Życzenia dyrektora RODN „WOM” w Częstochowie z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy Oświaty,

u progu nowego roku szkolnego 2019/2020 życzę, aby  stał się on dla Państwa czasem inspiracji do wprowadzania nowych rozwiązań edukacyjnych, aby  przyniósł satysfakcję  z każdego działania podejmowanego na rzecz szkoły, uczniów i ich rodziców oraz pozwolił odczuć radość z faktu bycia nauczycielem.

Wyrażam nadzieję, że oferta szkoleniowa naszego Ośrodka również w tym roku będzie dla Państwa źródłem nowych pomysłów do pracy dydaktycznej i wychowawczej oraz  pomocą w realizacji wielu ambitnych planów. Niech  podjęte inicjatywy zaowocują  sukcesami zawodowymi i dumą z osiągnięć wychowanków.

Wszystkiego dobrego!
Elżbieta Doroszuk
dyrektor RODN „WOM” w Częstochowie