Przykłady dobrej praktyki – Placówki oświatowo-wychowawcze


Wiesława Balas-Jamrożkiewicz – Metody pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w  Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1
w Częstochowie

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Częstochowie
pobierz_dc

Elżbieta Muznerowska: „Nasz piękny świat” – scenariusz przedstawienia dla dzieci 5–6-letnich
Gminny Ośrodek Kultury w Mykanowie
pobierz_dc