Życzenia Dyrektora RODN „WOM” w Częstochowie na nowy rok szkolny

Szanowni Państwo
Dyrektorzy przedszkoli, szkół, placówek,
Nauczyciele, Pracownicy oświaty, Rodzice,

przed nami nowy rok szkolny 2020/2021.
Z radością i dumą informuję, że 21 lipca 2020 r. Śląski Kurator Oświaty przyznał ponownie naszej Placówce akredytację, będącą odzwierciedleniem najwyższej jakości naszej pracy na rzecz doskonalenia nauczycieli.

Dziękuję Państwu za zeszłoroczną współpracę, którą tak owocnie realizowaliśmy mimo szczególnej sytuacji epidemicznej, w oparciu o szeroką ofertę szkoleń online. Z naszych szkoleń w mijającym roku skorzystało ponad 21 tysięcy nauczycieli.

Również w tym roku nasza oferta szkoleniowa będzie bogata w aktualne treści i zróżnicowana pod względem form szkoleniowych. Planujemy realizację form zdalnych oraz stacjonarnych – prowadzonych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego.

Dla naszej społeczności będzie to rok ważny, obchodzimy bowiem 30-lecie istnienia Placówki.

W nowym roku szkolnym życzę wszystkim Państwu oraz Uczniom i Dzieciom spokojnej pracy i  nauki, zdrowia oraz satysfakcji z nowych wyzwań. Niechaj rok szkolny 2020/2021, który niesie z sobą wiele trudnych zadań, będzie pozytywnym sprawdzianem naszego profesjonalizmu i zaangażowania.

W imieniu Pracowników Ośrodka
i własnym
Elżbieta Doroszuk
Dyrektor
Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie