Materiały z wideokonferencji, warsztatów oraz szkoleń 2019/2020 r.

Materiały wypracowane przez konsultantów Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie


2019/2020

Tworzenie zestawów do nauki słownictwa
i gramatyki języka angielskiego. Aplikacja Quizlet w nauczaniu dzieci i młodzieży
4 czerwca 2020
pobierz_dc

Tworzenie wirtualnych testów za pomocą aplikacji Kahoot
3 czerwca, 18 maja 2020
pobierz_dc

Tworzenie i przeprowadzanie testów online z aplikacją Quizizz
3 czerwca, 28 maja 2020
pobierz_dc

Wykorzystanie testów online do sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów
28 maja 2020
pobierz_dc

Praca zdalna nauczycieli historii wiedzy o społeczeństwie. Jak korzystać z prawa autorskiego i licencji Creative Commons?
26 maja 2020
pobierz_dc

Najsłynniejsze matki w historii i ich wpływ na dzieje świata. Prezentacja sposobów realizacji tematu z uwzględnieniem edukacyjnej bazy Internetu
26 maja 2020
pobierz_dc

Światowe dziedzictwo UNESCO. Analiza i interpretacja wybranych dzieł sztuki w kontekście epoki z wykorzystaniem zasobów internetowych
26 maja 2020
pobierz_dc

Zadania opiekuna stażu w zakresie opracowywania projektu oceny dorobku zawodowego. Wykorzystanie zdalnego nauczania
22 maja 2020
pobierz_dc

Tworzenie wirtualnych ćwiczeń w aplikacji WordWall
22 maja 2020
pobierz_dc

Bezpieczna praca zdalna – zagadnienia prawne
21 maja 2020
pobierz_dc

Ruch jako stymulator rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym
21 maja 2020
pobierz_dc

Wyobraź sobie, że… – inspirowanie twórczych działań dzieci i młodzieży w zakresie edukacji artystycznej
20 maja 2020
pobierz_dc

Narkotyki i dopalacze – procedury postępowania i zalecane działania profilaktyczne
20 maja 2020
pobierz_dc

Artyści i ich wielkie dzieła. Emocje – psychologia pomaga zrozumieć sztukę
20 maja 2020
pobierz_dc

Wybrane gry edukacyjne w edukacji elementarnej – wersja mobile
19 maja 2020
pobierz_dc

Faire progresser ses élèves en grammaire
19 maja 2020
pobierz_dc

Kreatywne czytanie, czyli o zabawie z wykorzystaniem tekstu literackiego w przedszkolu i w klasach I-III – otwarte zasoby edukacyjne
18 maja 2020
pobierz_dc

Kreatywne czytanie, czyli o zabawie z wykorzystaniem tekstu literackiego w przedszkolu i w klasach I-III. Otwarte zasoby edukacyjne
18 maja 2020
pobierz_dc

Nauczanie zdalne a realizacja podstawy programowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkole ogólnodostępnej
15 i 19 maja 2020
pobierz_dc

Wirtualny spacer śladami częstochowskich pałacyków i dworków. Wykorzystanie e-zasobów w pracy nauczyciela
15 maja 2020
pobierz_dc

Bezpieczna praca zdalna – zagadnienia techniczne
14 maja 2020
pobierz_dc

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół
14 maja 2020
pobierz_dc

Bezpieczeństwo ucznia w wirtualnej rzeczywistości
14 maja 2020
pobierz_dc

Alternatywne miejsca edukacji ekologicznej
13 maja 2020
pobierz_dc

Jak stworzyć wirtualny escape room z wykorzystaniem aplikacji internetowych
13 maja 2020
pobierz_dc

Wdrażanie podstawy programowej w zdalnym nauczaniu języka obcego nowożytnego – język angielski
13 maja 2020
pobierz_dc

Wybrane gry edukacyjne w edukacji elementarnej – wersja desktop
12 maja 2020
pobierz_dc

Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego – procedury związane z zakończeniem stażu. Wykorzystanie zdalnego nauczania
12 maja 2020
pobierz_dc

Nauczanie zdalne w kontekście zaspokajania potrzeb dziecka
11 maja 2020
pobierz_dc

Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego – procedury związane z zakończeniem stażu. Wykorzystanie zdalnego nauczania
11 maja 2020
pobierz_dc

Dziecko ze spektrum autyzmu
8 i 22 maja 2020
pobierz_dc

Trudności dzieci w wieku wczesnoszkolnym w uczeniu się matematyki. Zabawy w klasie i online z rytmem, rymem i uśmiechem
8 maja 2020
pobierz_dc

75 rocznica zakończenia II wojny światowej. Edukacyjna baza internetu w pracy nauczyciela historii
8 maja 2020
pobierz_dc

Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego – procedury związane z zakończeniem stażu. Wykorzystanie zdalnego nauczania
8 maja 2020
pobierz_dc

Zastosowanie grywalizacji w procesie wzmacniania postaw patriotycznych i obywatelskich. Zaproszenie do sieci współpracy i samokształcenia
7 maja 2020
pobierz_dc

Praca zdalna na dysku Google. Organizacja warsztatu nauczyciela
7 maja 2020
pobierz_dc

Wnioski z nadzoru pedagogicznego a podnoszenie jakości pracy przedszkola, szkoły, placówki
6 maja 2020
pobierz_dc

Prezentacja multimedialna sposobem wzbogacenia procesu dydaktycznego na lekcji języka obcego
6 maja 2020
pobierz_dc

Uczeń z lekką niepełnosprawnością intelektualną w szkole ogólnodostępnej
5 maja 2020
pobierz_dc

Wybrane gry edukacyjne w edukacji elementarnej
5 maja 2020
pobierz_dc

Wdrażanie podstawy programowej z języka obcego nowożytnego – testy i prace domowe
5 maja 2020
pobierz_dc

Tworzenie i przeprowadzanie testów online za pomocą Google Forms
30 kwietnia 2020
pobierz_dc

Tworzenie i przeprowadzanie testów online z aplikacją Quizizz
30 kwietnia 2020
pobierz_dc

Prezentacja zmodyfikowanej wyszukiwarki „Wybieram szkołę” dedykowanej uczniom klas VIII i ich rodzicom
29 kwietnia 2020
pobierz_dc

Sukces nauczyciela a sukces ucznia – źródła, możliwości, oczekiwania
28 kwietnia 2020
pobierz_dc

Aplikacje na urządzenia mobilne do wykorzystania na lekcji języka obcego – przegląd i podsumowanie
28 kwietnia 2020
pobierz_dc

Włączanie ucznia ze spektrum autyzmu w środowisko szkolne
27 kwietnia 2020
pobierz_dc

Edukacja przyrodnicza dla zrównoważonego rozwoju z wykorzystaniem zasobów internetowych
27 kwietnia 2020
pobierz_dc

Activités en ligne pour la classe de FLE
23 kwietnia 2020
pobierz_dc

Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego – procedury związane z zakończeniem stażu. Wykorzystanie zdalnego nauczania
22 kwietnia 2020
pobierz_dc

Zdalne nauczanie.Bezpieczeństwo psychiczne ucznia
22 kwietnia 2020
pobierz_dc

Zdalne nauczanie języka angielskiego – testy i prace domowe
22 kwietnia 2020
pobierz_dc

Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego – procedury związane z zakończeniem stażu. Wykorzystanie zdalnego nauczania
21 kwietnia 2020
pobierz_dc

Nauczanie zdalne w kontekście zaspokajania potrzeb dziecka
21 kwietnia 2020
pobierz_dc

Edukacja włączająca w czasie wyzwań związanych z nauczaniem zdalnym
20 kwietnia 2020
pobierz_dc

Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego – procedury związane z zakończeniem stażu. Wykorzystanie zdalnego nauczania
17 kwietnia 2020
pobierz_dc

Gdyby kamienice potrafiły mówić… Wirtualny spacer ulicami Częstochowy
17 kwietnia 2020
pobierz_dc

Tworzenie zestawów do nauki języka obcego za pomocą aplikacji Quizlet
17 kwietnia 2020
pobierz_dc

Jasnogórskie przesłanie Biskupa Teodora Kubiny. 140 rocznica urodzin pierwszego biskupa częstochowskiego
16 kwietnia 2020
pobierz_dc

Twoja decyzja – Twoja kariera. Praktyczne metody pracy służące kształtowaniu postaw uczniowskich. Otwarte zasoby edukacyjne
15 kwietnia 2020
pobierz_dc

Na szlaku edukacji regionalnej. Kościoły drewniane i ich tajemnice
15 kwietnia 2020
pobierz_dc

Wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej uczniów –mieszkańców małych miejscowości. Otwarte zasoby edukacyjne
15 kwietnia 2020
pobierz_dc

Współczesne zagrożenia terrorystyczne. Otwarte zasoby edukacyjne
15 kwietnia 2020
pobierz_dc

Praca zdalna na platformie LearningApps
10 kwietnia 2020
pobierz_dc

Jak w sposób twórczy pracować z lekturą z wykorzystaniem otwartych zasobów edukacyjnych
9 kwietnia 2020
pobierz_dc

Organizacja i realizacja kształcenia specjalnego z uwzględnieniem pracy zdalnej
9 kwietnia 2020
pobierz_dc

Kreatywne czytanie, czyli o zabawie z wykorzystaniem tekstu literackiego w przedszkolu – otwarte zasoby edukacyjne
9 kwietnia 2020
pobierz_dc

Ressources pour enseigner le FLE en ligne
8 kwietnia 2020
pobierz_dc

Tworzenie i publikowanie otwartych zasobów edukacyjnych z wykorzystaniem LearningApps
8 kwietnia 2020
pobierz_dc

Wspieranie autonomii ucznia
7 i 9 kwietnia 2020
pobierz_dc

Od sztuk plastycznych do nowych zjawisk w kulturze. Wykorzystanie internetowych zasobów edukacyjnych w pracy zdalnej z uczniami
7 kwietnia 2020
pobierz_dc

Dziecko, uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu, szkole. Wskazówki do pracy zdalnej
7 kwietnia 2020
pobierz_dc

Trudności dzieci w wieku wczesnoszkolnym w uczeniu się matematyki. Zabawy w klasie i online z rytmem, rymem i uśmiechem
6 kwietnia 2020
pobierz_dc

Pamięć o ofiarach zbrodni katyńskiej w edukacji szkolnej. Rozważania w 80. rocznicę wydarzeń
6 kwietnia 2020
pobierz_dc

Co zamknąć w sejfie Escape Room
6 kwietnia 2020
pobierz_dc

Tradycja, folklor, sztuka. Wykorzystanie internetowych zasobów edukacyjnych w pracy zdalnej z uczniami
3 kwietnia 2020
pobierz_dc

Podstawa prawna awansu zawodowego nauczyciela
2 kwietnia 2020
pobierz_dc

Praca z komiksem na lekcji języka niemieckiego
1 kwietnia 2020
pobierz_dc

O nauczaniu matematyki – trójmian kwadratowy najważniejszą funkcją w szkolnej matematyce
31 marca 2020
pobierz_dc

Retoryka w szkole – jak skutecznie ćwiczyć wypowiedź ustną
31 marca 2020
pobierz_dc

Jak uczyć dowodzenia na różnych poziomach edukacji matematycznej?
30 marca 2020
pobierz_dc

Dziecko, uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu, szkole
30 marca 2020
pobierz_dc

Jak rozmawiać z młodzieżą o seksualności? Teoria (co mówić), technika (jak mówić) oraz ćwiczenie umiejętności komunikacyjnych
27 marca 2020; 16 kwietnia 2020
pobierz_dc

Kreatywne czytanie, czyli o zabawie z wykorzystaniem tekstu literackiego w przedszkolu
26 marca 2020
pobierz_dc

Diagnozowanie czy ocenianie? Wykorzystanie testów sprawności motorycznej w procesie wychowania fizycznego
26 marca 2020
pobierz_dc

Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Budowanie postaw patriotycznych wśród uczniów
25 marca 2020
pobierz_dc

Narzędzia do edukacji zdalnej
25 marca 2020
pobierz_dc

Tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych do zdalnego nauczania języka niemieckiego
24 marca i 2 kwietnia 2020
pobierz_dc

Praca zdalna z uczniem na lekcji języka niemieckiego
24 marca 2020
pobierz_dc

Wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników – zasoby i metodyka pracy
24 marca 2020
pobierz_dc

Wielojęzyczność – prima aprilis w różnych krajach
24 marca 2020
pobierz_dc

Exploiter des documents authentiques en classe de FLE
19 marca 2020
pobierz_dc

Jak w sposób twórczy pracować z lekturą. Czytanie wrażeniowe w edukacji wczesnoszkolnej
19 marca 2020
pobierz_dc

Wykorzystanie wyników egzaminu maturalnego w pracy nauczyciela języka francuskiego
19 marca 2020
pobierz_dc

Kreatywny nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie
19 marca 2020
pobierz_dc

Jak uczyć o bioróżnorodności?
16 marca 2020
pobierz_dc

Planowanie i dokumentowanie pracy nauczyciela przedszkola
13 marca 2020
pobierz_dc

Wykorzystanie technologii informacyjno- -komunikacyjnych na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie. Przegląd najnowszych aplikacji
11 marca 2020
pobierz_dc

Diagnoza i analiza kompetencji cyfrowych w edukacji
10 marca 2020
pobierz_dc

Kobiety, które zmieniły historię. Prezentacja tematu w odniesieniu do otwartych zasobów edukacyjnych
9 marca 2020
pobierz_dc

Odkrywanie świata z dzieckiem – ujęcie neurodydaktyczne
6 marca 2020
pobierz_dc

Planowanie i dokumentowanie zajęć w terenie
5 marca 2020
pobierz_dc

Żołnierze wyklęci czy przeklęci? Materiały dydaktyczne dla nauczycieli
4 marca 2020
pobierz_dc

Wielojęzyczność – świętowanie pierwszego dnia wiosny w różnych krajach
3 marca 2020
pobierz_dc

Zastosowanie aplikacji edukacyjnych na lekcjach matematyki
27 lutego 2020
pobierz_dc

Pedagogika Marii Montessori w pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
20 lutego 2020
pobierz_dc

Od Mikołaja Kopernika do Enigmy. Polscy naukowcy, którzy zmienili świat
18 lutego 2020
pobierz_dc

Otwarte zasoby edukacyjne na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie
10 lutego 2020
pobierz_dc

Edukacja zdrowotna – realizacja treści programowych w szkole podstawowej
7 lutego 2020
pobierz_dc

Na szlaku edukacji regionalnej. Kościoły drewniane i ich tajemnice
6 lutego 2020
pobierz_dc

Prawo autorskie i licencje Creative Commons w pracy nauczyciela religii
5 lutego 2020
pobierz_dc

Tworzenie i publikowanie otwartych zasobów edukacyjnych z zakresu przyrody i przedmiotów przyrodniczych
4 lutego 2020
pobierz_dc

Podstawowe zasady wykorzystania wyników egzaminów zewnętrznych 
2 lutego 2020
pobierz_dc

Od sztuk plastycznych do nowych zjawisk w kulturze. Happening, performance, sztuka nowych mediów
30 stycznia 2020
pobierz_dc

In der Märchenwelt der Brüder Grimm“ – konkurs jako pomysł na rozwijanie kreatywności lekcji języka niemieckiego
29 stycznia 2020
pobierz_dc

Otwarte dane w pracy nauczyciela
28 stycznia 2020
pobierz_dc

Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
27 stycznia 2020
pobierz_dc

Wielojęzyczność – jak świętować Dzień św. Walentego?
21 stycznia 2020
pobierz_dc

Diagnozowanie czy ocenianie? Wykorzystanie testów sprawności motorycznej w procesie wychowania fizycznego
14 stycznia 2020
pobierz_dc

Jak wprowadzić najmłodszych uczniów w świat programowania?
14 stycznia 2020
pobierz_dc

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych
9 stycznia 2020
pobierz_dc

Young learners in English classes. Using the Story Jumper application in teaching English
3 stycznia 2020
pobierz_dc

Rola edukacji ekologicznej i globalnej w szkole 
19 grudnia 2019
pobierz_dc

Przedszkole – Ewaluacja własnej pracy w kontekście awansu zawodowego
13 grudnia 2019
pobierz_dc

Grammaire et lexique en action
13 grudnia 2019
pobierz_dc

Częstochowskie kamienice II Alei NMP. Odniesienia do tożsamości kulturowej regionu w procesie dydaktyczno-wychowawczym
10 grudnia 2019
pobierz_dc

Otwarte zasoby edukacyjne w pracy nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa data
5 grudnia 2019
pobierz_dc

Doradztwo zawodowe w szkole- materiały dla szkolnego doradcy zawodowego
5 grudnia 2019
pobierz_dc

Weihnachten im DaF-Unterricht – Kształtowanie kompetencji kluczowych na „świątecznych lekcjach” języka niemieckiego
3 grudnia 2019
pobierz_dc

Dziedzictwo kulturowe Europy i jego korzenie. Propozycje rozwiązań metodycznych
28 listopada 2019
pobierz_dc

Ewaluacja własnej pracy w kontekście awansu zawodowego
26 listopada 2019
pobierz_dc

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego
21 listopada 2019
pobierz_dc

Otwarte zasoby edukacyjne w pracy nauczyciela
20 listopada 2019
pobierz_dc

Jak zainteresować uczniów twórczością Gustawa Herlinga-Grudzińskiego?
19 listopada 2019
pobierz_dc

Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w szkole ogólnodostępnej
19 listopada 2019
pobierz_dc

Intégrer la carte heuristique en classe de FLE
15 listopada 2019
pobierz_dc

Zastosowanie minikomputerów SBC w edukacji
12 listopada 2019
pobierz_dc

Zapomniane kobiety powstań śląskich. Otwarte zasoby edukacyjne i ich wykorzystanie na zajęciach lekcyjnych
7 listopada 2019
pobierz_dc

Wykorzystanie wniosków z analizy wyników egzaminów zewnętrznych do realizacji podstawy programowej języka polskiego
25 października 2019
pobierz_dc

Escape room w przestrzeni szkolnej
23 października 2019
pobierz_dc

Organizacja kształcenia specjalnego w przedszkolu, szkole, placówce
21 października 2019
pobierz_dc

 Young learners in English classes
10 października 2019
pobierz_dc

Wykorzystanie aplikacji multimedialnych na lekcjach przyrody i przedmiotów przyrodniczych
9 października 2019
pobierz_dc

Kobiety w powstaniach śląskich. Otwarte zasoby edukacyjne i ich wykorzystanie w historii regionu
7 października 2019
pobierz_dc

Częstochowa w cieniu okupacji niemieckiej-1939 r.
2 października 2019
pobierz_dc

 Zmiany programowe w szkole ponadpodstawowej – wychowanie fizyczne
1 października 2019
pobierz_dc

La classe inversée à l’ère du numérique
27 września 2019
pobierz_dc

 „Berlin ist eine Reise wert” – metoda projektu jako sposób na rozwijanie kompetencji kulturowej na lekcji języka niemieckiego
26 września 2019
pobierz_dc

Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu historii i wiedzy o społeczeństwie
25 września 2019
pobierz_dc

Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół ponadpodstawowych – język niemiecki
20 września 2019
pobierz_dc

Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół ponadpodstawowych – geografia
19 września 2019
pobierz_dc

Otwarte zasoby edukacyjne w pracy nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa
18 września 2019
pobierz_dc

Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół ponadpodstawowych – język angielski
13 września 2019
pobierz_dc

Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół ponadpodstawowych – język francuski
13 września 2019
pobierz_dc

Sztuka jako sposób wyrażania różnych treści, uczuć i emocji
17 września 2019
pobierz_dc

Pomysły na świętowanie Europejskiego Dnia Języków
17 września 2019
pobierz_dc

Projektowanie ewaluacji wewnętrznej w szkole, placówce
12 września 2019
pobierz_dc

Doradztwo zawodowe w szkole i placówce – warunki i sposób realizacji w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego
11 września 2019
pobierz_dc

Co kryją mury częstochowskich kamienic? Edukacyjne konteksty tożsamości kulturowej regionu
11 września 2019
pobierz_dc

Edukacja włączająca w przedszkolu, szkole, placówce
10 września 2019
pobierz_dc

Cyberbezpieczeństwo w szkołach i placówkach oświatowych
9 września 2019
pobierz_dc

Realizacja celów i treści wychowania fizycznego – zadania nauczyciela rozpoczynającego pracę zawodową
5 września 2019
pobierz_dc

Zapomniana bitwa o Częstochowę i „krwawy poniedziałek” w mieście. 80. rocznica wybuchu II wojny światowej
4 września 2019
pobierz_dc