Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie jest zespołem publicznych placówek oświatowych, w skład którego wchodzą: wojewódzka placówka doskonalenia nauczycieli i publiczna biblioteka pedagogiczna. Obszarem działania jest województwo śląskie ze szczególnym uwzględnieniem miasta Częstochowa oraz powiatów: częstochowskiego ziemskiego, kłobuckiego, myszkowskiego, lublinieckiego.

Śieć współpracy i samokształcenia

Aktualności

11.09.2023

Wyjazdowy kurs doskonalący dla nauczycieli wychowa ...

Wyjazdowy kurs doskonalący dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej pt. II Inspiratorium edukacyjne „Odnaleźć w sobie dziecko ” ...

Czytaj więcej
25.08.2023

Oferta nauczycieli-konsultantów – wrzesień/paździe ...

Oferta nauczycieli-konsultantów – wrzesień/październik 2023 r.

Czytaj więcej
25.08.2023

Oferta nauczycieli-doradców metodycznych – wrzesie ...

Oferta nauczycieli-doradców metodycznych – wrzesień/październik 2023 r.

Czytaj więcej
20.06.2023

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej ...

Informujemy, że działając na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 900) Minister Edukacji ...

Czytaj więcej


Wynajem auli / sal wykładowych / sal komputerowych
zobacz   Wynajem auli / sal wykładowych / sal komputerowych
Vademecum pomocy psychologiczno-pedagogicznej
zobacz   Vademecum pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Wybieram szkołę
Informator o szkolnictwie ponadpodstawowym (rok szkolny 2022/2023)
zobacz   Wybieram szkołę

budżet obywatelski - baner

Relacje

07.07.2023

Konferencja „Samorząd uczniowski drogą do wychowan ...

16 maja 2023 r. w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie odbyła się konferencja „Samorząd uczniowski drogą do wychowania dzieci ...

Czytaj więcej
22.05.2023

XIII Ogólnopolski Kongres Wychowania do Życia w Ro ...

16 maja 2023 roku w kampusie Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie odbył się XIII Ogólnopolski Kongres Wychowania do Życia w ...

Czytaj więcej
27.04.2023

Rozstrzygnięcie II Wojewódzkiego konkursu literack ...

24 kwietnia 2023 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie nastąpiło rozstrzygnięcie II Wojewódzkiego konkursu lite ...

Czytaj więcej
13.03.2023

Wojewódzki etap Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o ...

1 marca 2023 r. w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie został przeprowadzony wojewódzki etap Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy ...

Czytaj więcej
Częstochowski
Biuletyn
Oświatowy
zobacz
Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe
zobacz
Materiały
dla nauczycieli
zobacz