Materiały z wideokonferencji, warsztatów oraz szkoleń 2017/2018 r.


Materiały wypracowane przez konsultantów Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie


2017/2018


Otwarte zasoby edukacyjne w pracy nauczyciela matematyki
środa, 20 czerwca 2018
pobierz_dc

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas wakacji
wtorek, 19 czerwca 2018
pobierz_dc

Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji matematyczno-przyrodniczej
czwartek, 14 czerwca 2018
pobierz_dc

Wspieranie nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie w wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji nowej podstawy programowej
czwartek, 13 czerwca 2018
pobierz_dc

Wspieranie rozwoju społeczno -emocjonalnego dziecka
środa, 12 czerwca 2018
pobierz_dc

Jak wykorzystać obraz do rozwijania umiejętności językowych uczniów?
czwartek, 7 czerwca 2018
pobierz_dc

Jak organizować sprzyjające środowisko uczenia się małego dziecka
wtorek, 29 maja 2018
pobierz_dc

Kobiety w ikonografii i tekstach źródłowych
wtorek, 29 maja 2018
pobierz_dc

Programuj wizualnie w języku Scratch
wtorek, 22 maja 2018
pobierz_dc

Nauka programowania z wykorzystaniem aplikacji i gier planszowych
czwartek, 17 maja 2018
pobierz_dc

Rola umiejętności komunikowania się w pracy zespołowej uczniów
czwartek, 10 maja 2018
pobierz_dc

Programowanie bez użycia komputera
środa, 9 maja 2018
pobierz_dc

Historie i sztuczki wielkich artystów, czyli wprawki z historii sztuki dla dzieci
środa, 9 maja 2018
pobierz_dc

Metody diagnozowania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym
wtorek, 8 maja 2018
pobierz_dc

CLIL/EMILE  en classe de FLE
piątek, 27 kwietnia 2018
pobierz_dc

Wykorzystanie wyników ewaluacji wewnętrznej do doskonalenia pracy szkoły/placówki
wtorek, 24 kwietnia 2018
pobierz_dc

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Częstochowianie pomordowani w Katyniu
piątek, 13 kwietnia 2018
pobierz_dc

Mechanizmy kształtowania postaw patriotycznych, społecznych i obywatelskich wśród uczniów
czwartek, 12 kwietnia 2018
pobierz_dc

Łatwa edycja i bezpieczna publikacja zdjęć w mediach społecznościowych
wtorek, 20 marca 2018
pobierz_dc

Analiza ilościowa i jakościowa wyników egzaminu w kontekście wymagań podstawy programowej
wtorek, 20 marca 2018
pobierz_dc

Warsztaty wielkanocne tradycja – folklor – sztuka
poniedziałek, 19 marca 2018
pobierz_dc

Rok Odry – Rzeki Pozytywnej Energii. Wykorzystanie lapbooka w edukacji przyrodniczej
czwartek, 15 marca 2018
pobierz_dc

Wielojęzyczne Święta Wielkanocne – pomysły na zajęcia językowe
środa, 13 marca 2018
pobierz_dc

Wpływ kobiet na rozwój ekonomiczny i kulturalny Częstochowy
środa, 7 marca 2018
pobierz_dc

Bezpieczeństwo cyfrowe w szkołach
poniedziałek, 5 marca 2018
pobierz_dc

Nieznani bohaterowie. Żołnierze niezłomni ziemi częstochowskiej
środa, 28 lutego 2018
pobierz_dc

Czy konfederacja barska była potrzebna? Metody realizacji tematu w praktyce szkolnej
wtorek, 27 lutego 2018
pobierz_dc

Opracowanie własnego programu nauczania do przedmiotów przyrodniczych
czwartek, 15 lutego 2018
pobierz_dc

Czyniłam ludzką powinność”– Irena Sendlerowa. Temat Holokaustu w pracy z uczniami
czwartek, 15 lutego 2018
pobierz_dc

Otwarte zasoby edukacyjne w doradztwie zawodowym dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
poniedziałek, 12 lutego 2018
pobierz_dc

Twórcze metody na lekcjach j. polskiego do publikacji
czwartek, 8 lutego 2018
pobierz_dc

Wspieranie rozwoju społeczno-emocjonalnego dziecka
wtorek, 6 lutego 2018
pobierz_dc

Retoryka na lekcjach języka polskiego
czwartek, 18 stycznia 2018
pobierz_dc

Praktyczne aspekty organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
wtorek, 16 stycznia 2018
pobierz_dc

Wykorzystanie urządzeń mobilnych na lekcjach przedmiotów humanistycznych
wtorek, 16 stycznia 2018
pobierz_dc

Programujemy w języku Python
poniedziałek, 15 stycznia 2018
pobierz_dc

Jak czytać krajobraz kulturowy naszej miejscowości i regionu – edukacja regionalna w praktyce szkolnej
poniedziałek, 15 stycznia 2018
pobierz_dc

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły. Planowanie pracy wychowawczej.
czwartek, 11 stycznia 2018
pobierz_dc

100 rocznica uzyskania praw wyborczych kobiet w Polsce. Jak zorganizować debatę w szkole?
środa, 10 stycznia 2018
pobierz_dc

Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego. Stan wojenny w Częstochowie
środa, 13 grudnia 2017
pobierz_dc

Exploiter des supports vidéo en classe de FLE
piątek, 8 grudnia 2017
pobierz_dc

Wykorzystanie filmów w edukacji – edycja filmów
czwartek, 7 grudnia 2017
pobierz_dc

Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty
czwartek, 7 grudnia 2017
pobierz_dc

Wielojęzyczność wokół nas – język śląski
poniedziałek, 4 grudnia 2017
pobierz_dc

Webquest im DaF-Unterricht zu Weihnachten
czwartek, 30 listopada 2017
pobierz_dc

Programujemy bez wykorzystania komputera
czwartek, 23 listopada 2017
pobierz_dc

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w kontekście zmian w prawie oświatowym
czwartek, 23 listopada 2017
pobierz_dc

Organizacja zajęć rewalidacji indywidualnej dla dziecka/ucznia
poniedziałek, 20 listopada 2017
pobierz_dc

Nowa podstawa programowa plastyki i muzyki – wdrażanie i realizacja w kontekście ramowych planów nauczania w szkole podstawowej
wtorek, 14 listopada 2017
pobierz_dc

Nowa podstawa programowa edukacji wczesnoszkolnej – wdrażanie i monitorowanie
wtorek, 14 listopada 2017
pobierz_dc

Wykorzystanie platformy code.org w nauce programowania
poniedziałek, 13 listopada 2017
pobierz_dc

Jak nowocześnie edukować o dziedzictwie narodowym?
piątek, 10 listopada 2017
pobierz_dc

„Śląskie bez smogu” – jak dbać o jakość powietrza?
czwartek, 9 listopada 2017
pobierz_dc

Co Kościołowi dała reformacja?Rozważania w roku jubileuszu 500-lecia reformacji
środa, 8 listopada 2017
pobierz_dc

Teaching English with authentic online resources
poniedziałek, 6 listopada 2017
pobierz_dc

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kontekście zmian w prawie oświatowym
piątek, 3 listopada 2017
pobierz_dc

Edukacja ekologiczna w terenie
środa, 25 października 2017
pobierz_dc

Historia żywa. Ludzie, miejsca, zabytki. Atrakcyjne formy pracy nauczyciela
wtorek, 24 października 2017
pobierz_dc

Edycja zdjęć – tworzenie prezentacji multimedialnych
wtorek, 17 października 2017
pobierz_dc

Rola nauczycieli w kształtowaniu postaw społecznych i obywatelskich ucznia
wtorek, 17 października 2017
pobierz_dc

Rok Tadeusza Kościuszki. Maciejowice – bitwa kończąca dzieje I Rzeczypospolitej
wtorek, 10 października 2017
pobierz_dc

Projektowanie ewaluacji wewnętrznej w szkole/placówce
poniedziałek, 28 września 2017
pobierz_dc

Nauczanie historii w klasie IV szkoły podstawowej
środa, 27 września 2017
pobierz_dc

Fostering moral development of students in English lessons
wtorek, 26 września 2017
pobierz_dc

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów ze SPE w świetle projektowanych zmian
wtorek, 19 września 2017
pobierz_dc

Programuj wizualnie w języku Scratch
wtorek, 19 września 2017
pobierz_dc

Wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej i postaw patriotycznych ucznia poprzez gry i zabawy edukacyjne
środa, 13 września 2017
pobierz_dc

Realizacja doradztwa zawodowego w praktyce szkolnej – programy zajęć
środa, 13 września 2017
pobierz_dc

Doradztwo edukacyjno-zawodowe w świetle przepisów prawa
środa, 13 września 2017
pobierz_dc

Zagadnienie bezpieczeństwa państwa w podstawie programowej
wtorek, 12 września 2017
pobierz_dc

Dziecięca akademia twórczości. Inspirowanie twórczych działań w zakresie edukacji artystycznej
wtorek, 12 września 2017
pobierz_dc

Rola dyrektora szkoły/placówki w kompleksowym wspomaganiu szkoły/placówki
wtorek, 12 września 2017
pobierz_dc

Intégrer des activités culturelles et interculturelles en classe de FLE
czwartek, 7 września 2017
pobierz_dc