Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe

Termin wglądu do prac z II stopnia WKP Język Polski – szkoły podstawowe
 /załącznik/


Miejsca organizacji II stopnia Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych
dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego w roku szkolnym 2019/2020

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/category/szkoly-i-organy-prowadzace/konkursy-olimpiady-turnieje/wojewodzkie-konkursy-przedmiotowe-organizowane-przez-slaskiego-kuratora-oswiaty/


Terminy ogłoszenia wyników stopnia szkolnego WKP

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/category/szkoly-i-organy-prowadzace/konkursy-olimpiady-turnieje/wojewodzkie-konkursy-przedmiotowe-organizowane-przez-slaskiego-kuratora-oswiaty/


Informacje dotyczące organizacji Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego w roku szkolnym 2019/2020

Regulaminy Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych
woj. śląskiego w roku szkolnym 2019/2020

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/category/szkoly-i-organy-prowadzace/konkursy-olimpiady-turnieje/wojewodzkie-konkursy-przedmiotowe-organizowane-przez-slaskiego-kuratora-oswiaty/

Wykaz dyżurów telefonicznych Przewodniczących Wojewódzkich Komisji Konkursowych

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/category/szkoly-i-organy-prowadzace/konkursy-olimpiady-turnieje/wojewodzkie-konkursy-przedmiotowe-organizowane-przez-slaskiego-kuratora-oswiaty/


Arkusze testów znajdują się w dziale Materiały do pobrania – Arkusze konkursowe i klucze odpowiedzi