Wyjazdowy kurs doskonalący dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej pt. „Odnaleźć w sobie dziecko – inspiratorium edukacyjne”.

Częstochowski
Biuletyn
Oświatowy
zobacz
Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe
zobacz
Materiały
dla nauczycieli
zobacz