Materiały z wideokonferencji, warsztatów oraz szkoleń 2019/2020 r.

Materiały wypracowane przez konsultantów Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie


2019/2020


Organizacja kształcenia specjalnego w przedszkolu, szkole, placówce
21 października 2019
pobierz_dc

 Young learners in English classes
10 października 2019
pobierz_dc

Częstochowa w cieniu okupacji niemieckiej-1939 r.
2 października 2019
pobierz_dc

La classe inversée à l’ère du numérique
27 września 2019
pobierz_dc

Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu historii i wiedzy o społeczeństwie
25 września 2019
pobierz_dc

Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół ponadpodstawowych – geografia
19 września 2019
pobierz_dc

Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół ponadpodstawowych – język angielski
13 września 2019
pobierz_dc

Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół ponadpodstawowych – język francuski
13 września 2019
pobierz_dc

Pomysły na świętowanie Europejskiego Dnia Języków
17 września 2019
pobierz_dc

Projektowanie ewaluacji wewnętrznej w szkole, placówce
12 września 2019
pobierz_dc

Co kryją mury częstochowskich kamienic? Edukacyjne konteksty tożsamości kulturowej regionu
11 września 2019
pobierz_dc

Edukacja włączająca w przedszkolu, szkole, placówce
10 września 2019
pobierz_dc

Cyberbezpieczeństwo w szkołach i placówkach oświatowych
9 września 2019
pobierz_dc

Zapomniana bitwa o Częstochowę i „krwawy poniedziałek” w mieście. 80. rocznica wybuchu II wojny światowej
4 września 2019
pobierz_dc