Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy Oświaty,

przed nami kolejny rok pracy nad kształtowaniem umysłów i charakterów młodych ludzi oraz prowadzenia ich drogami wiedzy. Rozpoczynamy go w cieniu wojennych zmagań za naszą wschodnią granicą, co każe nam być szczególnie wrażliwymi na potrzeby wszystkich naszych uczniów. Każdy początek otwiera nowe możliwości, skłania do podejmowania ambitnych planów i postanowień, dlatego życzę,  aby nadchodzące miesiące okazały się twórcze i wartościowe oraz stanowiły źródło radości i pełnego satysfakcji spełnienia w każdym dniu pracy.

Wyrażam nadzieję, że oferta szkoleniowa naszego Ośrodka również w tym roku będzie dla Państwa inspiracją i pomocą  w realizacji wielu ambitnych panów. Niech  podjęte inicjatywy zaowocują  sukcesami zawodowymi i dumą z osiągnięć swoich wychowanków.

Z wyrazami szacunku

Elżbieta Doroszuk, dyrektor RODN „WOM” w Częstochowie


Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie jest zespołem publicznych placówek oświatowych, w skład którego wchodzą: wojewódzka placówka doskonalenia nauczycieli i publiczna biblioteka pedagogiczna. Obszarem działania jest województwo śląskie ze szczególnym uwzględnieniem miasta Częstochowa oraz powiatów: częstochowskiego ziemskiego, kłobuckiego, myszkowskiego, lublinieckiego.

Aktualności

29.08.2022

Wyjazdowy kurs doskonalący dla nauczycieli wychowa ...

Wyjazdowy kurs doskonalący dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej pt. „Odnaleźć w sobie dziecko – inspiratorium edukacyjne”. ...

Czytaj więcej
26.08.2022

Oferta nauczycieli-konsultantów – wrzesień/paździe ...

Oferta edukacyjna dla nauczycieli przedszkoli, szkół, placówek WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2022 r.

Czytaj więcej
26.08.2022

Oferta nauczycieli-doradców metodycznych – wrzesie ...

Oferta nauczycieli-doradców metodycznych w zakresie wspomagania nauczycieli przedszkoli i szkół wrzesień/październik 2022 r.

Czytaj więcej
25.08.2022

Konferencja Naukowa pt. „NSZZ Solidarność w Często ...

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji Naukowej pt. „NSZZ Solidarność w Częstochowie i regionie w latach 1980-1985", która odbędzie się w piątek, 3 ...

Czytaj więcej


Relacje

05.10.2022

Wyjazdowy kurs doskonalący dla nauczycieli wychowa ...

W dniach 30 września 2022 r. – 1 października 2022 r. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie zorganizował wyjazdowy kurs doskona ...

Czytaj więcej
15.06.2022

Konferencja „Dwujęzyczny Przedszkolak”

13 czerwca 2022 r. w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie odbyła się konferencja dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli z ud ...

Czytaj więcej
31.05.2022

XII Ogólnopolski Kongres Wychowania do Życia w Rod ...

W dniach 16- 17 maja 2022 r. w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku odbył się XII Ogólnopolski Kongres Wychowania do Życia w Rodzinie dla nauczycieli, d ...

Czytaj więcej
25.05.2022

XIII Forum Edukacji Twórczej w Regionalnym Ośrodku ...

Dziecięca Akademia Twórczości pod takim hasłem odbyło się 17 maja 2022 r. w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie XIII Forum Ed ...

Czytaj więcej
Częstochowski
Biuletyn
Oświatowy
zobacz
Platforma
Moodle
zobacz
Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe
zobacz
Materiały
dla nauczycieli
zobacz