Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe


Odbiór zaświadczeń dla Finalistów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/kuratorium/aktualnosci/odbior-zaswiadczen-dla-finalistow-wojewodzkich-konkursow-przedmiotowych/


Komunikat dotyczący organizacji gal Laureatów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2018/2019

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/kuratorium/aktualnosci/komunikat-dotyczacy-organizacji-gal-laureatow-wojewodzkich-konkursow-przedmiotowych-dla-uczniow-szkol-podstawowych-i-dotychczasowych-gimnazjow-wojewodztwa-slaskiego-w-roku-szkolnym-2018-2019/


Informujemy, że wgląd do prac z III stopnia WKP Język Niemiecki – szkoła podstawowa i gimnazjum, odbędzie się 20.03.2019 r. /środa/ w godzinach 10.00‒13.00 w RODN „WOM” w Częstochowie, w sali nr 201.

Zgodnie z REGULAMINEM KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO DLA UCZNIÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

§ 32 Zasady wglądu do prac konkursowych

1. Prawo wglądu do pracy mają wyłącznie uczestnicy konkursu po okazaniu legitymacji szkolnej ich rodzice (prawni opiekunowie) po okazaniu dowodu osobistego.

2. Prace konkursowe mogą być udostępnione do wglądu wyłącznie:

1) uczestnikom konkursów,

2) uczestnikom konkursów w obecności rodziców (prawnych opiekunów) uczniów,

3) rodzicom lub prawnym opiekunom ucznia,

obecności osoby upoważnionej przez dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli organizującej konkurs w terminie wskazanym na stronie internetowej konkursu, nie później niż w trzeci dzień roboczy od dnia ogłoszenia wyników konkursu. Wojewódzka Komisja Konkursowa nie kopiuje prac konkursowych.

3. Udostępnienie pracy konkursowej trwa co najwyżej 15 minut. Praca konkursowa nie może być kopiowana, możliwe jest natomiast jej fotografowanie.

4. Korzystanie z urządzeń telekomunikacyjnych podczas wglądu do prac konkursowych w celach innych niż fotografowanie prac jest zabronione


Informujemy, że wgląd do prac z III stopnia WKP BIOLOGIA – szkoła podstawowa i gimnazjum, odbędzie się 20.03.2019 r. /środa/ w godzinach 10.00‒13.00 w RODN „WOM” w Częstochowie, w sali nr 236.

Zgodnie z REGULAMINEM KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO DLA UCZNIÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

§ 32 Zasady wglądu do prac konkursowych

1. Prawo wglądu do pracy mają wyłącznie uczestnicy konkursu po okazaniu legitymacji szkolnej ich rodzice (prawni opiekunowie) po okazaniu dowodu osobistego.

2. Prace konkursowe mogą być udostępnione do wglądu wyłącznie:

1) uczestnikom konkursów,

2) uczestnikom konkursów w obecności rodziców (prawnych opiekunów) uczniów,

3) rodzicom lub prawnym opiekunom ucznia,

obecności osoby upoważnionej przez dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli organizującej konkurs w terminie wskazanym na stronie internetowej konkursu, nie później niż w trzeci dzień roboczy od dnia ogłoszenia wyników konkursu. Wojewódzka Komisja Konkursowa nie kopiuje prac konkursowych.

3. Udostępnienie pracy konkursowej trwa co najwyżej 15 minut. Praca konkursowa nie może być kopiowana, możliwe jest natomiast jej fotografowanie.

4. Korzystanie z urządzeń telekomunikacyjnych podczas wglądu do prac konkursowych w celach innych niż fotografowanie prac jest zabronione


Informujemy, że wgląd do prac z III stopnia WKP Język Polski – gimnazjum, odbędzie się 14.03.2019 r. /czwartek/ w godzinach 10.00‒13.00 w RODN „WOM” w Częstochowie, w sali nr 201.

Zgodnie z REGULAMINEM KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO DLA UCZNIÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

§ 32 Zasady wglądu do prac konkursowych

1. Prawo wglądu do pracy mają wyłącznie uczestnicy konkursu po okazaniu legitymacji szkolnej ich rodzice (prawni opiekunowie) po okazaniu dowodu osobistego.

2. Prace konkursowe mogą być udostępnione do wglądu wyłącznie:

1) uczestnikom konkursów,

2) uczestnikom konkursów w obecności rodziców (prawnych opiekunów) uczniów,

3) rodzicom lub prawnym opiekunom ucznia,

obecności osoby upoważnionej przez dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli organizującej konkurs w terminie wskazanym na stronie internetowej konkursu, nie później niż w trzeci dzień roboczy od dnia ogłoszenia wyników konkursu. Wojewódzka Komisja Konkursowa nie kopiuje prac konkursowych.

3. Udostępnienie pracy konkursowej trwa co najwyżej 15 minut. Praca konkursowa nie może być kopiowana, możliwe jest natomiast jej fotografowanie.

4. Korzystanie z urządzeń telekomunikacyjnych podczas wglądu do prac konkursowych w celach innych niż fotografowanie prac jest zabronione


Informujemy, że wgląd do prac z III stopnia WKP Język Polski – szkoła podstawowa, odbędzie się 13.03.2019 r. /środa/ w godzinach 10.00‒13.00 w RODN „WOM” w Częstochowie, w sali nr 244.

Zgodnie z REGULAMINEM KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO DLA UCZNIÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

§ 32 Zasady wglądu do prac konkursowych

1. Prawo wglądu do pracy mają wyłącznie uczestnicy konkursu po okazaniu legitymacji szkolnej ich rodzice (prawni opiekunowie) po okazaniu dowodu osobistego.

2. Prace konkursowe mogą być udostępnione do wglądu wyłącznie:

1) uczestnikom konkursów,

2) uczestnikom konkursów w obecności rodziców (prawnych opiekunów) uczniów,

3) rodzicom lub prawnym opiekunom ucznia,

obecności osoby upoważnionej przez dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli organizującej konkurs w terminie wskazanym na stronie internetowej konkursu, nie później niż w trzeci dzień roboczy od dnia ogłoszenia wyników konkursu. Wojewódzka Komisja Konkursowa nie kopiuje prac konkursowych.

3. Udostępnienie pracy konkursowej trwa co najwyżej 15 minut. Praca konkursowa nie może być kopiowana, możliwe jest natomiast jej fotografowanie.

4. Korzystanie z urządzeń telekomunikacyjnych podczas wglądu do prac konkursowych w celach innych niż fotografowanie prac jest zabronione


Terminy ogłoszenia wyników stopnia III wojewódzkich konkursów przedmiotowych

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/szkoly-i-organy-prowadzace/konkursy-olimpiady-turnieje/wojewodzkie-konkursy-przedmiotowe-organizowane-przez-slaskiego-kuratora-oswiaty/terminy-ogloszenia-wynikow-stopnia-iii-wojewodzkich-konkursow-przedmiotowych/#more-34491


Informacja o miejscach organizacji III etapu Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów woj. śląskiego w roku szkolnym 2018/2019

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/szkoly-i-organy-prowadzace/konkursy-olimpiady-turnieje/wojewodzkie-konkursy-przedmiotowe-organizowane-przez-slaskiego-kuratora-oswiaty/informacja-o-miejscach-organizacji-iii-etapu-wojewodzkich-konkursow-przedmiotowych-dla-uczniow-szkol-podstawowych-i-dotychczasowych-gimnazjow-woj-slaskiego-w-roku-szkolnym-2018-2019/#more-33678


Wgląd do prac z II stopnia WKP – Język Niemiecki –  Szkoła podstawowa i Gimnazjum

Informujemy, że wgląd do prac z II stopnia WKP Język Niemiecki – szkoła podstawowa i gimnazjum, odbędzie się 6.02.2019 r. /środa/ w godzinach 10.00‒13.00 w RODN „WOM” w Częstochowie, w sali nr 236.

Zgodnie z REGULAMINEM KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO DLA UCZNIÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

§ 32 Zasady wglądu do prac konkursowych

1. Prawo wglądu do pracy mają wyłącznie uczestnicy konkursu po okazaniu legitymacji szkolnej i ich rodzice (prawni opiekunowie) po okazaniu dowodu osobistego.
2. Prace konkursowe mogą być udostępnione do wglądu wyłącznie:
1) uczestnikom konkursów,
2) uczestnikom konkursów w obecności rodziców (prawnych opiekunów) uczniów,
3) rodzicom lub prawnym opiekunom ucznia, w obecności osoby upoważnionej przez dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli organizującej konkurs w terminie wskazanym na stronie internetowej konkursu, nie później niż w trzeci dzień roboczy od dnia ogłoszenia wyników konkursu. Wojewódzka Komisja Konkursowa nie kopiuje prac konkursowych.
3. Udostępnienie pracy konkursowej trwa co najwyżej 15 minut. Praca konkursowa nie może być kopiowana, możliwe jest natomiast jej fotografowanie.
4. Korzystanie z urządzeń telekomunikacyjnych podczas wglądu do prac konkursowych w celach innych niż fotografowanie prac jest zabronione


Wgląd do prac z II stopnia WKP –Biologia – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum

Informujemy, że wgląd do prac z II stopnia WKP Biologia– szkoła podstawowa i gimnazjum, odbędzie się 7.02.2019 r. /czwartek/ w godzinach 10.00‒13.00 w RODN „WOM” w Częstochowie, w sali nr 244.

Zgodnie z REGULAMINEM KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO DLA UCZNIÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

§ 32 Zasady wglądu do prac konkursowych

1. Prawo wglądu do pracy mają wyłącznie uczestnicy konkursu po okazaniu legitymacji szkolnej i ich rodzice (prawni opiekunowie) po okazaniu dowodu osobistego.
2. Prace konkursowe mogą być udostępnione do wglądu wyłącznie:
1) uczestnikom konkursów,
2) uczestnikom konkursów w obecności rodziców (prawnych opiekunów) uczniów,
3) rodzicom lub prawnym opiekunom ucznia, w obecności osoby upoważnionej przez dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli organizującej konkurs w terminie wskazanym na stronie internetowej konkursu, nie później niż w trzeci dzień roboczy od dnia ogłoszenia wyników konkursu. Wojewódzka Komisja Konkursowa nie kopiuje prac konkursowych.
3. Udostępnienie pracy konkursowej trwa co najwyżej 15 minut. Praca konkursowa nie może być kopiowana, możliwe jest natomiast jej fotografowanie.
4. Korzystanie z urządzeń telekomunikacyjnych podczas wglądu do prac konkursowych w celach innych niż fotografowanie prac jest zabronione


Wgląd do prac z II stopnia WKP – Język Polski – Gimnazjum

Informujemy, że wgląd do prac z II etapu WKP Język Polski –gimnazjum, odbędzie się 1.02.2019 r. /piątek/ w godzinach 10.00‒13.00 w RODN „WOM” w Częstochowie, w sali nr 236.

Zgodnie z REGULAMINEM KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO DLA UCZNIÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

§ 32 Zasady wglądu do prac konkursowych

1. Prawo wglądu do pracy mają wyłącznie uczestnicy konkursu po okazaniu legitymacji szkolnej i ich rodzice (prawni opiekunowie) po okazaniu dowodu osobistego.
2. Prace konkursowe mogą być udostępnione do wglądu wyłącznie:
1) uczestnikom konkursów,
2) uczestnikom konkursów w obecności rodziców (prawnych opiekunów) uczniów,
3) rodzicom lub prawnym opiekunom ucznia, w obecności osoby upoważnionej przez dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli organizującej konkurs w terminie wskazanym na stronie internetowej konkursu, nie później niż w trzeci dzień roboczy od dnia ogłoszenia wyników konkursu. Wojewódzka Komisja Konkursowa nie kopiuje prac konkursowych.
3. Udostępnienie pracy konkursowej trwa co najwyżej 15 minut. Praca konkursowa nie może być kopiowana, możliwe jest natomiast jej fotografowanie.
4. Korzystanie z urządzeń telekomunikacyjnych podczas wglądu do prac konkursowych w celach innych niż fotografowanie prac jest zabronione


Wgląd do prac z II stopnia WKP – Język Polski – szkoła podstawowa

Informujemy, że wgląd do prac z II etapu WKP Język Polski – szkoła podstawowa, odbędzie się 30.01.2019 r. /środa/ w godzinach 10.00‒13.00 w RODN „WOM” w Częstochowie, w sali nr 236. Zgodnie z REGULAMINEM KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO DLA UCZNIÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

§ 32 Zasady wglądu do prac konkursowych

1. Prawo wglądu do pracy mają wyłącznie uczestnicy konkursu po okazaniu legitymacji szkolnej i ich rodzice (prawni opiekunowie) po okazaniu dowodu osobistego.
2. Prace konkursowe mogą być udostępnione do wglądu wyłącznie:
1) uczestnikom konkursów,
2) uczestnikom konkursów w obecności rodziców (prawnych opiekunów) uczniów,
3) rodzicom lub prawnym opiekunom ucznia, w obecności osoby upoważnionej przez dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli organizującej konkurs w terminie wskazanym na stronie internetowej konkursu, nie później niż w trzeci dzień roboczy od dnia ogłoszenia wyników konkursu. Wojewódzka Komisja Konkursowa nie kopiuje prac konkursowych.
3. Udostępnienie pracy konkursowej trwa co najwyżej 15 minut. Praca konkursowa nie może być kopiowana, możliwe jest natomiast jej fotografowanie.
4. Korzystanie z urządzeń telekomunikacyjnych podczas wglądu do prac konkursowych w celach innych niż fotografowanie prac jest zabronione


Terminy ogłoszenia wyników stopnia rejonowego WKP

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/szkoly-i-organy-prowadzace/konkursy-olimpiady-turnieje/wojewodzkie-konkursy-przedmiotowe-organizowane-przez-slaskiego-kuratora-oswiaty/terminy-ogloszenia-wynikow-stopnia-rejonowego-wkp/#more-33222


Miejsca przeprowadzania stopnia rejonowego WKP

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/szkoly-i-organy-prowadzace/konkursy-olimpiady-turnieje/wojewodzkie-konkursy-przedmiotowe-organizowane-przez-slaskiego-kuratora-oswiaty/miejsca-przeprowadzania-stopnia-rejonowego-wkp/#more-32084


Terminy ogłoszenia wyników stopnia szkolnego WKP

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/category/szkoly-i-organy-prowadzace/konkursy-olimpiady-turnieje/wojewodzkie-konkursy-przedmiotowe-organizowane-przez-slaskiego-kuratora-oswiaty/


Instrukcja pobierania zestawów konkursowych na stopień szkolny Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów woj. śląskiego w roku szkolnym 2018/2019

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/category/szkoly-i-organy-prowadzace/konkursy-olimpiady-turnieje/wojewodzkie-konkursy-przedmiotowe-organizowane-przez-slaskiego-kuratora-oswiaty/

Wykaz dyżurów telefonicznych Przewodniczących WKK – stopień szkolny

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/category/szkoly-i-organy-prowadzace/konkursy-olimpiady-turnieje/wojewodzkie-konkursy-przedmiotowe-organizowane-przez-slaskiego-kuratora-oswiaty/

Zmiana terminu organizacji stopnia szkolnego Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Biologii dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego w roku szkolnym 2018/2019

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/category/szkoly-i-organy-prowadzace/konkursy-olimpiady-turnieje/wojewodzkie-konkursy-przedmiotowe-organizowane-przez-slaskiego-kuratora-oswiaty/


Szkoły zakwalifikowane do Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/category/szkoly-i-organy-prowadzace/konkursy-olimpiady-turnieje/wojewodzkie-konkursy-przedmiotowe-organizowane-przez-slaskiego-kuratora-oswiaty/


Informacje dotyczące organizacji Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów woj. śląskiego w roku szkolnym 2018/2019

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/category/szkoly-i-organy-prowadzace/konkursy-olimpiady-turnieje/wojewodzkie-konkursy-przedmiotowe-organizowane-przez-slaskiego-kuratora-oswiaty/


Regulaminy Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w roku szkolnym 2018/2019

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/category/szkoly-i-organy-prowadzace/konkursy-olimpiady-turnieje/wojewodzkie-konkursy-przedmiotowe-organizowane-przez-slaskiego-kuratora-oswiaty/


Zasady organizacji Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w roku szkolnym 2018/2019

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/szkoly-i-organy-prowadzace/konkursy-olimpiady-turnieje/wojewodzkie-konkursy-przedmiotowe-organizowane-przez-slaskiego-kuratora-oswiaty/zasady-organizacji-wojewodzkich-konkursow-przedmiotowych-w-roku-szkolnym-2018-2019/


Komunikat w sprawie testowania platformy internetowej Konkursy przedmiotowe

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/szkoly-i-organy-prowadzace/konkursy-olimpiady-turnieje/wojewodzkie-konkursy-przedmiotowe-organizowane-przez-slaskiego-kuratora-oswiaty/komunikat-w-sprawie-testowania-platformy-internetowej-konkursy-przedmiotowe/


Uprawnienia laureatów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa śląskiego

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/category/szkoly-i-organy-prowadzace/konkursy-olimpiady-turnieje/wojewodzkie-konkursy-przedmiotowe-organizowane-przez-slaskiego-kuratora-oswiaty/


Informacja o organizacji Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów woj. śląskiego w roku szkolnym 2018/2019.

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/category/szkoly-i-organy-prowadzace/konkursy-olimpiady-turnieje/wojewodzkie-konkursy-przedmiotowe-organizowane-przez-slaskiego-kuratora-oswiaty/


Arkusze testów znajdują się w dziale Materiały do pobrania – Arkusze konkursowe i klucze odpowiedzi

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz