole

 1. Człowiek

Get Dressed for the Day Song  https://www.youtube.com/watch?v=KDE6i_ZZkFU

Jobs by Agnieszka Kachel https://quizlet.com/189864478/praca-flash-cards/

Jobs by Kalina Marcisz https://quizlet.com/190317046/jobs-flash-cards/

Human by Elżbieta Adamik-Przybyła https://quizlet.com/_356zqh

Positive/negative http://learningapps.org/display?v=pbwb51gik16

Emotions 1 http://learningapps.org/display?v=pz12jynz216

Emotions 2 http://learningapps.org/display?v=p7j5c4ih216

Clothes 1 http://learningapps.org/display?v=pau1aqnd516

Clothes 2 https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/clothes-2

Clothes 3 http://learningapps.org/display?v=pfei752jj16

Clothes 4 http://learningapps.org/display?v=pvr8bevd216

Feelings http://learningapps.org/1289075

 1. Pogoda

How’s The Weather? | Super Simple Songs https://www.youtube.com/watch?v=rD6FRDd9Hew

Weather 1 http://learningapps.org/display?v=p3556rz5516

Weather 2 http://learningapps.org/display?v=pxy1m553301

 1. Dom

Home by Kinga Fakhari https://quizlet.com/_352zbv

House Song by Peter Weatherall https://www.youtube.com/watch?v=lUkTW0pBg2U&feature=youtu.be

Rooms http://learningapps.org/display?v=pm8k7gaba16

House 1 http://learningapps.org/2501510

House 2 http://learningapps.org/display?v=pdyydcywk16

Places at home http://learningapps.org/1154091

 1. Jedzenie

Food And Dishes by Paulina Rudnicka-Łosik https://quizlet.com/189824915/food-and-dishes-flash-cards/

Fruit and vegetables by Kinga Fakhari https://quizlet.com/_3530bp

Fruit and vegetables by Monika Wewiór-Mendrela https://quizlet.com/189923176/fruit-and-vegetables-flash-cards/?new

Do You Like Broccoli Ice Cream? | Super Simple Songs https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk

„Island Fruits Groove” – Fruit Ninja Song, Learn Fruit Names, Super Simple Baby Learning https://www.youtube.com/watch?v=aiIAR-piSKY

Fruits Song | Learn Fruits | Nursery Rhymes | Kids Songs | Baby Videos https://www.youtube.com/watch?v=GvxwyR88FoA

Fruit http://learningapps.org/display?v=pdam4kwu216

Fruit and vegetables http://learningapps.org/display?v=p41h9pkgj16

 1. Święta

The Dancing Christmas Tree Song https://www.youtube.com/watch?v=rlr4uXAz-JM

Christmas http://learningapps.org/display?v=pnnggm4k516

Christmas and Easter http://learningapps.org/display?v=pw6hyuwcj16

Christmas – Easter http://learningapps.org/display?v=pz8nq4o2k16

 1. Praca

People work  http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/songs/people-work

Work http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/worksheets/work

Jobs 1 http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/jobs-1

Job song – nursery rhymes for kids  https://www.youtube.com/watch?v=DsjJLikCTbk

Job http://learningapps.org/display?v=p7en7xcnj16

Zawody http://learningapps.org/display?v=pfkjctffj16

Professions http://learningapps.org/display?v=p7qcnmr3j16

 1. Sport

Action Songs for kids https://www.youtube.com/watch?v=dUXk8Nc5qQ8

Sports by Agnieszka Kachel https://quizlet.com/quizlette6558553

Sports by Kalina Marcisz https://quizlet.com/190317661/sports-flash-cards/

Sport 1 http://learningapps.org/display?v=pfjs0dxr516

Sport 2 http://learningapps.org/display?v=p7z5vmj5a16

Swimming – Mother Goose Club Rhymes for Kids https://www.youtube.com/watch?v=qrZgSl1Ifwk

Walking Walking | Nursery Rhymes | Super Simple Songs https://www.youtube.com/watch?v=fPMjnlTEZwU

Sports mixer game http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/games/sports-mixer

Match the kit game http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/games/match-the-kit

Sport/free time http://LearningApps.org/display?v=p0bju0w7t16

 1. Zwierzęta

Animals by Aneta Prokop https://quizlet.com/_35f0xo

Animals http://learningapps.org/display?v=pp1dk1y4c16

Where is my home? http://learningapps.org/display?v=p8z7h795j16

Old McDonald Had A Farm | Super Simple Songs https://www.youtube.com/watch?v=5oYKonYBujg

 1. Szkoła

School subjects by Aneta Prokop https://quizlet.com/_35ejla

School supplies 1 http://learningapps.org/display?v=pjpiah6qc16

School supplies 2 http://learningapps.org/display?v=p33ietsht16

School Subjects | What Do You Learn At School?  https://www.youtube.com/watch?v=7K_wn_58gh4

What is this? Classroom objects song  https://www.youtube.com/watch?v=pZWBLOVariE

 1. Transport

Transport by Anna Golis https://quizlet.com/_34yy9l

Transportation Song by Peter Weatherall https://www.youtube.com/watch?v=2c68qD_NExQ

Transportation Song | Cars, Planes, and Trains | The Singing Walrus https://www.youtube.com/watch?v=Ut-HbauKzDw

Means of transport – exercises  http://www.agendaweb.org/vocabulary/travel_transports-exercises.html

Vehicle http://learningapps.org/display?v=pp59nbs6n16

Means of transport http://learningapps.org/display?v=pkfi1bwbn16

Vehicle – match the pairs http://learningapps.org/display?v=p6nfsg6ik16

 1. Zakupy

Shopping by Anna Golis https://quizlet.com/_34z3d6

Shopping http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/songs/shopping

Shopping 1 http://learningapps.org/display?v=pyeqyk5i516

Words connected with shopping http://learningapps.org/display?v=p04y4twbc16

 1. Zdrowie

Health by Monika Wewiór-Mendrela  https://quizlet.com/189923912/health-flash-cards/?new

Health by Paulina Rudnicka-Łosik https://quizlet.com/_350l09

Bad/good http://learningapps.org/display?v=p08h1d1oj16

How are you? | Emotions song for children | English Through Music  https://www.youtube.com/watch?v=fMR8Hr9Xby4

Morning routines song  https://www.youtube.com/watch?v=ajg1ebnm3lo

 1. Codzienna rutyna

Morning routines song | Daily routines song for children  https://www.youtube.com/watch?v=ajg1ebnm3lo

Order the activities http://learningapps.org/display?v=pi836ar7n16

Daily routine http://LearningApps.org/display?v=p4qeo2jaa16

Daily routines vocabulary http://learningapps.org/2240931

Domino 1  https://en.islcollective.com/resources/printables/worksheets_doc_docx/domino_daily_routine_-_kids/present-simple-/296

Domino 2 https://pl.pinterest.com/pin/478014947931693642/

 1. Kultura

Culture by Elżbieta Adamik-Przybyła https://quizlet.com/_356vtr


Szkoła podstawowa


GRAMATYKA

Comparative adjectives (klasa 5) by Anna Fijołek

Irregular verbs (klasa 5) by Katarzyna Zawadzka

Useful things (klasa 6) by Ewelina Gwiazdowska-Zych

(klasa 3) by Magdalena Bąbińska

9) 1 i 3 osoba liczby pojedynczej – (klasa 3, autor: Magdalena Bąbińska)
Zestaw oparty na materiale z podręcznika New English Adventur, Unit 6
https://learningapps.org/11841252

10) Liczba pojedyncza, czy liczba mnoga? – (klasa 3, autor: Magdalena Bąbińska)
https://learningapps.org/11803370

11) Czasowniki nieregularne w czasie Past Simple – (klasa 5, autor: Magdalena Bąbińska)
https://learningapps.org/11752976


Przeciwieństwa by Patrycja Wojtasik – Przykładowe ćwiczenie z języka angielskiego dla klasy IV szkoły podstawowej specjalnej z podziałem na stopień upośledzenia

Eddie’s short visit to Betty-reading comprehension by Elżbieta Adamik-Przybyła

Polecamy poniższe ćwiczenia i piosenki online na różne tematy.

 1. Człowiek

Clothes 5 by Katarzyna Dendek https://learningapps.org/watch?v=pxx3d56cn18

Human – adjectives (21 terms) by Dorota Pietruszewska https://quizlet.com/322316422/czlowiek-flash-cards/

Physical appearance (16 terms) by Dorota Pietruszewska https://quizlet.com/324553996/physical-appearance-flash-cards/

Describing people (30 terms) by Beata Czarnecka https://quizlet.com/321390923/opis-postaci-flash-cards/

Human by Elżbieta Adamik-Przybyła https://quizlet.com/_356zqh

Positive/negative http://learningapps.org/display?v=pbwb51gik16

Emotions 1 http://learningapps.org/display?v=pz12jynz216

Emotions 2 http://learningapps.org/display?v=p7j5c4ih216

Clothes 1 http://learningapps.org/display?v=pau1aqnd516

Clothes 2 https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/clothes-2

Clothes 3 http://learningapps.org/display?v=pfei752jj16

Clothes 4 http://learningapps.org/display?v=pvr8bevd216

Feelings http://learningapps.org/1289075

Przymiotniki + opis części ciała (klasa 1, autor: Magdalena Babińska)
Zestaw oparty na materiale z podręcznika New English Adventure 1,
https://quizlet.com/_89bt7b?x=1jqt&i=1bgish

Części ciała (klasa 1, autor: Magdalena Bąbińska)
Zestaw oparty na materiale z podręcznika New English Adventure 1,
https://quizlet.com/_88ha9t?x=1jqt&i=1bgish

Test z części ciała (klasa 1, autor: Magdalena Bąbińska)
https://quizizz.com/admin/quiz/5ed8a218764307001cfa799a

Ubrania na każdą pogodę (klasa 1, autor: Magdalena Bąbińska)
https://learningapps.org/12806842

 

 1. Pogoda

How’s The Weather? | Super Simple Songs https://www.youtube.com/watch?v=rD6FRDd9Hew

Weather 1 http://learningapps.org/display?v=p3556rz5516

Weather 2 http://learningapps.org/display?v=pxy1m553301

 1. Dom

In the town by Katarzyna Dendek https://learningapps.org/watch?v=pjdzfud6a18

The garden tools https://learningapps.org/display?v=pme141udt18 (autor Anna Fijołek)

Home by Kinga Fakhari https://quizlet.com/_352zbv

House Song by Peter Weatherall https://www.youtube.com/watch?v=lUkTW0pBg2U&feature=youtu.be

Rooms http://learningapps.org/display?v=pm8k7gaba16

House 1 http://learningapps.org/2501510

House 2 http://learningapps.org/display?v=pdyydcywk16

Places at home http://learningapps.org/1154091

Opisywanie przedmiotów – mapa myśli „Objects” (autor: Ewa Radwańska)
https://mm.tt/1314224054?t=56uoy1fRcx

 1. Jedzenie

Food And Dishes by Paulina Rudnicka-Łosik https://quizlet.com/189824915/food-and-dishes-flash-cards/

Fruit and vegetables by Kinga Fakhari https://quizlet.com/_3530bp

Fruit and vegetables by Monika Wewiór-Mendrela https://quizlet.com/189923176/fruit-and-vegetables-flash-cards/?new

Do You Like Broccoli Ice Cream? | Super Simple Songs https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk

„Island Fruits Groove” – Fruit Ninja Song, Learn Fruit Names, Super Simple Baby Learning https://www.youtube.com/watch?v=aiIAR-piSKY

Fruits Song | Learn Fruits | Nursery Rhymes | Kids Songs | Baby Videos https://www.youtube.com/watch?v=GvxwyR88FoA

Fruit http://learningapps.org/display?v=pdam4kwu216

Fruit and vegetables http://learningapps.org/display?v=p41h9pkgj16

 1. Święta

Christmas (Quizlet) by Marta Lipska https://quizlet.com/pl/457577359/christmas-flash-cards/

Easter Sudoku

The Dancing Christmas Tree Song https://www.youtube.com/watch?v=rlr4uXAz-JM

Christmas http://learningapps.org/display?v=pnnggm4k516

Christmas and Easter http://learningapps.org/display?v=pw6hyuwcj16

Christmas – Easter http://learningapps.org/display?v=pz8nq4o2k16

 1. Praca

Using technology (klasa 5) by Magdalena Bąbińska

Jobs by Agnieszka Kachel https://quizlet.com/189864478/praca-flash-cards/

Jobs by Kalina Marcisz https://quizlet.com/190317046/jobs-flash-cards/

People work  http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/songs/people-work

Work http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/worksheets/work

Jobs 1 http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/jobs-1

Job song – nursery rhymes for kids  https://www.youtube.com/watch?v=DsjJLikCTbk

Job http://learningapps.org/display?v=p7en7xcnj16

Zawody http://learningapps.org/display?v=pfkjctffj16

Professions http://learningapps.org/display?v=p7qcnmr3j16

Zawody i miejsca pracy (klasa 5, autor: Magdalena Bąbińska)
Zestaw opary na materiale z podręcznika English Class A1+
https://quizlet.com/_8c2hpi?x=1jqt&i=1bgish

 1. Sport

Sports by Agnieszka Kachel https://quizlet.com/quizlette6558553

Sports by Kalina Marcisz https://quizlet.com/190317661/sports-flash-cards/

Sport 1 http://learningapps.org/display?v=pfjs0dxr516

Sport 2 http://learningapps.org/display?v=p7z5vmj5a16

Swimming – Mother Goose Club Rhymes for Kids https://www.youtube.com/watch?v=qrZgSl1Ifwk

Walking Walking | Nursery Rhymes | Super Simple Songs https://www.youtube.com/watch?v=fPMjnlTEZwU

Sports mixer game http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/games/sports-mixer

Match the kit game http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/games/match-the-kit

Sport/free time http://LearningApps.org/display?v=p0bju0w7t16

 1. Zwierzęta

Forest animals by Katarzyna Dendek https://quizizz.com/join/quiz/5bdd995badad11001a5f77d6/start?referrer=5bdd8d18adad11001a5f4604

Animals by Aneta Prokop https://quizlet.com/_35f0xo

Animals http://learningapps.org/display?v=pp1dk1y4c16

Where is my home? http://learningapps.org/display?v=p8z7h795j16

Old McDonald Had A Farm | Super Simple Songs https://www.youtube.com/watch?v=5oYKonYBujg

Pożywienie zwierząt (klasa 3, autor: Magdalena Bąbińska)
Zadanie typu „Prawda / Fałsz”, klasa 3
https://learningapps.org/12685400

 1. Szkoła

School subjects by Aneta Prokop https://quizlet.com/_35ejla

School supplies 1 http://learningapps.org/display?v=pjpiah6qc16

School supplies 2 http://learningapps.org/display?v=p33ietsht16

School Subjects | What Do You Learn At School?  https://www.youtube.com/watch?v=7K_wn_58gh4

What is this? Classroom objects song  https://www.youtube.com/watch?v=pZWBLOVariE

 1. Transport

Transport by Anna Golis https://quizlet.com/_34yy9l

Transportation Song by Peter Weatherall https://www.youtube.com/watch?v=2c68qD_NExQ

Transportation Song | Cars, Planes, and Trains | The Singing Walrus https://www.youtube.com/watch?v=Ut-HbauKzDw

Means of transport – exercises  http://www.agendaweb.org/vocabulary/travel_transports-exercises.html

Vehicle http://learningapps.org/display?v=pp59nbs6n16

Means of transport http://learningapps.org/display?v=pkfi1bwbn16

Vehicle – match the pairs http://learningapps.org/display?v=p6nfsg6ik16

 1. Zakupy

Shopping by Anna Golis https://quizlet.com/_34z3d6

Shopping http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/songs/shopping

Shopping 1 http://learningapps.org/display?v=pyeqyk5i516

Words connected with shopping http://learningapps.org/display?v=p04y4twbc16

 1. Zdrowie

Health by Monika Wewiór-Mendrela  https://quizlet.com/189923912/health-flash-cards/?new

Health by Paulina Rudnicka-Łosik https://quizlet.com/_350l09

Bad/good http://learningapps.org/display?v=p08h1d1oj16

How are you? | Emotions song for children | English Through Music  https://www.youtube.com/watch?v=fMR8Hr9Xby4

Morning routines song  https://www.youtube.com/watch?v=ajg1ebnm3lo

Quizlet – słownictwo opracowane na potrzeby nauki zdalnej dla klasy II w oparciu o podręcznik wyd. Macmillan Bugs Team 2 (autor: Ewa Radwańska)
https://quizlet.com/pl/496641233/crocodile-tears-diagram/

 1. Codzienna rutyna

Morning routines song | Daily routines song for children  https://www.youtube.com/watch?v=ajg1ebnm3lo

Order the activities http://learningapps.org/display?v=pi836ar7n16

Daily routine http://LearningApps.org/display?v=p4qeo2jaa16

Daily routines vocabulary http://learningapps.org/2240931

Domino 1  https://en.islcollective.com/resources/printables/worksheets_doc_docx/domino_daily_routine_-_kids/present-simple-/296

Domino 2 https://pl.pinterest.com/pin/478014947931693642/

Quizlet – liczebniki i zegar (klasa 3 i 4, autor: Ewa Radwańska)
https://quizlet.com/pl/496625945/liczebniki-i-zegar-diagram/

 1. Kultura

Culture by Elżbieta Adamik-Przybyła https://quizlet.com/_356vtr

Quizlet – kultura Wlk. Brytanii Dzień św. Patryka (klasa 3-5, autor: Ewa Radwańska)
https://quizlet.com/pl/381949688/st-patricks-day-flash-cards/

 1. Nowoczesne technologie

Sudoku – computer
pobierz_dc

16. Inne

Test dla klasy VI (autor: Ewa Radwańska)
Test oparty o materiał leksykalno-gramatyczny do rozdziału 6 podręcznika Junior Explorer – czyli sposoby wyrażania przyszłości oraz słownictwo dotyczące science fiction
https://forms.gle/aes7uEfmMt4trAir7

 

Propozycje quizów na temat projektów partnerskich

 1. Erasmus KA229 – dla zespołów projektowych (autor: Ewa Radwańska)
  https://quizlet.com/pl/393786085/finding-european-identity-erasmus-ka229-diagram/
 2. Kahoot – quiz wiedzy o krajach partnerskich (autor: Ewa Radwańska)
  https://create.kahoot.it/details/eb0b7396-21bc-4999-acca-010acebdefdb

 


Klasy 7-8 szkoły podstawowej i szkoła ponadpodstawowa


Home (szkoła branżowa I stopnia) by Marzanna Latacz

Noun formation (8 klasa, matura) by Marta Lipska

Praca (Klasa 7 English Class) by Agata Knapik

Praca (Repetytorium ósmoklasisty) by Anna Golis

Present Simple revision by Marta Lipska

Życie społeczne (klasa 8) by Magdalena Sikorska

Adjectives describing personalities (liceum) by Marzanna Gromotowicz

Zaimki one, ones, other, another (klasa 8) by Agata Maślankiewicz

Science and technology (liceum) by Marzanna Gromotowicz


1. Strona bierna (B1/B1+) by Marta Lipska (Quizlet) https://quizlet.com/pl/459027218/passive-strona-bierna-be-iii-kolumna-ed-focus-3-b1b1-flash-cards/?x=1jqt

2. Żywienie (kl. 8) by Anna Golis (Quizlet) https://quizlet.com/pl/473965529/zywienie-flash-cards/

3. Zakupy i usługi – słówka (kl. 8) by Katarzyna Kijas (Quizlet) https://quizlet.com/pl/473965202/zakupy-i-uslugi-klasa-8-by-katarzyna-kijas-flash-cards/

4. Zakupy i usługi – Zdania z lukami (kl.8) – zdania by Katarzyna Kijas (Quizlet) https://quizlet.com/pl/473967270/zakupy-i-uslugi-klasa-8-by-katarzyna-kijas-flash-cards/?new

5. Życie społeczne (kl. 8) by Grażyna Filak (Quizlet) https://quizlet.com/pl/473965613/zycie-spoleczne-klasa-8-pearson-flash-cards/?new

6. On the go (Focus 3-unit 3) by Elżbieta Ozga (Quizlet) https://quizlet.com/pl/473966032/on-the-go-unit-3-focus-3-second-edition-by-elzbieta-ozga-flash-cards/

7. Food (Liceum -Focus 3 – Interemediate) by Agnieszka Bednarczyk (Quizlet) https://quizlet.com/pl/473966746/eat-drink-and-be-healthy-focus-3-poziom-interemediate-flash-cards/

8. Podróżowanie i turystyka (klasa 8) by Kinga Dureczek (Quizlet) https://quizlet.com/pl/473965872/podrozowanie-i-turystyka-klasa-8-by-kinga-dureczek-flash-cards/

9. Zakupy i usługi (kl. 8) by Izabela Fajer (Quizlet) https://quizlet.com/pl/473969557/zakupy-i-uslugi-vocabulary-klasa-8-by-izabela-fajer-flash-cards/

10. Grammar exercises – Present Simple & Continuous (kl. 8) by Izabela Fajer (Quizlet) https://quizlet.com/pl/473964758/grammar-exercises-present-simple-continuous-klasa-8-by-izabela-fajer-flash-cards/

11. Edukacja (klasa 8) by Patrycja Wieczorek (Quizlet) https://quizlet.com/pl/473965990/edukacja-klasa-8-by-patrycja-wieczorek-flash-cards/

12. Household chores (liceum) by Marzanna Gromotowicz https://quizlet.com/_7uqmfc?x=1qqt&i=2ll7ek

13. Reading- Dream Theatre by Marzanna Gromotowicz – pobierz


Romeo and Juliet (for teenagers)
pobierz_dc

Idioms (25 terms) by Marta Leśniak https://quizlet.com/325218302/idioms-connected-with-work-flash-cards/

Hair (26 terms) by Katarzyna Nawrocka https://quizlet.com/321392100/hair-extras-flash-cards/

Environment (113 terms) by Marta Leśniak (perfect revision for grade 8) https://quizlet.com/325748813/environment-flash-cards/

Phrasal verbs (27 terms) by Katarzyna Nawrocka (Zestaw do unitu 4 Oxford Solutions Pre-Intermediate) https://quizlet.com/311580703/phrasal-verbs-flash-cards/

Things to do in an emergency situation
pobierz_dc

Warm-ups and short breaks with English commercials and jokes
pobierz_dc

Easter Sudoku
pobierz_dc

The European Union by Marta Lipska
pobierz_dc

Procrastinators-listening comprehension by Izabella Lasota
pobierz_dc

Rise of robotics-reading comprehension by Katarzyna Stefańczyk
pobierz_dc

Listening 2 by Anna Golis
pobierz_dc

Reading 2 by Anna Golis
pobierz_dc

Listening 1 by Anna Adrjanowicz-Noga
pobierz_dc

Reading 1 by Anna Adrjanowicz-Noga
pobierz_dc

Listening 4 by Marzanna Gromotowicz
pobierz_dc    posluchaj_bold

Reading 5 Urszula Rajczyk
pobierz_dc

Listening 3 by Beata Małoszyc
pobierz_dc

Listening and reading 5 by Urszula Rajczyk
pobierz_dc

Reading 3 by Beata Małoszyc
pobierz_dc

Reading 4 by Marzanna Gromotowicz
pobierz_dc

Avatar
pobierz_dc

Chocolate Fudge Cake
pobierz_dc

DRAGONS – a fantasy made real
pobierz_dc

Katie Melua – If you were a sailboat
pobierz_dc

Mobile phones
pobierz_dc

Respect yourself
pobierz_dc

The presidential plane catastrophy
pobierz_dc

Henry VIII


Part 1 students
pobierz_dc

Part 2 students
pobierz_dc

Part 3 students
pobierz_dc

Part 4 students
pobierz_dc

Teacher’s for all parts
pobierz_dc


Indywidualizacja nauczania języka angielskiego – otwarte zasoby edukacyjne

Materiały do pobrania - ćwiczenia o zróżnicowanym poziomie trudności

Przeciwieństwa by Patrycja Wojtasik – Przykładowe ćwiczenie z języka angielskiego dla klasy IV szkoły podstawowej specjalnej z podziałem na stopień upośledzenia

Eddie’s short visit to Betty-reading comprehension by Elżbieta Adamik-Przybyła

Things to do in an emergency situation
pobierz_dc

The European Union by Marta Lipska
pobierz_dc

Procrastinators-listening comprehension by Izabella Lasota
pobierz_dc

Rise of robotics-reading comprehension by Katarzyna Stefańczyk
pobierz_dc

Przydatne linki

 1. Dyslexia Games (Non-digital)

https://www.dyslexia-international.org/wp-content/uploads/2015/07/Dyslexia-Games_Non-digital.pdf

 1. Online spelling game (easy)

http://pbskids.org/superwhy/#/game/spellingbee

 1. Alphabetic Code Chart

http://www.alphabeticcodecharts.com/One_side_ACC_with_IPA_symbols.pdf

 1. How to teach blending sounds into words

https://www.youtube.com/watch?v=F1fNkfK-DSE

https://www.youtube.com/watch?v=WEOB7uXODE4

 1. Guidance for Creating Reading Lessons for Dyslexic Students

http://www.beatingdyslexia.com/reading-lessons.html

 1. Guidance for Creating Writing Lessons for Dyslexic Students

http://www.beatingdyslexia.com/writing-lessons.html

 1. Guidance for Creating Phonics Lessons for Dyslexic Students

http://www.beatingdyslexia.com/phonics-lessons.html

 1. Spelling Games for Dyslexic People

http://www.beatingdyslexia.com/spelling-games.html

 1. Classroom Stress. A Huge Burdon on Dyslexic Students

http://www.beatingdyslexia.com/classroom-stress.html

 1. Concentration Help for Dyslexic Students

http://www.beatingdyslexia.com/concentration-help.html

 1. Simple eye exercises to make reading easier

http://www.beatingdyslexia.com/convergence-insufficiency.html

 1. A free resource for people who want to beat dyslexia. People who are dyslexic themselves share all the information and techniques that have helped them to overcome their literacy difficulties.

http://www.beatingdyslexia.com/

 1. Dyslexia International Sharing Expertise, (common mistakes)

https://www.dyslexia-international.org/ONL/EN/Course/S2-3-2.htm

 1. Correcting dyslexic spelling

https://oupeltglobalblog.com/2011/03/22/correcting-dyslexic-spelling/

 1. Dyslexia in the ESL Classroom (signs and teaching tips)

http://elt-connect.com/dyslexia-esl-classroom/

 1. Techniques facilitating vocabulary acquisition for dyslexic students

http://esely.elte.hu/PDF/publ/sarkadi_iatefl2007.pdf

 1. Testing and evaluation (dyslexia)

https://dyslexiaida.org/testing-and-evaluation/

 1. Reading games

https://www.starfall.com/h/


Wychowawczo-profilaktyczna rola szkoły

How to be assertive (for teenagers)

 1. Materiały po wideokonferencji (26 września 2017):

Fostering moral development of students in English lessons
wtorek, 26 września 2017
pobierz_dc

 1. Materiały po wideokonferencji (30 października 2018):

Fostering moral development of students in English classes
wtorek, 30 października 2018
pobierz_dc

Things to do in an emergency situation
pobierz_dc

Respect yourself
pobierz_dc

Strengthening the upbringing role of school in English lessons – artykuł w CBO, strona 31.

Numer 3(105)2017

 1. Lesson for Learners – Being tactful (reading aloud for kids)

https://www.linguahouse.com/learning-english/general-english/being-tactful

 1. A series of books dealing with emotions (read aloud and talked about by the STEAM Teacher)
 • The Way I Feel by Janan Cain

https://www.youtube.com/watch?v=b8kvVSqZkbo

 • When I Feel Jealous

https://www.youtube.com/watch?v=rqB8Y3W53OU

 • When I Feel Angry

https://www.youtube.com/watch?v=RVSb3OYH6eQ

 • When I Feel Worried

https://www.youtube.com/watch?v=Pnbn58eYwVk

 • When I Care About Others

https://www.youtube.com/watch?v=hX2wM6AOYek&t=61s

 • Lucy and the Bully

https://www.youtube.com/watch?v=jATLjNflLHo

 • Nobody Knew What To Do (A story about bullying)

https://www.youtube.com/watch?v=n7FcdTGuhjo

 • When I Feel Sad

https://www.youtube.com/watch?v=R-HwRWmgwVs

 • When I Feel Scared

https://www.youtube.com/watch?v=1fArr0uWoOE

 • When I Miss You

https://www.youtube.com/watch?v=SqcsBnbJ0rA


Materiały z wideokonferencji

Odwrócona klasa online
24 czerwca 2020
pobierz_dc

Young learners in English classes. Using the Story Jumper application in teaching English
24 czerwca 2020
pobierz_dc

Zdalne nauczanie języka angielskiego – testy i prace domowe
22 czerwca 2020
pobierz_dc

Tworzenie zestawów do nauki słownictwa
i gramatyki języka angielskiego. Aplikacja Quizlet w nauczaniu dzieci i młodzieży
4 czerwca 2020
pobierz_dc

Wdrażanie podstawy programowej w zdalnym nauczaniu języka obcego nowożytnego – język angielski
13 maja 2020
pobierz_dc

Wdrażanie podstawy programowej z języka obcego nowożytnego – testy i prace domowe
5 maja 2020
pobierz_dc

Zdalne nauczanie języka angielskiego – testy i prace domowe
22 kwietnia 2020
pobierz_dc

Wspieranie autonomii ucznia
7 i 9 kwietnia 2020
pobierz_dc

Young learners in English classes. Using the Story Jumper application in teaching English
3 stycznia 2020
pobierz_dc

Young learners in English classes
10 października 2019
pobierz_dc

Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół ponadpodstawowych – język angielski
13 września 2019
pobierz_dc

Lekcje języka obcego z kodami QR
31 maja 2019
pobierz_dc

Kształtowanie świadomości i ekspresji kulturalnej na przykładzie języka kaszubskiego
22 stycznia 2019
pobierz_dc

Fostering moral development of students in English classes
30 października 2018
pobierz_dc

Addressing different needs and abilities of students in English classes
23 października,
25 października 2018
pobierz_dc

Wielojęzyczne Święta Wielkanocne – pomysły na zajęcia językowe
13 marca 2018
pobierz_dc

Wielojęzyczne Święta Wielkanocne – pomysły na zajęcia językowe
13 marca 2018
pobierz_dc

Teaching English with authentic online resources
6 listopada 2017
pobierz_dc

Fostering moral development of students in English lessons
26 września 2017
pobierz_dc

Archiwum – Materiały z wideokonferencji 2014/2017


Scenariusze zajęć


Przedszkole

Tytuł: How old are you? – Ile masz lat?
Autor: Monika Wewiór-Mendrela
25 lutego 2015
pobierz_dc


Tytuł: Zwierzęta domowe.
Autor: Monika Wewiór-Mendrela
25 lutego 2015
pobierz_dc


Tytuł: Zabawki.
Autor: Monika Wewiór-Mendrela
25 lutego 2015
pobierz_dc


Tytuł: Kolory i liczby.
Autor: Monika Wewiór-Mendrela
11 lutego 2015
pobierz_dc


Tytuł: Części ciała.
Autor: Monika Wewiór-Mendrela
11 lutego 2015
pobierz_dc


Szkoła podstawowa

Tytuł: Znane miejsca i atrakcje w Londynie, utrwalenie przyimków miejsc.
Autor: Katarzyna Woźniak
19 maja 2015
pobierz_dc


Gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna

Tytuł: Lekcja angielskiego o bezpieczeństwie w sieci.
Autor: Mirosława Dyka-Płonka
12 lutego 2015
Link – SPRAWDŹ


Egzaminy

Informacje o egzaminach Cambridge English

 1. Egzaminy dla dzieci

YLE – Young Learners English Tests – to propozycja Cambridge English Language Assessment dla dzieci w wieku 7–12 lat. Oferowany na trzech poziomach: Starters, Movers, Flyers, wprowadza dziecko w świat egzaminów, motywując je do dalszej nauki języka.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem: www.britishcouncil.pl/egzaminy/cambridge-english/ktory-wybrac/egzaminy-dla-dzieci

 1. Egzaminy dla młodzieży

KET for Schools, PET for Schools i FCE for Schools to międzynarodowe egzaminy Cambridge English Language Assessment polecane dla młodzieży w wieku 11–17 lat. Zagadnienia i ujęcia tematów są dopasowane do zainteresowań i doświadczeń tej grupy wiekowej. Certyfikat jest ważny bezterminowo, nie różni się od tego w wersji standardowej (na certyfikacie widnieje informacja, że kandydat przystąpił do egzaminu KET, PET lub FCE) i jest uznawany przez te same instytucje rządowe, szkoły i przyszłych pracodawców.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem: www.britishcouncil.pl/egzaminy/cambridge-english/ktory-wybrac/angielski-ogolny

 1. Egzaminy dla dorosłych
 • którzy zamierzają studiować lub pracować w języku angielskim – International English Language Testing System (IELTS)

IELTS honorowany jest przez ponad 9 tys. instytucji na całym świecie, w tym prawie wszystkie uczelnie wyższe w Wielkiej Brytanii i ponad 3 tys. w Stanach Zjednoczonych, a wśród nich prestiżowe uczelnie Ivy League. Ponadto wykorzystywany jest także w procesach rekrutacyjnych przez firmy, takie jak: Coca Cola Inc, Emmerson Direct Communication, Shell International. Oferowany w dwóch modułach (w zależności od potrzeb kandydata): Academic i General Training, z częścią ustną w formacie 1 zdający: 1 egzaminator. Wyniki IELTS, dostępne już trzynastego dnia od daty testu, opisane są na dziewięciostopniowej skali, dokładnie określającej poziom znajomości języka angielskiego osoby do niego przystępującej.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem: www.britishcouncil.pl/egzaminy/ielts

 • z języka angielskiego ogólnego

Najpopularniejszymi w Polsce i na świecie egzaminami językowymi są egzaminy Cambridge English, dostępne zarówno w formie papierowej, jak i komputerowej (poza CPE):

 • KET – Cambridge English: Key (poziom podstawowy)
 • PET – Cambridge English: Preliminary (poziom ponadpodstawowy)
 • FCE – Cambridge English: First (poziom średniozaawansowany)
 • CAE – Cambridge English: Advanced (poziom zaawansowany)
 • CPE – Cambridge English: Proficiency (poziom biegłości)

Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem: www.britishcouncil.pl/egzaminy/cambridge-english/ktory-wybrac/angielski-ogolny

 • z języka angielskiego biznesowego
 • Egzaminy BEC – Business English Certificates – przygotowane przez specjalistów z Cambridge English Language Assessment, cieszą się międzynarodową uznawalnością wśród firm i instytucji. Dostępne są na trzech poziomach: Preliminary, Vantage i Higher.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem: www.britishcouncil.pl/egzaminy/cambridge-english/ktory-wybrac/angielski-biznesowy

 • z języka angielskiego prawniczego
 • TOLES – Test of Legal English Skills – egzamin przygotowany przez Global Legal English z myślą o prawnikach oraz studentach prawa, ocenia znajomość języka angielskiego prawniczego, używanego w świecie handlu, prawa i negocjacji. Oferowany na trzech poziomach: Foundation, Higher i Advanced.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem: www.britishcouncil.pl/egzaminy/zawodowe-uniwersyteckie/toles

Ponadto, w ofercie egzaminacyjnej British Council znajdują się egzaminy uniwersyteckie i zawodowe, których organizacją zajmuje się bezpośrednio biuro w Warszawie:
email: exams@britishcouncil.pl, strona: http://www.britishcouncil.pl/kontakt

 • egzaminy wstępne na uczelnie brytyjskie
 • Bio-Medical Admission Test (BMAT)

To test przygotowany przez Cambridge English Language Assessment, wymagany od kandydatów na studia medyczne, weterynaryjne i pokrewne.

 • The English Literature Admissions Test (ELAT)

To egzamin przedmiotowy sprawdzający wiedzę kandydatów starających się o przyjęcie na studia o profilu literaturoznawczym i językoznawczym na Uniwersytecie Oksfordzkim.

 • The Thinking Skills Assessment Oxford (TSA)

To egzamin przedmiotowy sprawdzający wiedzę kandydatów starających się o przyjęcie na filozofię, politologię, ekonomię oraz kierunki pokrewne na Uniwersytecie Oksfordzkim.

 • History Aptitude Test (HAT)

To test dla kandydatów starających się o przyjęcie na studia historyczne i pokrewne, sprawdzający ich predyspozycje, a nie wiedzę historyczną.

 • PHYSICS APTITUDE TEST (PAT)

To dwugodzinny test fizyczno-matematyczny. Egzamin wymaga podstawowej wiedzy z dziedziny matematyki, algebry, rachunkowości, fizyki, mechaniki, optyki, elektryki itp.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem: www.britishcouncil.pl/egzaminy/zawodowe-uniwersyteckie/egzaminy-wstepne

 • egzaminy zawodowe

m.in.: Chartered Institute of Marketing (CIM), Association of Certified Chartered Accountants (ACCA), Prince2 i wiele innych.

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie British Council pod adresem: http://www.britishcouncil.pl

Informacja o egzaminach PTE General

Informacja o egzaminach PTE General (The Pearson Test of English General)
http://www.examenglish.com/PTE/PTE_General.htm


Przydatne linki

Ćwiczenia polecane dla ósmoklasistów https://engly.pl/

Polecane grupy na Facebooku:
Erasmus+ Polska Giełda Informacji https://www.facebook.com/groups/pl.erasmus/
Nauczyciele angielskiego https://www.facebook.com/groups/nauczycieleangielskiego/?fref=ts

Polecane brytyjskie stacje radiowe:
http://www.listenlive.eu/uk.html a w szczególności Radio One http://www.bbc.co.uk/radio1