Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe

Regulaminy Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego w roku szkolnym 2020/2021

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/category/szkoly-i-organy-prowadzace/konkursy-olimpiady-turnieje/wojewodzkie-konkursy-przedmiotowe-organizowane-przez-slaskiego-kuratora-oswiaty/


Informacje dotyczące organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego W roku szkolnym 2020/2021

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/szkoly-i-organy-prowadzace/konkursy-olimpiady-turnieje/wojewodzkie-konkursy-przedmiotowe-organizowane-przez-slaskiego-kuratora-oswiaty/informacje-dotyczace-organizacji-konkursow-przedmiotowych-dla-uczniow-szkol-podstawowych-wojewodztwa-slaskiego-w-roku-szkolnym-2020-2021/


Zasady organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/kuratorium/aktualnosci/zasady-organizacji-konkursow-przedmiotowych-dla-uczniow-szkol-podstawowych-wojewodztwa-slaskiego/


Arkusze testów znajdują się w dziale Materiały do pobrania – Arkusze konkursowe i klucze odpowiedzi