Przykłady dobrej praktyki – Placówki doskonalenia nauczycieli


Agnieszka  Perczak: Edukacyjna wartość dodana w szkole podstawowej
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM”  w Częstochowie
pobierz_dc


Iwona Karlak, Aleksandra Krawczyk: Konkursy poświęcone Janowi Pawłowi II: „Jan Paweł II wzorem dla młodzieży” i „Jan Paweł II w Częstochowie”
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie
pobierz_dcpobierz_dcpobierz_dcpobierz_dc


Iwona Karlak, Aleksandra Krawczyk: Konferencja naukowa pt. Jan Paweł II jako wzór osobowy w katechezie
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie
pobierz_dcpobierz_dc


Aleksandra Krawczyk: Wstrząs anafilaktyczny – przyczyny, objawy, postępowanie
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie
pobierz_dc


Elżbieta Straszak: Jak uczyć bardziej efektywnie? Podnoszenie wyników egzaminów maturalnych z historii i WoSu
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie
pobierz_dc


Marta Lipska: Angielski z morałem
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie
pobierz_dc


Ewa Nieszporek: Nauka języka obcego przychodzi łatwiej
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie
pobierz_dc


Ewa Nieszporek: Atrakcyjna lekcja języka angielskiego po wakacjach
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie
pobierz_dc


Elżbieta Straszak: Społeczna odpowiedzialność biznesu i jej praktyczne pojmowanie – Wojewódzki Turniej Debat Oksfordzkich
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie
pobierz_dc


Elżbieta Straszak: Jerzy Duda-Gracz i jego Golgota
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie
pobierz_dc


Edyta Bukowska: Trudna klasa, trudny uczeń – sprawozdanie z konferencji z Billem Rogersem
Zespół Szkół im. J. Piłsudskiego w Koniecpolu, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie
pobierz_dc


Edyta Bukowska: Międzynarodowy dzień języka ojczystego
Zespół Szkół im. J. Piłsudskiego w Koniecpolu, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie
pobierz_dc


Aleksandra Krawczyk: Praca z uczniem uzdolnionym technicznie
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie
pobierz_dc


Aleksandra Krawczyk: Czym skorupka – warsztaty pierwszej pomocy przedmedycznej dla najmłodszych
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie
pobierz_dc


Agnieszka Perczak: Nie zakopywać talentów matematycznych
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie
pobierz_dc