Zmiany w egzaminach ósmoklasisty i maturalnym w roku 2021. Dodatkowe szkolenia online – luty 2021

Szanowni Państwo,
Nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych

z uwagi na duże zainteresowanie zmianami w egzaminach ósmoklasisty i maturalnym w roku 2021 zapraszamy do udziału w dodatkowych wideokonferencjach w lutym 2021 r.

Szkolenia przeprowadzą nauczyciele-konsultanci i nauczyciele-doradcy metodyczni RODN „WOM” w Częstochowie przygotowani przez Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną.

ZMIANY W EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY I MATURALNYM W ROKU 2021OFERTA SZKOLEŃ

Uczestników szkolenia obowiązuje karta zgłoszenia online.

Jak wypełnić kartę zgłoszenia:

  • szkolenia prowadzone przez nauczycieli-konsultantów: po przejściu na stronę karty zgłoszenia: https://kartazgloszenia.womczest.edu.pl/ prosimy wybrać rodzaj formy doskonalenia: „Wideokonferencja”, a  następnie rozwinąć listę: „Nazwa kursu” i wybrać z niej docelową kartę zgłoszenia. Kartę prosimy wypełnić online i kliknąć „wyślij”,
  • szkolenia prowadzone przez nauczycieli-doradców metodycznych: po przejściu na stronę karty zgłoszenia: https://kartazgloszenia.womczest.edu.pl/doradcy.php prosimy wybrać przedmiot, np. „Polski”, a  następnie rozwinąć listę: „Nazwa kursu” i wybrać z niej docelową kartę zgłoszenia. Kartę prosimy wypełnić online i kliknąć „wyślij”.

Link do szkolenia zostanie wysłany uczestnikowi w dniu realizacji szkolenia na adres e-mailowy podany w karcie zgłoszenia.

Podstawa prawna wprowadzonych zmian:
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 16 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 2314)