Język niemiecki


Oferta szkoleniowa wrzesień 2020 r.

WARSZTATY ONLINE

Tworzenie i przeprowadzanie testów online z aplikacją Quizizz,
7.09.2020 r., 15.30-16.15, Ewelina Makowska

Jak tworzyć materiały graficzne na zajęcia językowe. Praca z aplikacją Canva,
11.09.2020 r., 15.30-17.00, Ewelina Makowska

Tworzenie wirtualnych testów za pomocą aplikacji Kahoot,
14.09.2020 r., 15.30-16.15, Ewelina Makowska

Wykorzystanie kodów QR na lekcjach języka obcego,
15.09.2020 r., 15.00-15.45, Ewelina Makowska

Nowoczesne narzędzia w nauce języka niemieckiego – aplikacje do tworzenia krótkich filmów i animacji wideo, 15.09.2020 r., 15.30-17.00, Dorota Liberda

Praca zdalna na platformie LearningApps,
22.09.2020 r., 15.00-16.30, Ewelina Makowska

Jak zaprojektować proces edukacyjny, aby przypominał grę?,
25.09.2020 r., 15.30-17.00, Marta Lipska

Gry i zagadki logiczne na lekcjach języka obcego,
29.09.2020 r., 15.00-16.30, Ewelina Makowska

WIDEOKONFERENCJE

Wielojęzyczność na co dzień – porównanie rozwiązań systemów edukacyjnych w różnych krajach,
24.09.2020 r., 15.30-16.15, Ewelina Makowska

WEBINARIUM

Spacer śladami kultury polskiej po lewobrzeżnym Paryżu,
4.09.2020 r., 15.00-16.30, Barbara Kosta, Agnieszka Grudzińska

30 Jahre Wiedervereinigung Deutschlands – projekt kulturoznawczy na lekcji języka niemieckiego,
8.09.2020 r., 15.00-15.45, Dorota Liberda

Kreatywne metody nauczania języka angielskiego – jak skutecznie zaktywizować uczniów do nauki,
10.09.2020 r., 15.30-17.00 oraz 14.09.2020 r. 15.00-16.30, Marta Lipska

Travailler le lexique en cours de FLE,
18.09.2020 r., 15.30-17.00, Barbara Kosta

Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu gramatyki na lekcji języka niemieckiego, 24.09.2020 r., 15.30-16.15, Dorota Liberda

Spacer śladami kultury polskiej po lewobrzeżnym Paryżu,
25.09.2020 r., 14.00-15.30, Barbara Kosta, Agnieszka Grudzińska


Oferta szkoleniowa sierpień 2020 r.

Wideokonferencje

Wielojęzyczność – tłumaczenia na lekcji języka obcego,
25.08.2020 r., 15.00-15.45, Ewelina Makowska

Wspieranie autonomii ucznia – utrwalanie materiału przed egzaminem z języka angielskiego,
27.08.2020 r., 15.00-15.45, Marta Lipska

Intégrer la carte heuristique en cours de FLE,
28.08.2020 r., 14.00-14.45, Barbara Kosta

 

Webinaria

Tworzenie animacji online na lekcji języka niemieckiego,
24.08.2020 r., 15.30-16.15, Dorota Liberda

Technologie informacyjno-komunikacyjne na lekcji języka niemieckiego. Inspiracje metodyczne,
26.08.2020 r., 10.00-11.30, Dorota Liberda

 

Warsztaty online

Tworzenie wirtualnych ćwiczeń w aplikacji WordWall,
18.08.2020 r., 15.00-15.45, Ewelina Makowska

Praca zdalna na dysku Google. Organizacja warsztatu nauczyciela,
21.08.2020 r., 15.45-17.15, Ewelina Makowska

Wykorzystanie obrazu na lekcji języka obcego,
28.08.2020 r., 15.15-16.45, Ewelina Makowska

Odwrócona klasa online,
31.08.2020 r., 15.15-16.45, Marta Lipska

 


Oferta szkoleniowa czerwiec 2020 r.

Wideokonferencje:

Aplikacje na urządzenia mobilne do wykorzystania na lekcji języka obcego,
4.06.2020 r., 17.00-17.45, Ewelina Makowska

Webinaria:

Tworzenie i przeprowadzanie testów online z aplikacją Quizizz,
3.06.2020 r., 8.15-9.00, Ewelina Makowska

Tworzenie wirtualnych testów za pomocą aplikacji Kahoot,
3.06.2020 r., 9.30-10.15, Ewelina Makowska

Zdalne świętowanie na lekcji języka niemieckiego. Vatertag im DaF Unterricht,
9.06.2020 r., 8.15-9.00, Dorota Liberda

Aplikacja Canva w pracy nauczyciela języka niemieckiego,
9.06.2020 r., 9.30-10.15, Dorota Liberda

En classe de FLE, sensibiliser les apprenants à la culture de la langue française,
12.06.2020 r., 11.00-12.30, Barbara Kosta

Praca z plakatem edukacyjnym na lekcji języka niemieckiego,
15.06.2020 r., 15.30-16.15, Dorota Liberda

Tworzenie animacji online na lekcji języka niemieckiego,
15.06.2020 r., 16.45-17.30, Dorota Liberda

Praca zdalna na dysku Google. Organizacja warsztatu nauczyciela,
15.06.2020 r., 8.30-10.00, Ewelina Makowska

Praca zdalna na platformie LearningApps,
15.06.2020 r., 10.30-12.00, Ewelina Makowska

Tworzenie zestawów do nauki języka obcego za pomocą aplikacji Quizlet,
17.06.2020 r., 10.00-10.45, Ewelina Makowska

Spacer po Paryżu śladami polskiej kultury,
24.06.2020 r., 14.00-15.30, Barbara Kosta, Agnieszka Grudzińska

DaF-Unterricht kurz vor den Ferien – Wybrane aplikacje interaktywne jako wsparcie nauczania zdalnego,
25.06.2020 r., 14.45-15.30, Dorota Liberda

Interaktywne obrazy, mapy, prezentacje w dydaktyce języka francuskiego,
25.06.2020 r., 12.45-15.15, Barbara Kosta, Monika Sikora

Tworzenie i przeprowadzanie testów online za pomocą Google Forms,
29.06.2020 r., 10.45-11.30, Ewelina Makowska

Spacer po Paryżu śladami polskiej kultury,
30.06.2020 r., 10.00-11.30, Barbara Kosta, Agnieszka Grudzińska

Tworzenie zestawów do nauki słownictwa i gramatyki języka angielskiego. Aplikacja Quizlet w nauczaniu dzieci i młodzieży,
4.06.2020 r., 8.30-10.00, Marta Lipska

Zdalne nauczanie języka angielskiego – testy i prace domowe,
22.06.2020 r., 12.30-14.00, Marta Lipska

Young learners in English Classes. Using the Story Jumper application in teaching English,
24.06.2020 r., 9.30-11.00, Marta Lipska

Odwrócona klasa online,
24.06.2020 r., 11.45-13.15, Marta Lipska

Oferta szkoleniowa (pobierz plik z całą ofertą)

Karty zgłoszenia


Archiwum ofert szkoleniowych


Kursy doskonalące z języka angielskiego w roku szkolnym 2017/2018

Kurs doskonalący języka angielskiego dla początkujących (poziom A1) – adresowany do osób nieznających języka. Kurs rozpocznie się po utworzeniu 15-osobowej grupy. Zajęcia prowadzone będą w soboty. Całkowity koszt kursu wynosi 1600 zł (z możliwością płatności w ratach). Kurs obejmuje 240 godzin dydaktycznych.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursie prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia. W razie pytań zachęcamy do kontaktu e-mailowego lub telefonicznego z p. Eweliną Makowską, nauczycielem-konsultantem RODN „WOM” w Częstochowie, kierownikiem kursu; e-mail: makowska@womczest.edu.pl; tel. 34 360 60 04 wew. 224.

Kurs doskonalący języka angielskiego dla średnio zaawansowanych (poziom B1) – skierowany do osób, które już opanowały język na poziomie A2 i pragną kontynuować naukę. Kurs rozpocznie się po utworzeniu 15-osobowej grupy. Zajęcia prowadzone będą w soboty. Całkowity koszt kursu wynosi 2000 zł (z możliwością płatności w ratach). Kurs obejmuje 240 godzin dydaktycznych.

Warunkiem przyjęcia jest zdanie testu wstępnego przeprowadzonego w RODN „WOM” w Częstochowie. Z testu zwolnieni są absolwenci kursu języka angielskiego na poziomie A2.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursie prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia. W razie pytań zachęcamy do kontaktu e-mailowego lub telefonicznego z p. Eweliną Makowską, nauczycielem-konsultantem RODN „WOM” w Częstochowie, kierownikiem kursu; e-mail: makowska@womczest.edu.pl; tel. 34 360 60 04 wew. 224.

Kurs doskonalący b-learningowy: Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu języka obcego. Kurs adresowany jest do nauczycieli języków obcych, którzy chcą poznać nowoczesne aplikacje do nauki słownictwa oraz testowania wiedzy uczniów, korzystać z tablicy interaktywnej i tworzyć autorskie materiały dydaktyczne. W programie znajdują się następujące aplikacje: Quizlet, Quizizz, LearningApps, Pixton, Pinterest oraz Padlet. Koszt kursu wynosi 100 zł. Kurs obejmuje 15 godzin dydaktycznych (10 godzin stacjonarnie i 5 online). Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursie prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia. W razie pytań zachęcamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego z p. Eweliną Makowską, nauczycielem-konsultantem RODN „WOM” w Częstochowie, kierownikiem kursu; e-mail: makowska@womczest.edu.pl; tel. 34 360 60 04 wew. 224.


Oferta szkoleniowa marzec/kwiecień 2020 r.

Konferencja:
Dwujęzyczność zamierzona w żłobku i przedszkolu, czyli jak efektywnie realizować podstawę programową poprzez wychowanie w dwujęzyczności z językiem angielskim
25.03.2020 r., 10.00-13.00, RODN „WOM”, Aula „Forum”, Jadwiga Mielczarek

Wideokonferencje:

Kreatywne techniki rozwijania sprawności językowych – piosenki na lekcjach języka niemieckiego
2.03.2020 r., 15.45-16.30, Dorota Liberda

Wielojęzyczność – świętowanie pierwszego dnia wiosny w różnych krajach
3.03.2020 r., 15.15-16.00, Ewelina Makowska, Marta Lipska

La classe inversée à l’ère du numérique
5.03.2020 r., 16.00-16.45, Barbara Kosta

Wykorzystanie wyników egzaminu maturalnego w pracy nauczyciela języka francuskiego
19.03.2020 r., 15.00-15.45, Ewelina Makowska

Wielojęzyczność – prima aprilis w różnych krajach
24.03.2020 r., 15.00-15.45, Ewelina Makowska

Grammaire et lexique en action
26.03.2020 r., 16.00-16.45, Barbara Kosta

Kreatywne nauczanie języka obcego – praca z komiksem na lekcji języka niemieckiego
1.04.2020 r., 15.45-16.30, Dorota Liberda

Wspieranie autonomii ucznia – utrwalanie materiału przed egzaminem z języka angielskiego
7.04.2020 r., 15.00-15.45, Marta Lipska

Wspieranie autonomii ucznia – utrwalanie materiału przed egzaminem z języka angielskiego
9.04.2020 r., 9.30-10.15, Marta Lipska

Kreatywne techniki rozwijania sprawności językowych – piosenki na lekcjach języka niemieckiego
14.04.2020 r., 15.15-16.00, Dorota Liberda

Nowoczesne techniki indywidualizacji pracy z uczniem na lekcji języka niemieckiego
20.04.2020 r., 15.45-16.30, Dorota Liberda

Aplikacje na urządzenia mobilne do wykorzystania na lekcji języka obcego – przegląd i podsumowanie
28.04.2020 r., 15.00-15.45, Ewelina Makowska

Seminarium:

„In der Märchenwelt der Brüder Grimm“ – zastosowanie komiksów na lekcji języka niemieckiego (podsumowanie wyników V edycji Konkursu Plastyczno-Językowego)
7.04.2020 r., 10.30-12.00, RODN „WOM”, s. 244, Dorota Liberda

Warsztaty:

Wykorzystanie LearningApps w edukacji wczesnoszkolnej. Doskonalenie umiejętności tworzenia ćwiczeń interaktywnych
6.03.2020 r., 14.00-17.00, RODN „WOM”, s. 201, dr Agnieszka Leszcz-Krysiak, Marta Lipska

Drilling im DaF-Unterricht – techniki skutecznego powtarzania z wykorzystaniem narzędzi online
6.03.2020 r., 15.45-18.00, RODN „WOM”, s. 238, Dorota Liberda

Praca na dysku Google. Organizacja warsztatu nauczyciela języków obcych
12.03.2020 r., 15.30-18.30, RODN „WOM”, s. 201, Ewelina Makowska

Projekte im DaF-Unterricht – praca na lekcji języka niemieckiego z generatorami online dotworzenia grafiki i darmowymi aplikacjami mobilnymi
13.03.2020 r., 15.45-18.00, RODN „WOM”, s. 201, Dorota Liberda

Quizizz i Kahoot – aplikacje do tworzenia wirtualnych testów
16.03.2020 r., 15.30-18.30, RODN „WOM”, s. 201, Ewelina Makowska

Nauka języka obcego z aplikacją Quizlet
17.03.2020 r., 15.30-18.30, RODN „WOM”, s. 201, Ewelina Makowska

Prezentacja multimedialna sposobem wzbogacenia procesu dydaktycznego na lekcji języka obcego
19.03.2020 r., 15.00-18.00, RODN „WOM”, s. 238, Barbara Kosta, Monika Sikora

Wykorzystanie aplikacji LearningApps na zajęciach językowych
20.03.2020 r., 15.00-18.00, RODN „WOM”, s. 238, Marta Lipska, dr Agnieszka Leszcz-Krysiak

Landeskunde interaktiv
20.03.2020 r., 15.30-18.30, RODN „WOM”, s. 201, Dorota Liberda

Tablica interaktywna i aplikacja LearningApps na lekcji języka obcego
27.03.2020 r., 15.30-18.30, RODN „WOM”, s. 201, Ewelina Makowska, Marta Lipska

Quizy, gry i testy online na lekcji języka niemieckiego
27.03.2020 r., 15.45-18.00, RODN „WOM”, s. 238, Dorota Liberda

Kody QR na lekcji języka obcego
31.03.2020 r., 15.30-18.30, RODN „WOM”, s. 201, Ewelina Makowska

Kodowanie na lekcji języka obcego
2.04.2020 r., 15.30-18.30, RODN „WOM”, s. 231, Ewelina Makowska

Aplikacja Flippity na lekcjach języka obcego
3.04.2020 r., 15.30-18.30, RODN „WOM”, s. 201, Ewelina Makowska

Gry i zabawy rozwijające sprawność mówienia na lekcjach języka obcego
6.04.2020 r., 15.30-18.30, RODN „WOM”, s. 231, Ewelina Makowska

Aplikacja Mentimeter na lekcjach języka obcego
7.04.2020 r., 15.30-18.30, RODN „WOM”, s. 201, Ewelina Makowska

Rozwijanie umiejętności językowych na lekcji języka obcego za pomocą narzędzi do tworzenia gier planszowych w edytorze grafiki
17.04.2020 r., 15.00-18.00, RODN „WOM”, s. 238, Barbara Kosta, Monika Sikora

Nowoczesne technologie na lekcji języka niemieckiego – wykorzystanie i tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych
17.04.2020 r., 15.45-18.00, RODN „WOM”, s. 201, Dorota Liberda

Wykorzystanie kodów QR w edukacji wczesnoszkolnej
24.04.2020 r., 14.00-16.15, RODN „WOM”, s. 238, dr Agnieszka Leszcz-Krysiak, Marta Lipska

Favoriser la communication en classe de FLE
24.04.2020 r., 16.00-18.15, RODN „WOM”, s. 201, Barbara Kosta

Oferta szkoleniowa (pobierz plik z całą ofertą)

Karty zgłoszenia


Archiwum ofert szkoleniowych


Kursy doskonalące z języka angielskiego w roku szkolnym 2017/2018

Kurs doskonalący języka angielskiego dla początkujących (poziom A1) – adresowany do osób nieznających języka. Kurs rozpocznie się po utworzeniu 15-osobowej grupy. Zajęcia prowadzone będą w soboty. Całkowity koszt kursu wynosi 1600 zł (z możliwością płatności w ratach). Kurs obejmuje 240 godzin dydaktycznych.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursie prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia. W razie pytań zachęcamy do kontaktu e-mailowego lub telefonicznego z p. Eweliną Makowską, nauczycielem-konsultantem RODN „WOM” w Częstochowie, kierownikiem kursu; e-mail: makowska@womczest.edu.pl; tel. 34 360 60 04 wew. 224.

Kurs doskonalący języka angielskiego dla średnio zaawansowanych (poziom B1) – skierowany do osób, które już opanowały język na poziomie A2 i pragną kontynuować naukę. Kurs rozpocznie się po utworzeniu 15-osobowej grupy. Zajęcia prowadzone będą w soboty. Całkowity koszt kursu wynosi 2000 zł (z możliwością płatności w ratach). Kurs obejmuje 240 godzin dydaktycznych.

Warunkiem przyjęcia jest zdanie testu wstępnego przeprowadzonego w RODN „WOM” w Częstochowie. Z testu zwolnieni są absolwenci kursu języka angielskiego na poziomie A2.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursie prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia. W razie pytań zachęcamy do kontaktu e-mailowego lub telefonicznego z p. Eweliną Makowską, nauczycielem-konsultantem RODN „WOM” w Częstochowie, kierownikiem kursu; e-mail: makowska@womczest.edu.pl; tel. 34 360 60 04 wew. 224.

Kurs doskonalący b-learningowy: Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu języka obcego. Kurs adresowany jest do nauczycieli języków obcych, którzy chcą poznać nowoczesne aplikacje do nauki słownictwa oraz testowania wiedzy uczniów, korzystać z tablicy interaktywnej i tworzyć autorskie materiały dydaktyczne. W programie znajdują się następujące aplikacje: Quizlet, Quizizz, LearningApps, Pixton, Pinterest oraz Padlet. Koszt kursu wynosi 100 zł. Kurs obejmuje 15 godzin dydaktycznych (10 godzin stacjonarnie i 5 online). Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursie prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia. W razie pytań zachęcamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego z p. Eweliną Makowską, nauczycielem-konsultantem RODN „WOM” w Częstochowie, kierownikiem kursu; e-mail: makowska@womczest.edu.pl; tel. 34 360 60 04 wew. 224.


Materiały dydaktyczne

Lieder im DaF-Unterricht

Reinhard Horn „Danke, Mama”
https://www.youtube.com/watch?v=I8S25Oy-Rzg
Arbeitsblatt: pobierz_dc

Max Raabe „Der perfekte Moment …”
https://www.youtube.com/watch?v=m_Pvo5veOss&list=RDm_Pvo5veOss&start_radio=1
Arbeitsblatt: pobierz_dc

Xavier Naidoo „Dieser Weg”
https://www.youtube.com/watch?v=AyqyfkC33XM
Arbeitsblatt: pobierz_dc

Good - Practice - Beispiele

Wortschatz

Sport

A2 – Hörverstehen – Xavier Naidoo – Dieser Weg

pobierz_dc

LearningApps: Fußball WM 2018 in Russland (Suchsel)

Arbeitsblätter

Wechselspiel (Quelle: de.islcollective.com)

pobierz_dc

DaF-Unterricht Fußball WM 2018 (Quelle: www.www.grundschule-arbeitsblaetter.de)Teil 1

pobierz_dc

Wetter & Jahreszeiten

LearningApps: Wortschatz – Wie ist das Wetter heute?

Arbeitsblätter

Das Wetter und die Jahreszeiten
pobierz_dc

Das Wetter und die Jahreszeiten (Quelle: de.islcollective.com) – Teil 2
pobierz_dc

Das Wetter in Deutschland (Quelle: de.islcollective.com)
pobierz_dc

Wie ist das Wetter in …? (Quelle: de.islcollective.com)
pobierz_dc

Spiel – Wetterdomino  (Quelle: de.islcollective.com)
pobierz_dc

Urlaub, Ferien, Reisen

Max Raabe „Der perfekte Moment …”
https://www.youtube.com/watch?v=m_Pvo5veOss&list=RDm_Pvo5veOss&start_radio=1
Arbeitsblatt: pobierz_dc

Xavier Naidoo „Dieser Weg”
https://www.youtube.com/watch?v=AyqyfkC33XM
Arbeitsblatt: pobierz_dc

DaF-Wortschatz: Sommerferien
https://learningapps.org/display?v=p7vejd2oa19

DaF-Hörverstehen: Wie hast du deine Sommerferien verbracht?
https://learningapps.org/display?v=p5jaqbm6319

DaF-Quizlet: die Ferien
https://quizlet.com/_6rpl4m

Vor dem Urlaub/In den Ferien
https://learningapps.org/7453349

Glücksrad

A1 – Wer hat … – Spiel von Małgorzata Czech
pobierz_dc

Schule

A1 – Trimino – Spiel von Małgorzata Czech
pobierz_dc

Berufe

LearningApps – Zuordnungsübung  (A1-A2)

Berufe
https://learningapps.org/31615

Wer bin ich?
https://learningapps.org/1320370

Wer ist wer?
https://learningapps.org/1469306

Leseverstehen (A1-A2)

Berufe
https://learningapps.org/31615

Berufe erraten (A1-A2)
https://learningapps.org/1747401

Was machen diese Personen beruflich? (A1-A2)
https://learningapps.org/1537406

Lese-/Hörverstehen

Lied zum Mitsingen „Backe, backe Kuchen“ (A1)
https://www.youtube.com/watch?v=5UM3ecX69Jo

Informatik

Essen und Trinken

Feste im deutschen Sprachraum

Muttertag
Reinhard Horn „Danke, Mama”
https://www.youtube.com/watch?v=I8S25Oy-Rzg
Arbeitsblatt: pobierz_dc

Weihnachten
http://learningapps.org/1939763

Rund um Weihnachten
http://learningapps.org/1248168
http://learningapps.org/132639

Heilige Zeit
http://learningapps.org/492190

WEIHNACHTSLIEDER ZUM MITSINGEN
https://www.youtube.com/watch?v=lS4wTuvR7Ik

Gesundheit

CLIL (Deutschsprachiger Fachunterricht)

Arbeitsmaterialien

Biologie

Arbeitsblatt
pobierz_dc

Loesungsblatt
pobierz_dc

Chemie

Modelle zur Wertigkeit
pobierz_dc

Geschichte

Arbeitsblatt 1
pobierz_dc

Arbeitsblatt 2
pobierz_dc

Mathematik

Arbeitsblatt 1
pobierz_dc

Arbeitsblatt 2
pobierz_dc

Arbeitsblatt 3
pobierz_dc

Deutsche Geschichte

Berliner Mauerfall (9.11.1989)

  1. chronik-der-mauer.de

http://www.chronik-der-mauer.de/material/161836/dokumenteDokumente!

http://www.chronik-der-mauer.de/material/163703/fotosFotos!

http://www.chronik-der-mauer.de/material/163704/audiosAudios!

http://www.chronik-der-mauer.de/material/163705/videosVideos!

http://www.chronik-der-mauer.de/171305/app-die-berliner-mauerdie App!

http://www.chronik-der-mauer.de/material/160739/spiel-und-dokumentarfilme – Spiel- und Dokumentarfilme

http://www.chronik-der-mauer.de/lernen/180478/auf-der-mauer-auf-der-lauer – Projekt „Auf der Mauer, auf der Lauer“

  1. Bundeszentrale für politische Bildung

http://www.bpb.de/suche/?suchwort=berliner+mauer&suchen=Suchen

  1. Dokumentationszentrum Berliner Mauer
    berliner-mauer-dokumentationszentrum.de
  1. Sonstige empfohlene Links:

http://www.stasi-mediathek.de/sammlung/innerdeutsche-grenze-und-berliner-mauer/Fotos, Videos, Audios!

http://www.pohl-projekt.de/G_M_001.html – Geschichts-Fotografie!

http://www.morgenpost.de/berlin/mauerfall/article104855207/Feierlichkeiten-zum-Mauerfall-haben-begonnen.html – Fotobericht!

http://www.morgenpost.de/berlin/mauerfall/article104675821/Die-Berliner-Mauer-in-3D.html – Die Berliner Mauer in 3D – interaktive Grafik!

http://www.berlin-mauer.de/ – die Berliner Mauer – Geschichte

http://www.berlinermaueronline.de/

http://www.mauer-specht.de/

http://www.berliner-mauer-gedenkstaette.de/de/index.html

http://www.die-berliner-mauer.de/de/ – „Auf den Spuren der Berliner Mauer“

  • Videos:

http://www.die-berliner-mauer.de/de/empfehlungen/videos

http://www.berliner-mauer-gedenkstaette.de/de/film-ueber-die-gedenkstaette-779.html

  • die App „The Wall – Berliner Mauer live“ für Android Smartphones

http://www.die-berliner-mauer.de/de/empfehlungen/apps/thewall-die-app


Indywidualizacja nauczania języka niemieckiego - otwarte zasoby edukacyjne

Gry planszowe

Kalenderspiel 2019 – Anlage 1
pobierz_dc

Kalenderspiel 2019 – Anlage 2
pobierz_dc

Kalenderspiel 2019 – Anlage 3
pobierz_dc

Suchbild 1 – Heute schwimmen wir!
pobierz_dc

Suchbild 2 – Neuschwanstein
pobierz_dc

Suchbild 3 – Wien
pobierz_dc

Suchbild 4 – Bremer Stadtmusikanten
pobierz_dc

Würfelspiel 1 – Im Januar
pobierz_dc

Würfelspiel 2 – Im April
pobierz_dc

Würfelspiel 3 – Im Mai
pobierz_dc

Würfelspiel 4 – Im Juni
pobierz_dc

Würfelspiel 5 – Im September
pobierz_dc

Würfelspiel 6 – Im Oktober
pobierz_dc

Inne materiały dydaktyczne

Online-Spiele für das Legasthenie- und Dyskalkulietraining (322 Spiele)
http://arbeitsblaetter.org/page4.php

Ostern (Gedächtnisspiel)
http://www.gedaechtnisspiel.com/Ostern/Spiel/

Wortschatzübungen

Kleidung
https://www.abcund123.de/wortschatz-kleidung/
https://www.abcund123.de/wortschatz-kleidung-teil-2/

Wo ist …?
https://www.abcund123.de/wo-ist/

Übungen zur Raumorientierung

Kreuze das richtige Bild an!
pobierz_dc

Führe die Hunde zu ihrer Hütte!
pobierz_dc

Finde den Weg am Plan!
pobierz_dc

Wochentage und Monate
pobierz_dc

Rückwärtstexte
pobierz_dc

Suchbilder

Neuschwanstein (nach www.suchbilder.com)
pobierz_dc     pobierz_dc

Wortsuche
http://wort-puzzle.at/Ostern1

Lustige Vögel: Lesen und Malen
https://www.abcund123.de/lustige-voegel-lesen-und-malen/

Kleine Wörter: Lesen und Malen
https://www.abcund123.de/noch-mehr-kleine-woerter-lesen-und-malen

Piraten: Malen nach Buchstaben
https://www.abcund123.de/piraten-malen-nach-buchstaben

Finde die Reihe:
https://www.abcund123.de/finde-die-reihe/

Wahrnehmungstraining mit Schuhen:
https://www.abcund123.de/wahrnehmungstraining-mit-schuhen

Przydatne linki

Organisationen und Verbände

Bundesverband Legasthenie und Dyskalkulie e. V.
www.bvl-legasthenie.de

Dachverband Legasthenie Deutschland e.V.
www.dvld.de

Verband Dyslexie Schweiz
www.verband-dyslexie.ch

Kurzinformation zum Thema Legasthenie/LRS/Dyskalkulie
https://www.legasthenie-lrs-dyskalkulie.com


Materiały z wideokonferencji

Aplikacja Canva w pracy nauczyciela języka niemieckiego
9 czerwca 2020
pobierz_dc

Testowanie online na lekcji języka niemieckiego
15 maja 2020
pobierz_dc

Praca zdalna na lekcji języka niemieckiego – tworzenie interaktywnych kart pracy
6 maja 2020
pobierz_dc

Nowoczesne techniki indywidualizacji pracy z uczniem na lekcji języka niemieckiego
20 kwietnia 2020
pobierz_dc

Kreatywne techniki rozwijania sprawności językowych – piosenki na lekcjach języka niemieckiego
2 marca 2020  14 kwietnia 2020
pobierz_dc

In der Märchenwelt der Brüder Grimm“ – konkurs jako pomysł na rozwijanie kreatywności lekcji języka niemieckiego
29 stycznia 2020
pobierz_dc

„Berlin ist eine Reise wert” – Metody rozwijania kompetencji kulturowych na lekcji języka niemieckiego
7 stycznia 2020
pobierz_dc

Weihnachten im DaF-Unterricht – Kształtowanie kompetencji kluczowych na „świątecznych lekcjach” języka niemieckiego
3 grudnia 2019
pobierz_dc

 „Berlin ist eine Reise wert” – metoda projektu jako sposób na rozwijanie kompetencji kulturowej na lekcji języka niemieckiego
26 września 2019
pobierz_dc

Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół ponadpodstawowych – język niemiecki
20 września 2019
pobierz_dc

Lekcje języka obcego z kodami QR
31 maja 2019
pobierz_dc

„DaF-Unterricht kurz vor den Ferien” – techniki rozwijające sprawność słuchania i mówienia na lekcji języka niemieckiego
14 maja 2019
pobierz_dc

Wortschatzarbeit – praktische Tipps für die Binnendifferenzierung im DaF-Unterricht
26 luty 2019
pobierz_dc

Kształtowanie świadomości i ekspresji kulturalnej na przykładzie języka kaszubskiego
22 stycznia 2019
pobierz_dc

DACH im DAF – Unterricht: Österreich – ein Land mit vielen Gesichtern
2 października 2018
pobierz_dc

Wielojęzyczne Święta Wielkanocne – pomysły na zajęcia językowe
13 marca 2018
pobierz_dc

Webquest im DaF-Unterricht zu Weihnachten
30 listopada 2017
pobierz_dc

Landeskunde im DaF-Unterricht
16 maja 2017
pobierz_dc

Sei fit im CLIL-Unterricht!
6 kwietnia 2017
pobierz_dc

„DaF-Unterricht ohne Multimedien – ist es möglich?”
8 lutego 2017
pobierz_dc

Bald kommt die Weihnachtszeit! – Ideen für den DaF-Unterricht
22 listopada 2016
pobierz_dc

Wielojęzyczne święta – pomysły na lekcje
29 listopada 2016
pobierz_dc

Nowoczesne technologie w nauczaniu języków obcych w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej
9 lutego 2016
pobierz_dc

Nowoczesne technologie w nauczaniu języków obcych w przedszkolu i szkole podstawowej
28 stycznia 2016
pobierz_dc

Wielojęzyczność w praktyce
12 stycznia 2016
pobierz_dc

Wielojęzyczność w polskiej szkole
17 listopada 2015
pobierz_dc

Bajki na lekcji języka niemieckiego
5 listopad 2015
pobierz_dc

Internet na lekcji języka obcego
20 października 2015
pobierz_dc

Jak ciekawie nauczać dzieci języka obcego
3 czerwca 2015
pobierz_dc

Wielojęzyczność i wielokulturowość uczniów- wyzwania dla polskich szkół
20 kwietnia 2015
pobierz_dc

Język obcy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
16 kwietnia 2015
pobierz_dc

Usługi i aplikacje mobilne w nauczaniu języków obcych
2 marca 2015 15:30
pobierz_dc

Konkurs dla NAUCZYCIELI JĘZYKA NIEMIECKIEGO na scenariusz lekcji na temat przemocy i agresji w szkole „STOPP GEWALT AN SCHULEN”
22 października 2014 15:30
pobierz_dc


Scenariusze zajęć


Gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna

Tytuł: „Was solltest du tun, wenn jemand aggressiv ist.”
Autorzy: Karolina Maciejewska / Sylwia Wysypoł
11 lutego 2015
pobierz_dc

Tytuł: „Unterrichtsthema Hilflos – oder können wir was tun?.”
Autor: Iwona Niedbał
11 lutego 2015
pobierz_dc


Przydatne linki

Online-Wörterbücher

BABLA
http://pl.bab.la/slownik/polski-niemiecki/

DIKI
https://www.diki.pl/slownik-niemieckiego

LEO
http://dict.leo.org/ende/index_de.html

PONS
http://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie

Apps im DaF-Unterricht

Spiel „Lern Deutsch – Stadt der Wörter“ (A1-A2)
https://www.goethe.de/en/spr/ueb/led.html

Lingolia Deutsch (B2-C1)
http://lernenmitapps.de/lingolia-deutsche-grammatik-daf-app-schueler/

Vokabeltrainer AnkiDroid (Karteikarten)
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ichi2.anki

Vokabeltrainer phase5 hallo Deutsch
https://www.phase-6.de/hallo/

Ankommen – Ein Wegbegleiter für ihre ersten Wochen in Deutschland
http://ankommenapp.de/APP/DE/Startseite/startseite-node.html

Mobile Medien: Interessante Links für den DaF-Unterricht

Deutsche Welle: Podcasts im DaF-Unterricht
https://www.dw.com/de/media-center/podcasts/s-100976

Deutsche Welle: Media Center (B2-C1)
https://www.dw.com/de/media-center/alle-inhalte/s-100814

Deutsche Welle: Deutschkurse (B2-C1)
https://www.dw.com/de/media-center/deutschkurse/s-100816

Deutsche Welle: Radio (A1-A2)
https://www.dw.com/de/media-center/deutschkurse/s-100816?filter=&programs=17305193&sort=date&results=20

Deutsche Zeitschriften

Focus
http://www.focus.de/

Spiegel
www.spiegel.de

Stern
www.stern.de

Deutsche Zeitungen

Frankfurter Allgemeine Zeitung
http://www.faz.net/

Frankfurter Rundschau
http://www.fr-online.de/

Zeit
www.zeit.de

25 JAHRE DEUTSCHE EINHEIT
Frankfurter Allgemeine Zeitung:
http://www.faz.net/aktuell/politik/25-jahre-deutsche-einheit/


Top-Thema

2020

2018

2017

500 Jahre Reformation - 31.10.2017

Institutionen

Evangelische Kirche in Deutschland
https://www.ekd.de
https://www.ekd.de/Reformationsjubilaeum-10866.htm
https://www.luther2017.de

Reformationsjubiläum 2017 e.V.
https://r2017.org/

Das Lutherjahr in den Bundesländern

Lutherstadt Wittenberg
http://www.lutherstadt-wittenberg.de/

Lutherpedia – Luther multimedial erleben
http://www.lutherpedia.de

Auf den Spuren Martin Luthers
http://www.germany.travel/de/microsite/martin-luther/500-jahre-reformation-in-deutschland.html#spuren

Mitteldeutscher Rundfunk MDR (u.a. 500 Jahre Reformation in Sachsen)
http://reportage.mdr.de/martin-luther-sachsen#5184

MDR Spezial zum Jubiläumsjahr 2017
http://www.mdr.de/reformation500/index.html

Martin Luther und das Ursprungsland der Reformation: Sachsen-Anhalt
http://www.luther-erleben.de/#

500 Jahre Reformation in Thüringen
http://www.lutherland-thueringen.de

Dossier: Martin Luther

http://www.planet-wissen.de/kultur/religion/martin_luther/index.html
http://martin-luther-2017.com/

Filme

Martin Luther – 500 Jahre Reformation (einfach erklärt)
https://www.youtube.com/watch?v=iBs-UHndLe0

Reformation für Einsteiger
https://www.youtube.com/watch?v=NhuQSMmLyAM

Tag der deutschen Einheit - 3.10.2017

Tag der Deutschen Einheit – 3. Oktober 2017 (Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg)
https://www.lpb-bw.de/tag-der-deutschen-einheit.html

Deutsche Einheit (Dossier der Bundesregierung)
https://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Themen/Deutsche_Einheit/_node.html

Video

Scorpions – Wind of Change – Berlin Wall
https://www.youtube.com/watch?v=6jPQM4o21aM

DDR – Berlins interaktive Museum
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=k_1EHuoyHxc

Galerie
Deutschland 1945 – 1990
https://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Mediathek/Einstieg/mediathek_einstieg_fotos_node.html?id=1276700

27 Jahre Mauerfall: Bilder vorher und nachher
http://www.augsburger-allgemeine.de/panorama/27-Jahre-Mauerfall-Bilder-vorher-und-nachher-id31902447.html?article=35657012

Bundestagswahl - 24.09.2017

Bundestagswahl 2017: Was Sie über die Parteien wissen sollten
http://www.dw.com/de/bundestagswahl-2017-was-sie-%C3%BCber-die-parteien-wissen-sollten/a-39164718-2

Online-Wahlkampf: Merkel im YouTube-Interview /Video/
http://www.dw.com/de/online-wahlkampf-merkel-im-youtube-interview/av-40127357

SPD-Kanzlerkandidat: Genosse Schulz /Video/
http://www.dw.com/de/spd-kanzlerkandidat-genosse-schulz/av-37621152

Helmut Kohl (1930-2017)

„Ein großer Deutscher ist tot“ /Video/
http://www.dw.com/de/ein-großer-deutscher-ist-tot/a-39284438

„Nachruf-Helmut Kohl“
http://www.welt.de/lesestueck/2017/nachruf-helmut-kohl/

„Stationen im politischen Leben von Helmut Kohl“ /Bildergalerie/
https://www.tagesschau.de/multimedia/bilder/helmutkohl-103.html

Muttertag

Rund um den Muttertag
Wann ist Muttertag 2017? (Geschichte, Gedenkideen)
http://www.ferien-und-feiertage.de/feiertage/muttertag.html

Karneval

Neujahr

2016

Advent in Deutschland/Weihnachten 2016

„Wann ist der 1. Advent 2016 und wann sind die anderen Adventssonntage?“
http://www.advent-2016.info/

„Advent 2016: Diese deutschen Weihnachtsmärkte sind die schönsten“
http://www.ksta.de/ratgeber/reise/die-besten-weihnachtsmaerkte-deutschlands-sote-22623858

Alles rund um das Thema Weihnachten 2016 in Berlin
http://www.weihnachteninberlin.de/

Fußball-EM 2016

Flüchtlinge

Oktoberfest

Tag der Deutschen Einheit

Aktuelles

Feierlichkeiten – 3.10.2016
http://www.bz-berlin.de/berlin/das-bietet-berlin-zum-tag-der-deutschen-einheit
http://www.berliner-zeitung.de/berlin/tag-der-deutschen-einheit-trotz-regen-feiern-tausende-am-brandenburger-tor-24838126

Materialien – Bundeszentrale für politische Bildung

THEMENBLÄTTER IM UNTERRICHT (Nr. 83):

Meilensteine der Deutschen Einheit
http://www.bpb.de/system/files/pdf/XMBUGI.pdf

FALTER-Aktuell (Nr. 6)

3. Oktober: Tag der deutschen Einheit
http://www.bpb.de/system/files/dokument_pdf/Arbeitsbl%C3%A4tter%20%28schwarz-wei%C3%9F%29.pdf


Goethe-Institut: egzaminy i certyfikaty znajomości języka niemieckiego

Egzaminy dla dzieci i młodzieży

Egzaminy dla dorosłych