Materiały z wideokonferencji, warsztatów oraz szkoleń 2018/2019 r.


Materiały wypracowane przez konsultantów Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie


2018/2019


Aktywizujące metody pracy nauczyciela szkoły zawodowej – współpraca w chmurze
2018/2019
pobierz_dc

Rok Powstań Śląskich. Kształtowanie postaw patriotycznych dzieci i młodzieży
środa, 12 czerwca 2019
pobierz_dc

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas wakacji
wtorek, 11 czerwca 2019
pobierz_dc

GeoGebra dowody
poniedziałek, 10 czerwca 2019
pobierz_dc

Jak ciekawie mówić o tożsamości narodowej i regionalnej?
środa, 5 czerwca 2019
pobierz_dc

Praktyczne wykorzystanie TIK w realizacji nowej podstawy programowej historii i wiedzy o społeczeństwie. Wykorzystanie OZE
wtorek, 4 czerwca 2019
pobierz_dc

Lekcje języka obcego z kodami QR
piątek, 31 maja 2019
pobierz_dc

Rozwijanie u uczniów kompetencji niezbędnych na rynku pracy poprzez innowacje i eksperymenty pedagogiczne
czwartek, 30 maja 2019
pobierz_dc

GeoGebra
środa, 29 maja 2019
pobierz_dc

Otwarte zasoby edukacyjne w nauczaniu matematyki
wtorek, 28 maja 2019
pobierz_dc

Intégrer les documents vidéo en classe de FLE
piątek, 24 maja 2019
pobierz_dc

Wykorzystanie elementów kodowania i grywalizacji w edukacji ekologicznej
wtorek, 21 maja 2019
pobierz_dc

Metody diagnozowania dziecka w wieku przedszkolnym
wtorek, 21 maja 2019
pobierz_dc

Przygotowanie uczniów do pracy w zespole – role zespołowe i informacja zwrotna
wtorek, 21 maja 2019
pobierz_dc

Spacer po mieście, jako forma edukacji patriotycznej
poniedziałek, 20 maja 2019
pobierz_dc

„DaF-Unterricht kurz vor den Ferien” – techniki rozwijające sprawność słuchania i mówienia na lekcji języka niemieckiego
wtorek, 14 maja 2019
pobierz_dc

Favoriser la créativite des apprenants en classe de FLE
piątek, 26 kwietnia 2019
pobierz_dc

Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych na zajęciach artystycznych
czwartek, 25 kwietnia 2019
pobierz_dc

Kodowanie i szyfrowanie na lekcjach matematyki
czwartek, 25 kwietnia 2019
pobierz_dc

Demokracja w szkole. Rozwijanie postaw obywatelskich uczniów
poniedziałek, 8 kwietnia 2019
pobierz_dc

Doradztwo zawodowe dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
poniedziałek, 8 kwietnia 2019
pobierz_dc

Szkolna izba regionalna jako projekt wzmacniający tożsamość ucznia
środa, 3 kwietnia 2019
pobierz_dc

Wielojęzyczność w różnych krajach europejskich
wtorek, 2 kwietnia 2019
pobierz_dc

Odkrywanie świata z dzieckiem – ujęcie neurodydaktyczne
wtorek, 26 marca 2019
pobierz_dc

„Wirtualne laboratoria” w pracy nauczyciela przyrody i przedmiotów przyrodniczych
poniedziałek, 25 marca 2019
pobierz_dc

Wiosna w przyrodzie. Edukacja ekologiczna w terenie
wtorek, 19 marca 2019
pobierz_dc

Twoja decyzja – Twoja kariera. Uczniowska grupa doradcza
wtorek, 19 marca 2019
pobierz_dc

„Wirtualne laboratoria” w pracy nauczyciela przyrody i przedmiotów przyrodniczych
środa, 13 marca 2019
pobierz_dc

Jak chronić się przed smogiem? Propozycje rozwiązań metodycznych do wykorzystania w pracy z uczniami
poniedziałek, 11 marca 2019
pobierz_dc

Szkolny escape room o tematyce historycznej. Przygotowanie zadań z wykorzystaniem otwartych zasobów edukacyjnych
środa, 6 marca 2019
pobierz_dc

Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
poniedziałek, 4 marca 2019
pobierz_dc

Wortschatzarbeit – praktische Tipps für die Binnendifferenzierung im DaF-Unterricht
wtorek, 26 luty 2019
pobierz_dc

Diagnoza funkcjonalna bazą do zaplanowania odpowiedniego wsparcia dziecka, ucznia
poniedziałek, 25 luty 2019
pobierz_dc

Uwięzieni w sieci. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych
wtorek, 12 luty 2019
pobierz_dc

Kształtowanie postaw patriotycznych w przedszkolu
wtorek, 12 luty 2019
pobierz_dc

Organizacja i realizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
poniedziałek, 11 luty 2019
pobierz_dc

Propozycja komunikowania i wykorzystania wyników egzaminów zewnętrznych
wtorek, 5 luty 2019
pobierz_dc

Jak dokumentować realizację wczesnego wspomagania rozwoju dziecka?
poniedziałek, 4 luty 2019
pobierz_dc

Nauczanie przez działanie –metoda IBSE na lekcjach przyrody
czwartek 24 stycznia 2019
pobierz_dc

Kobiety województwa śląskiego. Wykorzystanie otwartych zasobów edukacyjnych w pracy nauczyciela
środa, 23 stycznia 2019
pobierz_dc

Kształtowanie świadomości i ekspresji kulturalnej na przykładzie języka kaszubskiego
wtorek, 22 stycznia 2019
pobierz_dc

Kompetencje kluczowe w procesie wychowania fizycznego
poniedziałek, 21 stycznia 2019
pobierz_dc

Multimedialne zasoby przyrodnicze
wtorek, 15 stycznia 2019
pobierz_dc      LINKI

Edukacja włączająca w przedszkolu i szkole
poniedziałek, 7 stycznia 2019
pobierz_dc

Organizacja doradztwa zawodowego w świetle aktualnie obowiązujących zapisów prawa oświatowego
czwartek, 3 stycznia 2019
pobierz_dc

Dokumentacja działań realizowanych w ramach pracy zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
czwartek, 20 grudnia 2018
pobierz_dc

Historia, tradycja i współczesność województwa śląskiego w dwudziestolecie jego powstania
poniedziałek, 17 grudnia 2018
pobierz_dc

Travailler les compétences langagières à partir d’activités culturelles
piątek, 14 grudnia 2018
pobierz_dc

Praca w modelu STEAM na lekcjach przyrody i przedmiotów przyrodniczych
wtorek, 11 grudnia 2018
pobierz_dc

Najnowsze programy i aplikacje do wykorzystania na zajęciach z przedmiotów humanistycznych
wtorek, 4 grudnia 2018
pobierz_dc

Wykorzystanie neurodydaktyki w praktyce szkolenia
wtorek, 4 grudnia 2018
pobierz_dc

Rok Zbigniewa Herberta. Spotkania z Panem od poezji na lekcjach języka polskiego
czwartek, 29 listopada 2018
pobierz_dc

Wnioski z analizy próbnych egzaminów zewnętrznych a skuteczność nauczania
środa, 28 listopada 2018
pobierz_dc

Czytanie sposobem na rozwiązywanie trudnych sytuacji w życiu dziecka
wtorek, 27 listopada 2018
pobierz_dc

Przemysłowa Częstochowa- szlak zabytków techniki
poniedziałek, 26 listopada 2018
pobierz_dc

Kształtowanie tożsamości kulturowej, narodowej i regionalnej uczniów. Propozycje rozwiązań metodycznych
czwartek, 22 listopada 2018
pobierz_dc

Wykorzystanie gier i zabaw w edukacji patriotycznej, historycznej i obywatelskiej
wtorek, 20 listopada 2018
pobierz_dc

Strategie postępowania wobec dziecka, ucznia z zespołem Aspergera
wtorek, 20 listopada 2018
pobierz_dc

Twórcy II Rzeczypospolitej. Propozycje rozwiązań metodycznych z wykorzystaniem otwartych zasobów edukacyjnych
poniedziałek, 19 listopada 2018
pobierz_dc

Preorientacja zawodowa w wychowaniu przedszkolnym – warunki i sposób realizacji w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego
poniedziałek, 19 listopada 2018
pobierz_dc

Travailler les compétences langagières à travers la grammaire
czwartek, 15 listopada 2018
pobierz_dc

Walory przyrodnicze rzeki Odry
wtorek, 13 listopada 2018
pobierz_dc

Rola dyrektora w kompleksowym wspomaganiu szkoły, przedszkola, placówki
środa, 7 listopada 2018
pobierz_dc

Kształtowanie postaw patriotycznych w przedszkolu
wtorek, 6 listopada 2018
pobierz_dc

Symbole narodowe w przestrzeni szkolnej. Ceremoniał szkolny
poniedzialek, 5 listopada 2018
pobierz_dc
pobierz_dc

Fostering moral development of students in English classes
wtorek, 30 października 2018
pobierz_dc

Metody aktywizujące w nauczaniu przyrody i przedmiotów przyrodniczych
czwartek, 25 października 2018
pobierz_dc

Addressing different needs and abilities of students in English classes
wtorek, 23 października,
czwartek, 25 października 2018
pobierz_dc

Aplikacje i gry mobilne promujące dziedzictwo narodowe wśród uczniów
środa, 24 października 2018
pobierz_dc

Edukacja globalna – globalizacja i współzależności pomiędzy państwami
czwartek, 18 października 2018
pobierz_dc

Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lekcjach techniki
środa, 10 października 2018
pobierz_dc

Jak oswoić przeszłość? Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego. Propozycje metodyczne
wtorek, 9 października 2018
pobierz_dc

Projektowanie ewaluacji wewnętrznej w szkole, placówce
czwartek, 27 września 2018
pobierz_dc

Edukacja przez dramę na zajęciach artystycznych
poniedziałek, 24 września 2018
pobierz_dc

Poczucie tożsamości narodowej Polaków w kontekście „Golgoty Jasnogórskiej” Jerzego Dudy-Gracza. Lekcja historii najnowszej
piątek, 21 września 2018
pobierz_dc

Planowanie i organizacja zajęć specjalistycznych
czwartek, 20 września 2018
pobierz_dc

Diagnoza funkcjonalna szansą na akceptację ucznia wśród rówieśników
wtorek, 11 września 2018
pobierz_dc

Bezpieczeństwo cyfrowe w szkole, placówce
środa, 5 września 2018
pobierz_dc