Język francuski


Oferta szkoleniowa wrzesień 2020 r.

WARSZTATY ONLINE

Tworzenie i przeprowadzanie testów online z aplikacją Quizizz,
7.09.2020 r., 15.30-16.15, Ewelina Makowska

Jak tworzyć materiały graficzne na zajęcia językowe. Praca z aplikacją Canva,
11.09.2020 r., 15.30-17.00, Ewelina Makowska

Tworzenie wirtualnych testów za pomocą aplikacji Kahoot,
14.09.2020 r., 15.30-16.15, Ewelina Makowska

Wykorzystanie kodów QR na lekcjach języka obcego,
15.09.2020 r., 15.00-15.45, Ewelina Makowska

Nowoczesne narzędzia w nauce języka niemieckiego – aplikacje do tworzenia krótkich filmów i animacji wideo, 15.09.2020 r., 15.30-17.00, Dorota Liberda

Praca zdalna na platformie LearningApps,
22.09.2020 r., 15.00-16.30, Ewelina Makowska

Jak zaprojektować proces edukacyjny, aby przypominał grę?,
25.09.2020 r., 15.30-17.00, Marta Lipska

Gry i zagadki logiczne na lekcjach języka obcego,
29.09.2020 r., 15.00-16.30, Ewelina Makowska

WIDEOKONFERENCJE

Wielojęzyczność na co dzień – porównanie rozwiązań systemów edukacyjnych w różnych krajach,
24.09.2020 r., 15.30-16.15, Ewelina Makowska

WEBINARIUM

Spacer śladami kultury polskiej po lewobrzeżnym Paryżu,
4.09.2020 r., 15.00-16.30, Barbara Kosta, Agnieszka Grudzińska

30 Jahre Wiedervereinigung Deutschlands – projekt kulturoznawczy na lekcji języka niemieckiego,
8.09.2020 r., 15.00-15.45, Dorota Liberda

Kreatywne metody nauczania języka angielskiego – jak skutecznie zaktywizować uczniów do nauki,
10.09.2020 r., 15.30-17.00 oraz 14.09.2020 r. 15.00-16.30, Marta Lipska

Travailler le lexique en cours de FLE,
18.09.2020 r., 15.30-17.00, Barbara Kosta

Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu gramatyki na lekcji języka niemieckiego, 24.09.2020 r., 15.30-16.15, Dorota Liberda

Spacer śladami kultury polskiej po lewobrzeżnym Paryżu,
25.09.2020 r., 14.00-15.30, Barbara Kosta, Agnieszka Grudzińska


Oferta szkoleniowa sierpień 2020 r.

Wideokonferencje

Wielojęzyczność – tłumaczenia na lekcji języka obcego,
25.08.2020 r., 15.00-15.45, Ewelina Makowska

Wspieranie autonomii ucznia – utrwalanie materiału przed egzaminem z języka angielskiego,
27.08.2020 r., 15.00-15.45, Marta Lipska

Intégrer la carte heuristique en cours de FLE,
28.08.2020 r., 14.00-14.45, Barbara Kosta

 

Webinaria

Tworzenie animacji online na lekcji języka niemieckiego,
24.08.2020 r., 15.30-16.15, Dorota Liberda

Technologie informacyjno-komunikacyjne na lekcji języka niemieckiego. Inspiracje metodyczne,
26.08.2020 r., 10.00-11.30, Dorota Liberda

 

Warsztaty online

Tworzenie wirtualnych ćwiczeń w aplikacji WordWall,
18.08.2020 r., 15.00-15.45, Ewelina Makowska

Praca zdalna na dysku Google. Organizacja warsztatu nauczyciela,
21.08.2020 r., 15.45-17.15, Ewelina Makowska

Wykorzystanie obrazu na lekcji języka obcego,
28.08.2020 r., 15.15-16.45, Ewelina Makowska

Odwrócona klasa online,
31.08.2020 r., 15.15-16.45, Marta Lipska

 


Oferta szkoleniowa czerwiec 2020 r.

Wideokonferencje:

Aplikacje na urządzenia mobilne do wykorzystania na lekcji języka obcego,
4.06.2020 r., 17.00-17.45, Ewelina Makowska

Webinaria:

Tworzenie i przeprowadzanie testów online z aplikacją Quizizz,
3.06.2020 r., 8.15-9.00, Ewelina Makowska

Tworzenie wirtualnych testów za pomocą aplikacji Kahoot,
3.06.2020 r., 9.30-10.15, Ewelina Makowska

Zdalne świętowanie na lekcji języka niemieckiego. Vatertag im DaF Unterricht,
9.06.2020 r., 8.15-9.00, Dorota Liberda

Aplikacja Canva w pracy nauczyciela języka niemieckiego,
9.06.2020 r., 9.30-10.15, Dorota Liberda

En classe de FLE, sensibiliser les apprenants à la culture de la langue française,
12.06.2020 r., 11.00-12.30, Barbara Kosta

Praca z plakatem edukacyjnym na lekcji języka niemieckiego,
15.06.2020 r., 15.30-16.15, Dorota Liberda

Tworzenie animacji online na lekcji języka niemieckiego,
15.06.2020 r., 16.45-17.30, Dorota Liberda

Praca zdalna na dysku Google. Organizacja warsztatu nauczyciela,
15.06.2020 r., 8.30-10.00, Ewelina Makowska

Praca zdalna na platformie LearningApps,
15.06.2020 r., 10.30-12.00, Ewelina Makowska

Tworzenie zestawów do nauki języka obcego za pomocą aplikacji Quizlet,
17.06.2020 r., 10.00-10.45, Ewelina Makowska

Spacer po Paryżu śladami polskiej kultury,
24.06.2020 r., 14.00-15.30, Barbara Kosta, Agnieszka Grudzińska

DaF-Unterricht kurz vor den Ferien – Wybrane aplikacje interaktywne jako wsparcie nauczania zdalnego,
25.06.2020 r., 14.45-15.30, Dorota Liberda

Interaktywne obrazy, mapy, prezentacje w dydaktyce języka francuskiego,
25.06.2020 r., 12.45-15.15, Barbara Kosta, Monika Sikora

Tworzenie i przeprowadzanie testów online za pomocą Google Forms,
29.06.2020 r., 10.45-11.30, Ewelina Makowska

Spacer po Paryżu śladami polskiej kultury,
30.06.2020 r., 10.00-11.30, Barbara Kosta, Agnieszka Grudzińska

Tworzenie zestawów do nauki słownictwa i gramatyki języka angielskiego. Aplikacja Quizlet w nauczaniu dzieci i młodzieży,
4.06.2020 r., 8.30-10.00, Marta Lipska

Zdalne nauczanie języka angielskiego – testy i prace domowe,
22.06.2020 r., 12.30-14.00, Marta Lipska

Young learners in English Classes. Using the Story Jumper application in teaching English,
24.06.2020 r., 9.30-11.00, Marta Lipska

Odwrócona klasa online,
24.06.2020 r., 11.45-13.15, Marta Lipska

Oferta szkoleniowa (pobierz plik z całą ofertą)

Karty zgłoszenia


Archiwum ofert szkoleniowych


Kursy doskonalące z języka angielskiego w roku szkolnym 2017/2018

Kurs doskonalący języka angielskiego dla początkujących (poziom A1) – adresowany do osób nieznających języka. Kurs rozpocznie się po utworzeniu 15-osobowej grupy. Zajęcia prowadzone będą w soboty. Całkowity koszt kursu wynosi 1600 zł (z możliwością płatności w ratach). Kurs obejmuje 240 godzin dydaktycznych.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursie prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia. W razie pytań zachęcamy do kontaktu e-mailowego lub telefonicznego z p. Eweliną Makowską, nauczycielem-konsultantem RODN „WOM” w Częstochowie, kierownikiem kursu; e-mail: makowska@womczest.edu.pl; tel. 34 360 60 04 wew. 224.

Kurs doskonalący języka angielskiego dla średnio zaawansowanych (poziom B1) – skierowany do osób, które już opanowały język na poziomie A2 i pragną kontynuować naukę. Kurs rozpocznie się po utworzeniu 15-osobowej grupy. Zajęcia prowadzone będą w soboty. Całkowity koszt kursu wynosi 2000 zł (z możliwością płatności w ratach). Kurs obejmuje 240 godzin dydaktycznych.

Warunkiem przyjęcia jest zdanie testu wstępnego przeprowadzonego w RODN „WOM” w Częstochowie. Z testu zwolnieni są absolwenci kursu języka angielskiego na poziomie A2.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursie prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia. W razie pytań zachęcamy do kontaktu e-mailowego lub telefonicznego z p. Eweliną Makowską, nauczycielem-konsultantem RODN „WOM” w Częstochowie, kierownikiem kursu; e-mail: makowska@womczest.edu.pl; tel. 34 360 60 04 wew. 224.

Kurs doskonalący b-learningowy: Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu języka obcego. Kurs adresowany jest do nauczycieli języków obcych, którzy chcą poznać nowoczesne aplikacje do nauki słownictwa oraz testowania wiedzy uczniów, korzystać z tablicy interaktywnej i tworzyć autorskie materiały dydaktyczne. W programie znajdują się następujące aplikacje: Quizlet, Quizizz, LearningApps, Pixton, Pinterest oraz Padlet. Koszt kursu wynosi 100 zł. Kurs obejmuje 15 godzin dydaktycznych (10 godzin stacjonarnie i 5 online). Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursie prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia. W razie pytań zachęcamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego z p. Eweliną Makowską, nauczycielem-konsultantem RODN „WOM” w Częstochowie, kierownikiem kursu; e-mail: makowska@womczest.edu.pl; tel. 34 360 60 04 wew. 224.


Oferta szkoleniowa marzec/kwiecień 2020 r.

Konferencja:
Dwujęzyczność zamierzona w żłobku i przedszkolu, czyli jak efektywnie realizować podstawę programową poprzez wychowanie w dwujęzyczności z językiem angielskim
25.03.2020 r., 10.00-13.00, RODN „WOM”, Aula „Forum”, Jadwiga Mielczarek

Wideokonferencje:

Kreatywne techniki rozwijania sprawności językowych – piosenki na lekcjach języka niemieckiego
2.03.2020 r., 15.45-16.30, Dorota Liberda

Wielojęzyczność – świętowanie pierwszego dnia wiosny w różnych krajach
3.03.2020 r., 15.15-16.00, Ewelina Makowska, Marta Lipska

La classe inversée à l’ère du numérique
5.03.2020 r., 16.00-16.45, Barbara Kosta

Wykorzystanie wyników egzaminu maturalnego w pracy nauczyciela języka francuskiego
19.03.2020 r., 15.00-15.45, Ewelina Makowska

Wielojęzyczność – prima aprilis w różnych krajach
24.03.2020 r., 15.00-15.45, Ewelina Makowska

Grammaire et lexique en action
26.03.2020 r., 16.00-16.45, Barbara Kosta

Kreatywne nauczanie języka obcego – praca z komiksem na lekcji języka niemieckiego
1.04.2020 r., 15.45-16.30, Dorota Liberda

Wspieranie autonomii ucznia – utrwalanie materiału przed egzaminem z języka angielskiego
7.04.2020 r., 15.00-15.45, Marta Lipska

Wspieranie autonomii ucznia – utrwalanie materiału przed egzaminem z języka angielskiego
9.04.2020 r., 9.30-10.15, Marta Lipska

Kreatywne techniki rozwijania sprawności językowych – piosenki na lekcjach języka niemieckiego
14.04.2020 r., 15.15-16.00, Dorota Liberda

Nowoczesne techniki indywidualizacji pracy z uczniem na lekcji języka niemieckiego
20.04.2020 r., 15.45-16.30, Dorota Liberda

Aplikacje na urządzenia mobilne do wykorzystania na lekcji języka obcego – przegląd i podsumowanie
28.04.2020 r., 15.00-15.45, Ewelina Makowska

Seminarium:

„In der Märchenwelt der Brüder Grimm“ – zastosowanie komiksów na lekcji języka niemieckiego (podsumowanie wyników V edycji Konkursu Plastyczno-Językowego)
7.04.2020 r., 10.30-12.00, RODN „WOM”, s. 244, Dorota Liberda

Warsztaty:

Wykorzystanie LearningApps w edukacji wczesnoszkolnej. Doskonalenie umiejętności tworzenia ćwiczeń interaktywnych
6.03.2020 r., 14.00-17.00, RODN „WOM”, s. 201, dr Agnieszka Leszcz-Krysiak, Marta Lipska

Drilling im DaF-Unterricht – techniki skutecznego powtarzania z wykorzystaniem narzędzi online
6.03.2020 r., 15.45-18.00, RODN „WOM”, s. 238, Dorota Liberda

Praca na dysku Google. Organizacja warsztatu nauczyciela języków obcych
12.03.2020 r., 15.30-18.30, RODN „WOM”, s. 201, Ewelina Makowska

Projekte im DaF-Unterricht – praca na lekcji języka niemieckiego z generatorami online dotworzenia grafiki i darmowymi aplikacjami mobilnymi
13.03.2020 r., 15.45-18.00, RODN „WOM”, s. 201, Dorota Liberda

Quizizz i Kahoot – aplikacje do tworzenia wirtualnych testów
16.03.2020 r., 15.30-18.30, RODN „WOM”, s. 201, Ewelina Makowska

Nauka języka obcego z aplikacją Quizlet
17.03.2020 r., 15.30-18.30, RODN „WOM”, s. 201, Ewelina Makowska

Prezentacja multimedialna sposobem wzbogacenia procesu dydaktycznego na lekcji języka obcego
19.03.2020 r., 15.00-18.00, RODN „WOM”, s. 238, Barbara Kosta, Monika Sikora

Wykorzystanie aplikacji LearningApps na zajęciach językowych
20.03.2020 r., 15.00-18.00, RODN „WOM”, s. 238, Marta Lipska, dr Agnieszka Leszcz-Krysiak

Landeskunde interaktiv
20.03.2020 r., 15.30-18.30, RODN „WOM”, s. 201, Dorota Liberda

Tablica interaktywna i aplikacja LearningApps na lekcji języka obcego
27.03.2020 r., 15.30-18.30, RODN „WOM”, s. 201, Ewelina Makowska, Marta Lipska

Quizy, gry i testy online na lekcji języka niemieckiego
27.03.2020 r., 15.45-18.00, RODN „WOM”, s. 238, Dorota Liberda

Kody QR na lekcji języka obcego
31.03.2020 r., 15.30-18.30, RODN „WOM”, s. 201, Ewelina Makowska

Kodowanie na lekcji języka obcego
2.04.2020 r., 15.30-18.30, RODN „WOM”, s. 231, Ewelina Makowska

Aplikacja Flippity na lekcjach języka obcego
3.04.2020 r., 15.30-18.30, RODN „WOM”, s. 201, Ewelina Makowska

Gry i zabawy rozwijające sprawność mówienia na lekcjach języka obcego
6.04.2020 r., 15.30-18.30, RODN „WOM”, s. 231, Ewelina Makowska

Aplikacja Mentimeter na lekcjach języka obcego
7.04.2020 r., 15.30-18.30, RODN „WOM”, s. 201, Ewelina Makowska

Rozwijanie umiejętności językowych na lekcji języka obcego za pomocą narzędzi do tworzenia gier planszowych w edytorze grafiki
17.04.2020 r., 15.00-18.00, RODN „WOM”, s. 238, Barbara Kosta, Monika Sikora

Nowoczesne technologie na lekcji języka niemieckiego – wykorzystanie i tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych
17.04.2020 r., 15.45-18.00, RODN „WOM”, s. 201, Dorota Liberda

Wykorzystanie kodów QR w edukacji wczesnoszkolnej
24.04.2020 r., 14.00-16.15, RODN „WOM”, s. 238, dr Agnieszka Leszcz-Krysiak, Marta Lipska

Favoriser la communication en classe de FLE
24.04.2020 r., 16.00-18.15, RODN „WOM”, s. 201, Barbara Kosta

Oferta szkoleniowa (pobierz plik z całą ofertą)

Karty zgłoszenia


Archiwum ofert szkoleniowych


Kursy doskonalące z języka angielskiego w roku szkolnym 2017/2018

Kurs doskonalący języka angielskiego dla początkujących (poziom A1) – adresowany do osób nieznających języka. Kurs rozpocznie się po utworzeniu 15-osobowej grupy. Zajęcia prowadzone będą w soboty. Całkowity koszt kursu wynosi 1600 zł (z możliwością płatności w ratach). Kurs obejmuje 240 godzin dydaktycznych.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursie prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia. W razie pytań zachęcamy do kontaktu e-mailowego lub telefonicznego z p. Eweliną Makowską, nauczycielem-konsultantem RODN „WOM” w Częstochowie, kierownikiem kursu; e-mail: makowska@womczest.edu.pl; tel. 34 360 60 04 wew. 224.

Kurs doskonalący języka angielskiego dla średnio zaawansowanych (poziom B1) – skierowany do osób, które już opanowały język na poziomie A2 i pragną kontynuować naukę. Kurs rozpocznie się po utworzeniu 15-osobowej grupy. Zajęcia prowadzone będą w soboty. Całkowity koszt kursu wynosi 2000 zł (z możliwością płatności w ratach). Kurs obejmuje 240 godzin dydaktycznych.

Warunkiem przyjęcia jest zdanie testu wstępnego przeprowadzonego w RODN „WOM” w Częstochowie. Z testu zwolnieni są absolwenci kursu języka angielskiego na poziomie A2.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursie prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia. W razie pytań zachęcamy do kontaktu e-mailowego lub telefonicznego z p. Eweliną Makowską, nauczycielem-konsultantem RODN „WOM” w Częstochowie, kierownikiem kursu; e-mail: makowska@womczest.edu.pl; tel. 34 360 60 04 wew. 224.

Kurs doskonalący b-learningowy: Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu języka obcego. Kurs adresowany jest do nauczycieli języków obcych, którzy chcą poznać nowoczesne aplikacje do nauki słownictwa oraz testowania wiedzy uczniów, korzystać z tablicy interaktywnej i tworzyć autorskie materiały dydaktyczne. W programie znajdują się następujące aplikacje: Quizlet, Quizizz, LearningApps, Pixton, Pinterest oraz Padlet. Koszt kursu wynosi 100 zł. Kurs obejmuje 15 godzin dydaktycznych (10 godzin stacjonarnie i 5 online). Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursie prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia. W razie pytań zachęcamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego z p. Eweliną Makowską, nauczycielem-konsultantem RODN „WOM” w Częstochowie, kierownikiem kursu; e-mail: makowska@womczest.edu.pl; tel. 34 360 60 04 wew. 224.


Materiały dydaktyczne


Szkoła podstawowa

Egzamin ósmoklasisty

Rozumienie tekstu pisanego 1
pobierz_dc

Znajomość funkcji językowych 1
pobierz_dc

Znajomość funkcji językowych 2
pobierz_dc

Znajomość środków językowych 1
pobierz_dc

Znajomość środków językowych 2
pobierz_dc

Znajomość środków językowych 3
pobierz_dc

Grammaire

Chanson-Ton Christ est Juif (A1)
pobierz_dc

D’un verbe à l’autre (A1))
pobierz_dc

Présent-futur proche (A1)
pobierz_dc

Prépositions – noms de lieu (A2)
pobierz_dc

Adjectifs ordinaux (A1)
pobierz_dc

Adjectifs de nationalité (A1)
pobierz_dc

Adjectifs de couleurs (A1)
pobierz_dc

Articles partitifs (A1)
pobierz_dc

Articulateurs (A1)
pobierz_dc

Vocabulaire

Recette de la salade niçoise (A1)
pobierz_dc

Une visite au ZOO (A1)
pobierz_dc

Sudoku – animaux
pobierz_dc

Propositions pour le calendrier 2019-2020 (A1-A2)
pobierz_dc

Calendrier vierge 2019-2020 (A1-A2)
pobierz_dc

Géographie (A1)
pobierz_dc

Sciences (A1)
pobierz_dc

Maths (A1)
pobierz_dc

Le petit oiseau (A1)
pobierz_dc

Le sudoku de Pâques
pobierz_dc

Géographie-Pologne (A1)
pobierz_dc

Education musicale (A1)
pobierz_dc

Dans sa maison – chanson (A1.1)
pobierz_dc

Jeu – vocabulaire pour faire des phrases
pobierz_dc

Ordinateur
pobierz_dc

Production écrite

Carte de restaurant (A1)
pobierz_dc

DELF Prim A1.1
pobierz_dc

DELF Prim A1 – exercice 1
pobierz_dc

DELF Prim A1 – exercice 2
pobierz_dc

Production orale

Liste de questions
pobierz_dc

DELF Prim A1
pobierz_dc

DELF Prim A1.1
pobierz_dc

DELF A2 Junior
pobierz_dc

DELF A2
pobierz_dc

Compréhension orale

Prim A1.1
pobierz_dc

DELF Prim A1.1 – exercice 2
pobierz_dc


Szkoła ponadpodstawowa

Grammaire

D’un verbe à l’autre (A1))
pobierz_dc

Chanson-Ton Christ est Juif (A1)
pobierz_dc

Pronoms interrogatifs (A2)
pobierz_dc

Articles partitifs (A1)
pobierz_dc

Passé récent (A1)
pobierz_dc

Imparfait (Cyprien : Quand j’étais petit, je croyais que…)
pobierz_dc

Articulateurs (A1)
pobierz_dc

Présent de l’indicatif (A1)
pobierz_dc

Adjectifs numéraux ordinaux (A1)
pobierz_dc

Adjectifs ordinaux (A1)
pobierz_dc

Impératif en bulles de BD (A2)
pobierz_dc

Articles partitifs (B1)
pobierz_dc

Adjectif de couleur (B2)
pobierz_dc

Vocabulaire

Une visite au ZOO (A1)
pobierz_dc

Recette de la salade niçoise (A1)
pobierz_dc

Droits de l’enfant
pobierz_dc

Synonymes du verbe „faire”
pobierz_dc

Animaux domestiques (A1)
pobierz_dc

Propositions pour le calendrier 2019-2020 (A1-A2)
pobierz_dc

Calendrier vierge 2019-2020 (A1-A2)
pobierz_dc

Affiche-Patients (A2) fiche apprenant
pobierz_dc

Affiche-Patients (A2) fiche enseignant
pobierz_dc

Compréhension écrite (A2)
pobierz_dc

Sciences (A2)
pobierz_dc

Sciences-CE (A2)
pobierz_dc

Maths (A1)
pobierz_dc

Histoire (A2)
pobierz_dc

Mercy – chanson de l’Eurovision 2018 (A2-B1)
pobierz_dc

Bienvenue chez les Ch’tis
pobierz_dc

Norman « Être ch’tis »
pobierz_dc

Les choristes
pobierz_dc

Le sudoku informatique
pobierz_dc

Commerçants de la rue (A1)
pobierz_dc

Couples franco-polonais (A1)
pobierz_dc

Couples franco-polonais (A2)
pobierz_dc

Bulletin de l’élève (A2)
pobierz_dc

Bulletin de la classe (A2)
pobierz_dc

Le sudoku de Pâques
pobierz_dc

Prix Nobel de littérature-lauréats polonais (A1)
pobierz_dc

Littérature polonaise. Mickiewicz. Sienkiewicz
pobierz_dc

Littérature polonaise
pobierz_dc

Géographie de Pologne
pobierz_dc

Paris-publicité vidéo (A2)
pobierz_dc

Paris-publicité vidéo (A1)
pobierz_dc

Métiers-publicité vidéo (A2)
pobierz_dc

Profession : explorateur !
pobierz_dc

Chimie-physique-Curie (A2)
pobierz_dc

Géographie-régions (A2)
pobierz_dc

 Histoire (A2)
pobierz_dc

Maths-activités (A2)
pobierz_dc

Jeu – vocabulaire pour faire des phrases
pobierz_dc

Assemblage syllabique-Vacances (A2)
pobierz_dc

Kids United – présentation du groupe (CE)
pobierz_dc

On écrit sur les murs – chanson (A2)
pobierz_dc

Meilleurs souvenirs de la Lune ! – compréhension écrite
pobierz_dc

Chocolat Poulain-compréhension écrite (A2)
pobierz_dc

Billet de train-compréhension écrite (A2)
pobierz_dc

Paris Open Tour-compréhension écrite (B1)
pobierz_dc

Alors on danse – chanson (C1-C2)
pobierz_dc

Le Blues du buisnessman – chanson (B2)
pobierz_dc

La Couleur des blés – chanson (B1-B2)
pobierz_dc

Cendrillon – chanson (B1)
pobierz_dc

Manhattan – chanson (A2-B1)
pobierz_dc

Chère amie – chanson (A1-A2)
pobierz_dc

Deux pieds – chanson (A1)
pobierz_dc

La fille d’avril – chanson (A1)
pobierz_dc

Cinéma.Batman vs Superman
pobierz_dc

Famille de mots (B2)
pobierz_dc

Magie des mots (B1)
pobierz_dc

Verbes à découvrir (B2)
pobierz_dc

Noël en Pologne (A2)
pobierz_dc

Noël en France (A2)
pobierz_dc

Ordinateur
pobierz_dc

L’Union Européenne
pobierz_dc

Production écrite

Apprendre à écrire avec le Scrabble
pobierz_dc

Carte de restaurant (A1)
pobierz_dc

Dissertation pas à pas
pobierz_dc

Dissertation (exemple 1)
pobierz_dc

Dissertation (exemple 2)
pobierz_dc

Production écrite (A1)
pobierz_dc

Production écrite (A2)
pobierz_dc

Production orale

Liste de questions
pobierz_dc


Materiały dydaktyczne online


Grammaire

Pouvoir (au subjonctif)
https://learningapps.org/display?v=pntjf12hj20

Faire (au subjonctif)
https://learningapps.org/display?v=prgd2au4520

Vouloir (au subjonctif)
https://learningapps.org/display?v=paukrz4i220

Valoir (au subjonctif)
https://learningapps.org/13418375

Venir (au subjonctif)
https://learningapps.org/display?v=pvhqz70ck20

Tenir (au subjonctif)
https://learningapps.org/display?v=pt2qnsu9n20

Prendre (au subjonctif)
https://learningapps.org/display?v=p0bbodt7j20

Boire (au subjonctif)
https://learningapps.org/display?v=p1z0f9ds320

Mettre (au subjonctif)
https://learningapps.org/display?v=pqsumf5pn20

Être (au subjonctif)
https://learningapps.org/display?v=p2cwgr47320

Avoir (au subjonctif)
https://learningapps.org/display?v=pmr5a1e8k20

Aller (au subjonctif)
https://learningapps.org/display?v=p47r30yat20

Savoir (au subjonctif)
https://learningapps.org/display?v=pzn2yt0oc20

Devoir (au subjonctif)
https://learningapps.org/display?v=pjup9ggdj20

Faire – odmiana czasownika
https://learningapps.org/display?v=pskrkikw217

Faire ­– zadanie z lukami
https://learningapps.org/display?v=p2ay8ksfn17

Apprendre – odmiana czasownika
https://learningapps.org/display?v=pvs0efwra20

Apprendre – zadanie z lukami
https://learningapps.org/display?v=p5d20drsa20

Quel – zadanie z lukami
https://learningapps.org/display?v=p1fmihnck20

Prépositions de lieu – grupowanie
https://learningapps.org/10852566

Prépositions de lieu – zadanie z lukami
https://learningapps.org/10853412

Description – zadanie z lukami
https://learningapps.org/display?v=p93q08drk20

Adjectifs possessifs 2 – zadanie z lukami
https://learningapps.org/10625031

Adjectifs possessifs 2 – test jednokrotnego wyboru
https://learningapps.org/10743150

Negacja
https://learningapps.org/10181366

Adjectifs possessifs – 1
https://learningapps.org/display?v=pruy71hdc15

S’appeler – odmiana
https://learningapps.org/10138933

Répéter – odmiana
https://learningapps.org/10145337

Verbes du 1er groupe
https://quizlet.com/_891iyw?x=1qqt&i=mjty0

Verbes du 1er groupe – pasujące pary
https://learningapps.org/display?v=pv1n5jkgc20

Verbes du 1er groupe – wisielec
https://learningapps.org/10127141

Verbes du 1er groupe – krzyżówka
https://learningapps.org/10128268

Verbes du 1er groupe – test jednokrotnego wyboru
https://learningapps.org/10129422

Verbe « avoir » (Magdalena Kula)
https://learningapps.org/display?v=ps1z901av18

Verbe « aller » (Magdalena Kula)
https://learningapps.org/display?v=pug4p261v18

Verbe « être » (Magdalena Kula)
https://learningapps.org/display?v=p4ghj06g218

Czasownik „faire”
https://learningapps.org/display?v=pskrkikw217

Czasownik „faire”
https://learningapps.org/display?v=p2ay8ksfn17

Czasownik „vivre”
https://learningapps.org/display?v=pirp03umn16

Czasownik „vivre”
https://learningapps.org/display?v=pdfdawvq216

Czasowniki „devoir” i „savoir”
https://learningapps.org/1577654

Czasowniki „pouvoir” i „vouloir”
https://learningapps.org/1577637

Czasowniki „manger” i „boire”
https://learningapps.org/display?v=p39huteut01

Czasowniki „prendre”, „faire” i „aller”
https://learningapps.org/1523697

Czasowniki regularne: „parler” i „danser”
https://learningapps.org/1595716

Czasowniki „venir” i „tenir”
https://learningapps.org/display?v=pnc2t5gdt17

Interrogation directe
http://LearningApps.org/3730073

Participe passé des verbes pronominaux
http://LearningApps.org/1990090

Czasowniki „être” i „avoir”
http://learningapps.org/1527118

Czasownik „connaître”
http://learningapps.org/1882029

Czasownik „connaître”
http://learningapps.org/display?v=phjos072c15

Passé composé : „être” ou „avoir” ?
http://learningapps.org/1419046

Passé composé : „être” ou „avoir” ?
http://learningapps.org/1595110

Infinitifs et participes passés
http://learningapps.org/1419331

Infinitif ou participe passé ?
http://learningapps.org/display?v=pckn00ph301

Participes passés
http://learningapps.org/1430205

Complément d’objet direct (COD)
http://learningapps.org/1922084

Adjectifs possessifs
http://learningapps.org/1922031

Vocabulaire

Meubles – pasujące pary
https://learningapps.org/display?v=pgx3gpfen20

Meubles – wykreślanka
https://learningapps.org/display?v=phso52qhj20

Meubles – wisielec
https://learningapps.org/12678907

Verbes (C’est parti ! 1) – pasujące pary
https://learningapps.org/12670605

Verbes (C’est parti ! 1) – wykreślanka
https://learningapps.org/12670801

Verbes (C’est parti ! 1) – wisielec
https://learningapps.org/display?v=pwnn7rida20

Pays
https://quizlet.com/_8a49c6?x=1qqt&i=mjty0

Pays – pasujące pary (tłumaczenie)
https://learningapps.org/10361716

Pays – pasujące pary (wymowa)
https://learningapps.org/10362168

Pays – wykreślanka
https://learningapps.org/10362577

Pays – wisielec
https://learningapps.org/10363358

Électroménager
https://quizlet.com/499583320/electromenager-flash-cards/

Électroménager – pasujące pary
https://learningapps.org/10293425

Électroménager – wykreślanka
https://learningapps.org/10297121

Électroménager – krzyżówka
https://learningapps.org/10297631

Électroménager – wisielec
https://learningapps.org/10298087

Les meubles
https://quizlet.com/_89ax05?x=1qqt&i=mjty0

Les meubles – pasujące pary
https://learningapps.org/10147224

Les meubles – krzyżówka
https://learningapps.org/10148015

Les meubles – wykreślanka
https://learningapps.org/display?v=pgzau8dy220

La famille – pasujące pary
https://learningapps.org/display?v=pbstb2byt20

La famille – wisielec
https://learningapps.org/10182307

La famille – wykreślanka
https://learningapps.org/10182671

Pièces de la maison
https://quizlet.com/_890okr?x=1qqt&i=mjty0

Pièces de la maison – pasujące pary
https://learningapps.org/10025409

Pièces de la maison – krzyżówka
https://learningapps.org/10025830

Pièces de la maison – wykreślanka
https://learningapps.org/10026361

Pièces de la maison – wisielec
https://learningapps.org/10026819

Vêtements
https://quizlet.com/498853660/vetements-flash-cards/

Motifs (pour un tissu)
https://quizlet.com/498855409/motifs-pour-un-tissu-flash-cards/

Matières (vêtements et accessoires)
https://quizlet.com/498855992/matieres-vetements-et-accessoires-flash-cards/?new

Nombres 11-20 (pasujące pary)
https://learningapps.org/9411412

Nombres 11-20 (kolejność)
https://learningapps.org/9411494

Nombres 21-30 (pasujące pary)
https://learningapps.org/9411552

Nombres 21-30 (kolejność)
https://learningapps.org/9411616

Nombres 31-40 (pasujące pary)
https://learningapps.org/9412169

Nombres 31-40 (kolejność)
https://learningapps.org/9412280

Nombres 41-50 (pasujące pary)
https://learningapps.org/9412366

Nombres 41-50 (kolejność)
https://learningapps.org/9412447

Nombres 51-60 (pasujące pary)
https://learningapps.org/9429416

Nombres 51-60 (kolejność)
https://learningapps.org/9429521

Nombres 61-70 (pasujące pary)
https://learningapps.org/display?v=p2s7vpm7c20

Nombres 61-70 (kolejność)
https://learningapps.org/9429823

Nombres 71-80 (pasujące pary)
https://learningapps.org/9430773

Nombres 71-80 (kolejność)
https://learningapps.org/9430883

Nombres 81-90 (pasujące pary)
https://learningapps.org/9431204

Nombres 81-90 (kolejność)
https://learningapps.org/9431313

Nombres 91-100 (pasujące pary)
https://learningapps.org/9431474

Nombres 91-100 (kolejność)
https://learningapps.org/9431943

La nature
https://quizlet.com/_7yyp1m?x=1qqt&i=mjty0

Les solutions écologiques
https://quizlet.com/_7yyqs2?x=1qqt&i=mjty0

Les problèmes écologiques
https://quizlet.com/_7yyw21?x=1qqt&i=mjty0

Écologie – verbes
https://quizlet.com/_7yyxsp?x=1jqt&i=mjty0

Les matières scolaires – groupez (Magdalena Kula)
https://learningapps.org/display?v=put0ttdp318

Les matières  de classe – Quizlet (Magdalena Kula)
https://quizlet.com/_5danhh

Comment ça va ? (Magdalena Kula)
https://learningapps.org/display?v=po9x9xdoj18

Description de personnage (Magdalena Kula)
https://learningapps.org/display?v=pqgeq29i218

Les matières scolaires – memory (Magdalena Kula)
https://learningapps.org/display?v=pa7awdqet18

Les matières scolaires – associez (Magdalena Kula)
https://learningapps.org/display?v=px3sfcsjj18

Carte postale (Magdalena Kula)
https://learningapps.org/display?v=p61zccon518

Mercy – chanson de l’Eurovision 2018 (A2-B1)
https://learningapps.org/5382368

Sport
http://Learningapps.org/1986843

Animaux
http://LearningApps.org/2003010

Caractère – adjectifs (grupowanie)
http://learningapps.org/display?v=pcn6vkb9t16

Caractère – adjectifs (połącz pary)
http://learningapps.org/display?v=psm3gx3vc16

Caractère – adjectifs (krzyżówka)
http://learningapps.org/display?v=p5ke52gyk16

Caractère – adjectifs (wisielec)
http://learningapps.org/display?v=pyxoz7x6t16

Fruits
https://quizlet.com/122627387/des-fruits-flash-cards/

Fruits et légumes
http://learningapps.org/1564998

Fruits et légumes
http://learningapps.org/1564978

Fruits et légumes
http://learningapps.org/display?v=pydhpqjqa01

Affaires de classe
http://learningapps.org/1663234

Affaires de classe
http://learningapps.org/display?v=pcj792ukt01

Affaires de classe
http://learningapps.org/display?v=prs2sy7ua01

Affaires de classe
http://learningapps.org/display?v=pwrauwwxn01

Affaires de classe
http://learningapps.org/display?v=p2fhhxyz301

Matières scolaires
http://learningapps.org/display?v=poocr44nn01

Chiffres (1-5)
http://learningapps.org/display?v=p76wgj7k501

Chiffres (1-10)
http://learningapps.org/display?v=p03e8fq0c01

Chiffres (1-10)
http://learningapps.org/display?v=paycpm17j01

Chiffres (1-10)
http://learningapps.org/display?v=pzp6c7yi201

Chiffres (1-10)
http://learningapps.org/display?v=px617d6bc01

Nombres (11-20)
http://learningapps.org/display?v=py5kur7nj01

Nombres (20-30)
http://learningapps.org/display?v=pi9fnwy2t01

Nombres
http://learningapps.org/thanks.php?setpublic=0&app=1556495

Nombres
http://learningapps.org/display?v=pm6nree2n01

Quelle heure est-il ?
http://learningapps.org/display?v=pk23u8jwt01

Jours de la semaine
http://learningapps.org/display?v=p0qab34tc01

Jours de la semaine
http://learningapps.org/display?v=pj95bz5n501

Jours de la semaine
http://learningapps.org/display?v=p0ai44ke101

Jours de la semaine
http://learningapps.org/display?v=pt6hznw1501

Civilisation


Materiały z wideokonferencji


Interaktywne obrazy, mapy, prezentacje w dydaktyce języka francuskiego
25 czerwca 2020
pobierz_dc

Spacer po Paryżu śladami kultury polskiej
24 czerwca 2020; 30 czerwca 2020
pobierz_dc

En classe de FLE, sensibiliser les apprenants à la culture de la langue française
12 czerwca 2020
pobierz_dc

En drone au-dessus de la France ! Découvrons sa géographie, son histoire, ses monuments…
27 maja 2020
pobierz_dc

Faire progresser ses élèves en grammaire
19 maja 2020
pobierz_dc

Activités en ligne pour la classe de FLE
23 kwietnia 2020
pobierz_dc

Ressources pour enseigner le FLE en ligne
8 kwietnia 2020
pobierz_dc

Exploiter des documents authentiques en classe de FLE
19 marca 2020
pobierz_dc

Grammaire et lexique en action
13 grudnia 2019
pobierz_dc

Intégrer la carte heuristique en classe de FLE
15 listopada 2019
pobierz_dc

La classe inversée à l’ère du numérique
27 wrzesień 2019
pobierz_dc

Lekcje języka obcego z kodami QR
31 maja 2019
pobierz_dc

Intégrer les documents vidéo en classe de FLE
24 maja 2019
pobierz_dc

Favoriser la créativite des apprenants en classe de FLE
26 kwietnia 2019
pobierz_dc

Kształtowanie świadomości i ekspresji kulturalnej na przykładzie języka kaszubskiego
wtorek, 22 stycznia 2019
pobierz_dc

Travailler les compétences langagières à partir d’activités culturelles
14 grudnia 2018
pobierz_dc

Travailler les compétences langagières à travers la grammaire
15 listopada 2018
pobierz_dc

CLIL/EMILE en classe de FLE
27 kwietnia 2018
pobierz_dc

Wielojęzyczne Święta Wielkanocne – pomysły na zajęcia językowe
13 marca 2018
pobierz_dc

Exploiter des supports vidéo en classe de FLE
8 grudnia 2017
pobierz_dc

Intégrer des activités culturelles et interculturelles en classe de FLE
7 września 2017
pobierz_dc

Archiwum – Materiały z wideokonferencji 2014/2017


Scenariusze zajęć


Przedszkole

Tytuł: J’aime l’école
Autor: Maria Macherska
środa, 28 maja 2015
pdf doc doc doc

Tytuł: Trente, quarante, cinquante, soixante…
Autor: Izabela Bartnik
środa, 25 maja 2015
pdf doc doc

Tytuł: Dans le jardin
Autor: Izabela Bartnik
środa, 25 maja 2015
docpdfpdfpdfpdfpdfpdfpdfpdfpdfpdfpdfpdfpdfpdfpdfpdfpdfpdfpdf


Egzaminy DELF/DALF


Czym są dyplomy DELF/DALF?


Dokładny opis egzaminów i dyplomów DELF/DALF można znaleźć na stronie Alliance Française w Katowicach, która jest najbliższym ośrodkiem egzaminacyjnym dla Częstochowy.

DELF Prim


DELF Prim (A1.1, A.1 i A2) to egzaminy sprawdzające znajomość języka francuskiego skierowane do dzieci w wieku 8-12 lat.
Więcej informacji

DELF Junior


Egzaminy DELF Junior (A1, A2, B1 i B2) adresowane są do młodzieży uczącej się w wieku 13-18 lat.
Więcej informacji

DELF Tout Public


DELF Tout Public (A1, A2, B1 i B2) to egzaminy dla osób dorosłych chcących potwierdzić swoje umiejętności językowe.
Więcej informacji

DELF Pro


Egzaminy DELF Pro (option „professionnelle” – A1, A2, B1 i B2) skierowane są do osób dorosłych, a ich tematyka związana jest z pracą zawodową.
Więcej informacji

DALF


Egzaminy DALF (C1 i C2) to egzaminy dla osób dorosłych posługujących się językiem francuskim w mowie i piśmie na najwyższym poziomie.
Więcej informacji


Gdzie zdawać egzaminy?


Egzaminy DELF/DALF można zdawać w ośrodkach Alliance Française na terenie całej Polski. Ośrodek znajdujący się najbliżej Częstochowy to Alliance Française w Katowicach. Istnieje również możliwość zdawania egzaminów w dwóch centrach Stowarzyszenia Europa Języków i Kultur: w Pszczynie i w Zabrzu.

Przydatne linki

FRANC-PARLER – le site des professeurs de français
www.francparler-oif.org

Instytut Francuski
http://institutfrancais.pl/

Alliance française
http://www.alliance-francaise.pl/

Prof-Europe
http://www.profeurope.pl/

Français dans le monde
http://www.fdlm.org/

Francuskif
https://www.facebook.com/francuskif/

1 jour, 1 actualité – actualité à hauteur d’enfants
http://www.1jour1actu.com/

Bonjour de France – apprendre le français en ligne
http://www.bonjourdefrance.com/

Podcast français facile
http://www.podcastfrancaisfacile.com/

TICs en FLE
https://ticsenfle.blogspot.com/

Le Point du FLE – apprendre et enseigner le français
http://www.lepointdufle.net/

Apprendre le français avec TV 5 monde
http://apprendre.tv5monde.com/

Zapisz