Wyszukiwarka | Przydatne linki | Pytania i odpowiedzi | Kompendium wiedzy | Doradcy zawodowi

Wybieram szkołę

Informator o szkolnictwie ponadpodstawowym
na terenie Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego
(rok szkolny 2021/2022)


Strona skierowana jest do uczniów klas VIII planujących własną edukację w szkołach ponadpodstawowych: liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia oraz do rodziców wspierających ich w wyborze kierunku kształcenia.
Projekt został przygotowany przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie z inicjatywy i przy wsparciu Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Częstochowie oraz we współpracy ze szkołami ponadpodstawowymi.


Przydatne linki:

Rekrutacja do szkół – materiały, Kuratorium Katowice

Mapa Karier, Fundacja Katalyst Education

do kariery.pl, OHP

Prognoza MEN zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego

Doradztwo edukacyjno-zawodowe, ORE

Szkolnictwo branżowe, ORE

Planowanie kariery – zasoby informacji, WUP w Katowicach